ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ТА КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФОНДУ

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Ворушилін Костянтин Миколайович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-36-05 fgvfo@fg.gov.ua
Директор юридичного департаменту Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-84

Rekrut@fg.gov.ua

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків Директор департаменту Соловйова Наталія Анатолійовна (044) 333-35-68 Solovyova@fg.gov.ua
Управління з питань урегулювання неплатоспроможних банків Начальник управління Школьна Мар'яна Василівна  (044) 333-36-11 Shkolna@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Відділ аналізу та звітності  Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-68 Kovalchuk@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Заступник начальника управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua
Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Відділ безпеки Начальник відділу Дурдиєв Роман Вікторович (044) 333-35-80 Durdyev@fg.gov.ua 
Відділ розслідування протиправних діянь Начальник відділу Шатило Яна Андріївна (044) 333-35-80 Shatylo@fg.gov.ua 
Сектор інформаційної безпеки Завідувач сектору Каушан Артем Миколайович (044) 33-33-609 Kaushan@fg.gov.ua 
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу та управління активами Директор департаменту Берещенко Юлія Валеріївна (044) 333-35-83 Bereshchenko@fg.gov.ua
Відділ маркетингу та продажу активів
Начальник відділу Совєтов Валентин Олександрович (044) 333-36-01 Sovetov@fg.gov.ua
Відділ роботи зі стандартними корпоративними активами Начальник відділу Гарбар Євгеній Сергійович  (044) 333-35-83 Garbar@fg.gov.ua
Відділ роботи з нерухомим майном Начальник відділу Баранюк Євгенія Костянтинівна  (044) 333-35-83 Baranyuk@fg.gov.ua
Відділ роботи зі спеціальними корпоративними активами Начальник відділу

Єлейко Тарас Ярославович

(044) 333-35-83 Yeleyko@fg.gov.ua
Відділ роботи з кредитами фізичних осіб Начальник відділу Бурячок Максим Михайлович (044) 333-35-83 Buriachok@fg.gov.ua
Відділ організації та моніторингу процесів  Начальник відділу Михайлов Ілля Володимирович (044) 333-35-83 Mikhailov@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ бухгалтерського обліку неплатоспроможних банків 
     (044) 333-36-05  
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Вакансія (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Сектор оцінки неплатоспроможних банків

Провідний професіонал

Яблонський Павел Олександрович  (044) 333-35-98

Yablonski@fg.gov.ua

Провідний професіонал Щербаков Олександр Володимирович   (044) 333-35-98 Shcherbakov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Відділ з комунікацій та інформаційної діяльності Начальник відділу Ткаченко Дмитро Валерійович (044) 333-35-85 Tkachenko@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Вишневський Іван Іванович (044) 333-35-96 Vуshnevskiy@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 VVNovikov@fg.gov.ua
Відділ судової роботи та представництва Начальник відділу Костюченко Інна Василівна  (044) 333-35-58 Kostyuchenko@fg.gov.ua
Відділ правового забезпечення діяльності Фонду Начальник відділу Литвин Андрій Володимирович  (044) 333-35-87 Lytvyn@fg.gov.ua
Відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку  Начальник відділу Шпірко Андрій Павлович  (044) 333-35-68 Shpirko@fg.gov.ua
Служба з інформаційного забезпечення (call centre)    

0-800-308-108

(044) 333-36-55