Інформування вкладників

Банки зобов'язані розміщувати у всіх приміщеннях банку,-де вкладникам надаються банківські послуги (на інформаційних дошках та/або в операційному залі,-де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб тощо), а також на власній сторінці в мережі Інтернет таку інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

Банки зобовязані розміщувати на власній сторінці в мережі інтернет Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Оригінали документів, що містять інформацію, зазначену вище, зберігаються в банку. Банк та відокремлені підрозділи банку розміщують копії цієї інформації у доступному для огляду клієнтами місці.

У разі залучення банком вкладу, на який не поширюються гарантії Фонду, банк зобов'язаний ознайомити про це під підпис фізичну особу, яка має намір розмістити такий вклад у банку, до укладення такого договору, у тому числі вкладу, розміщеного на умовах отримання від банку процентів на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або з іншими фінансовими привілеями від банку (вклади на індивідуальній основі).

Банки зобов'язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за даним вкладом.

Таке зобов’язання банків стосується договорів, що укладатимуться після закінчення строку, відведеного банкам для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ: