Конкурси на вакантні посади

Конкурс на заміщення вакантної посади керівника служби внутрішнього аудиту, проведення якого було оголошено Фондом 29 березня 2016 року визнано таким, що не відбувся.

Фондом  4 січня 2016 року було оголошено проведення конкурсів на заміщення вакантних керівних посад, а саме:

- ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА-РОЗПОРЯДНИКА ФОНДУ

- КЕРІВНИКА СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Фонд повідомляє, що наказом Фонду від 29.02.2016 конкурси на зазначені посади визнано такими, що не відбулися.

Фондом  4 січня 2016 року було оголошено проведення конкурсів на заміщення вакантних керівних посад, а саме:

- ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА-РОЗПОРЯДНИКА ФОНДУ

- КЕРІВНИКА СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Фонд повідомляє, що наказом Фонду від 29.02.2016 конкурси на зазначені посади визнано такими, що не відбулися.

Фондом  31 грудня 2015 року було оголошено проведення конкурсу на заміщення вакантної керівної посади, а саме:

- ДИРЕКТОРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ

Фонд повідомляє, що наказом Фонду від 22.01.2016 № 15 «Про скасування конкурсу на заміщення вакантної керівної посади Фонду» конкурс на зазначену посаду скасовано.

Фондом 13 листопада 2015 року було оголошено проведення конкурсів на заміщення вакантних керівних посад, а саме:

- ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА-РОЗПОРЯДНИКА ФОНДУ

- КЕРІВНИКА СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Фонд повідомляє, що наказом від 25.12.2015 №455 «Про визнання такими, що не відбулися, деяких конкурсів на заміщення вакантних посад» конкурси на зазначені посади визнано такими, що не відбулися.

Фондом 20 листопада 2015 року було оголошено проведення конкурсів на заміщення вакантних керівних посад, а саме:

- НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ РОБОТИ З АКТИВАМИ

-ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Фонд повідомляє, що наказом Фонду від 22.12.2015 №445 конкурси на зазначені посади визнано такими, що не відбулися.


Архів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголошує конкурс на заміщення посади директора департаменту консолідованого продажу та управління активами щодо реалізації функцій Фонду з продажу та управління активами, на консолідованій основі, банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Конкурсний відбір проводиться з дотриманням вимог Кодексу законів про працю  України, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення посади директора департаменту консолідованого продажу та управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 17.08.2015 протокол №196/15 (зі змінами).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, досвід практичної роботи відповідно до профілю посади та в фінансовому секторі не менше ніж п'ять років, бездоганну ділову репутацію, не мають непогашених судимостей за вчинення корисливих злочинів, не мають конфлікту інтересів з неплатоспроможними банками, що виводяться з ринку Фондом.

Для участі у конкурсі необхідно подати письмову заяву про участь у конкурсі на ім'я директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з зазначенням контактних даних (номер мобільного телефону, адресу електронної пошти) та документи, а саме:

копію трудової книжки;

копію паспорту громадянина України  (усі заповнені сторінки);

копію документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

копію диплому;

автобіографію;

копії сертифікатів та свідоцтв про підвищення кваліфікації, проходження тренінгів, семінарів, навчання відповідно до профільних напрямків;

копію військового квитка (квиток, приписне тощо);

декларацію про наявність/відсутність конфлікту інтересів;

декларацію про майновий стан і доходи особи за рік, що передує року, у якому було оприлюднене оголошення про проведення конкурсного відбору;

згоду на збір та обробку персональних даних;

зазначені контактні дані щонайменше трьох осіб, які можуть надати рекомендації щодо професійних та ділових якостей  або три рекомендаційні листи.

Останній день подачі документів - 18 вересня 2015 року.

Друкована версія оголошення публікується в газеті «Голос України» від 19.08.2015.

Додаткова інформація надається секретарем конкурсної комісії у робочі дні за тел. (044) 333-35-59 з 10.00 год. до 12.00 год.

Документи щодо участі в конкурсі приймаються у робочі дні з 14.00 год. до 16.00 год. протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33б. 

 

 

 

 

Заступник директора-розпорядника

Провідний професіонал відділу роботи з кредитами департаменту консолідованого продажу та управління активами

Директор департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Заступник директора-розпорядника

Керівник служби внутрішнього аудиту

Директор адміністративного департаменту

Директор департаменту інформаційних технологій

Директор адміністративного департаменту

Директор фінансового департаменту

Директор департаменту розслідування протиправних діянь та запобігання корупції

Директор департаменту інформаційних технологій

Заступник директора-розпорядника

Керівник служби внутрішнього аудиту

Начальник управління роботи з активами

Начальник відділу маркетингу та продажу активів

Відкритий конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб