ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДУ

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Ворушилін Костянтин Миколайович – Директор-розпорядник Фонду;

- Гелетій Юрій Ігорович - Директор департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - директор Департаменту стратегії та реформування Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Організаційна структура Фонду

КЕРІВНИЦТВО

1. Директор – розпорядник

2. Заступник директора-розпорядника

3. Заступник директора-розпорядника

4. Заступник директора-розпорядника

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

5. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

6. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ моніторингу операцій проблемних банків;

управління економічного аналізу, прогнозування та моніторингу діяльності банків.

До складу управління економічного аналізу, прогнозування та моніторингу діяльності банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять

сектор статистики та організації звітності;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів;

сектор аналізу фінансового стану банків.

7. Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

До складу департаменту врегулювання неплатоспроможності банків входять:

управління з питань урегулювання неплатоспроможних банків;

відділ запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації.

8. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків

9. Управління з питань виплат гарантованих вкладів

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат

10. Відділ бухгалтерського обліку неплатоспроможних банків

11. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків

12. Відділ управління активами неплатоспроможних банків

13. Департамент розслідування протиправних діянь

До складу департаменту розслідування протиправних діянь  входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

14. Департамент інформаційних технологій

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ підтримки систем;

відділ забезпечення процесів Фонду;

відділ адміністрування;

сектор звітності.

15. Департамент консолідованого продажу активів

До складу департаменту консолідованого продажу та управління активами входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ роботи зі стандартними корпоративними активами;

відділ роботи з кредитами фізичних осіб;

відділ маркетингу та продажу активів;

відділ організації та моніторингу процесів.

16. Бухгалтерія

17. Відділ управління та розвитку персоналу

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підготовки кадрів

18. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності

19. Служба запобігання та протидії корупції

20. Відділ забезпечення роботи керівництва

21. Служба внутрішнього аудиту

22. Управління внутрішнього контролю

До складу управління внутрішнього контролю входять:

відділ ревізійної роботи;

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

23. Управління з питань інформаційної політики

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

служба з інформаційного забезпечення.

24. Фінансовий департамент

До складу фінансового департаменту входять:

відділ бюджетування;

відділ управління коштами та консолідованої звітності;

відділ договорів та тендерних процедур.

25. Відділ організаційно-господарської роботи

26. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

27. Відділ захисту прав вкладників

28. Юридичний департамент

До складу юридичного департаменту входять:

відділ судової роботи та представництва;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду