Бета версія нового сайту АКТИВІВ Управляйте своїми коштами Реструктуризація Іпотеки? Освітній курс Закон «Про систему гарантування вкладів Питання — відповіді

Бета версія
нового сайту Фонду

ГАРАНТУВАННЯ


Детальніше

Виведення


АКТИВІВ


Детальніше

Управляйте своїми коштами

БЕЗПЕЧНО!


Детальніше

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ?

Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж

Детальніше

Закон «Про систему
гарантування вкладів

ФІЗИЧНИХ ОСІБ»


Детальніше

Питання —

відповіді


Детальніше

НОВИНИ

Оголошення про проведення конкурсного відбору юридичних осіб – для надання послуг уповноваженій особі Фонду при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 27.11.2014 (протокол № 247/14) було вирішено розпочати проведення конкурсного відбору юридичних осіб - для надання послуг уповноваженій особі Фонду при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

Заявник, який має намір брати учать у конкурсному відборі, повинен:

відповідати критеріям, визначеним за даним напрямком діяльності у пункті 2.1. розділу ІІ Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2012 за №1364/21676 зі змінами (далі - Положення № 12), а саме:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

3) мати досвід роботи за фахом не менше 5 років;

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1- 3 цього пункту.

Крім цього, з метою забезпечення відбору фахівців з високим рівнем ділової репутації та високими професійними якостями Фонд визначає додаткові вимоги та рекомендації до учасників конкурсного відбору, а саме - подання документів, що підтверджують (засвідчують):

1) наявність вченого звання чи ступеня (зокрема у працівників, які працюють у штаті юридичної особи) - рекомендується;

2) наявність у штаті юридичної особи працівників, які мають юридичну та економічну освіту (для юридичних осіб) - рекомендується;

наявність позитивних письмових рекомендацій клієнтів (рекомендацій з попереднього місця роботи) - рекомендується;

3) наявність свідоцтва про право зайняття адвокатською (зокрема наявність у штаті працівників, які мають таке свідоцтво) - рекомендується;

4) наявність досвіду роботи в кримінальних справах, зокрема у справах про злочини: проти власності; у сфері господарської діяльності; у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

5) відсутність непогашеної і не знятої в установленому порядку судимості;

6) що особа (учасник) не є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, який визнано неплатоспроможним;

7) відсутність невиконаних зобов’язань перед будь-яким банком;

8) відсутність конфлікту інтересів, представництва інтересів будь-яких осіб, які перебувають у спірних правовідносинах з Фондом, його уповноваженими особами, кредиторами неплатоспроможних банків;

9) наявність досвіду роботи в банківських установах (з банківськими установами) - рекомендується;

10) наявність досвіду роботи в справах з питань стягнення заборгованості, банкрутства - рекомендується;

11) відсутність (у тому числі у найманих працівників) протягом останніх п’яти років притягнень до дисциплінарної відповідальності (як адвоката) з підстав:

  • порушення присяги адвоката України;
  • порушення правил адвокатської етики;
  • розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
  • невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Учасники конкурсного відбору можуть подавати також інші документи, які на думку кандидата підтверджують високий рівень ділової репутації та/або високий професійний рівень.

Перелік документів для подання заявок визначений Положенням № 12 (/regulatory_activity/acts/) та цім оголошенням.

Прийом заявок на участь у конкурсному відборі починається з 15 грудня 2014 року і триває 14 календарних днів.

Адреса, за якою приймаються заявки на проведення конкурсного відбору: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б (тел. 38 044 333-35-68).