Перелік форм звітності

ПЕРЕЛІК

форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо)


Номер форми / файла Наза форми / файла Періодичність подання Термін подання Спосіб подання
Форма N 1Ф Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

а) щомісяця (станомна 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;

б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;

в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);

г) станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;

в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);

г) не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581 (далі - Правила N 4)
  Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Одноразово - для всіх учасників Фонду Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг У паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
  

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

Щокварталу

(крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

 

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил N 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
  Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу

(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил N 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

 

Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним Електронною поштою у вигляді файла FVV відповідно до додатків 2, 8 до Правил N 4
  Аудиторський звіт Щороку - для всіх учасників Фонду Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним У паперовому вигляді (оригінал)
Файл 01X Файл 01Х «Дані про залишки на рахунках»

Щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних

(першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних) Через Портал звітності Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 01X) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 (далі - Правила організації статистичної звітності)
  Звітний файл реєстру операцій - файл_RO Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних) Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних) Електронною поштою у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2, 9 до Правил N 4
Файл 20X Файл 20X «Дані про обсяг залучених коштів, їх залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України» Щомісяця - для всіх учасників Фонду Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання

Через Портал звітності Фонду у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 20X*) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності

* Встановлено тестовий період три місяці з 01.02.2019

Файл 6DX Файл 6DX «Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» Щомісяця - для всіх учасників Фонду Не пізніше сьомого робочого дня після звітного місяця

Через Портал звітності Фонду у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 6DX*) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності

* Встановлено тестовий період три місяці з 01.02.2019

Примітка:

З метою переходу на нові підходи до складання та подання учасниками Фонду звітності, яка подається до Фонду, на тестовому Порталі звітності Фонду проводиться тестування файлів звітності, яка подається до Фонду.

Фонд планує провести перехід на подання файлів звітності у форматі XML через Портал звітності Фонду для діючої звітності Фонду (файли FBB, FDD, FLL, FCC, FVV) протягом 2019 року.

Підключення банків до тестового Порталу звітності Фонду здійснюється відповідно до порядку, надісланого Фондом листом від 11.01.2019 № 38-521/19.

Підключення банків до промислового Порталу звітності Фонду здійснюється відповідно до порядку, надісланого Фондом листом від 30.01.2019 № 38-1899/19.