Міжнародна діяльність

Для вивчення найкращого міжнародного досвіду у сфері гарантування вкладів Фонд співпрацює зі страховиками депозитів світу та міжнародними фінансовими організаціями.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є членом двох міжнародних професійних асоціацій

AIDIМіжнародної асоціації страховиків депозитів (МАСД) – форуму страховиків депозитів для обміну досвідом і професійними знаннями та навичками. Асоціація проводить навчання, дослідження та розробляє методичні рекомендації і затверджує стандарти у сфері гарантування вкладів. На сьогодні МАСД об’єднує 83 організації із 77 країн світу. У рамках МАСД Фонд є учасником двох регіональних комітетів – Європейського та Євразійського.

 

EFDIЄвропейського форуму страховиків депозитів (ЄФСД) - асоціації страховиків депозитів Європи, основною метою якої є сприяння стабільності фінансової системи шляхом обміну досвідом і інформацією у сфері гарантування депозитів і інвестицій.

 

Фондом також налагоджено двосторонню співпрацю з установами страхування депозитів з інших країн. Так, меморандуми про взаєморозуміння і співпрацю підписано з Агенством з гарантованого відшкодування вкладів БілорусіїКорейською корпорацією страхування депозитів, Фондом страхування ощадних депозитів Туреччини, Азербайджанським фондом страхування депозитів, Агентством захисту депозитів Киргизької Республіки, Агентством страхування вкладів (Російська Федерація).

 

ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ