Для кредиторів банків

ЯК ЗАЯВИТИ КРЕДИТОРСЬКІ ВИМОГИ ДО БАНКУ

Кредиторами банку є юридичні та фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов’язань.

Кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку після  прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Для цього на адресу Фонду або уповноваженої особи Фонду, якій делеговано повноваження формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, необхідно направити письмову заяву та копії відповідних документів.

Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

Інформацію про дату публікації та адресу, за якою приймаються заяви кредиторів, можна знайти на сайті Фонду на сторінці банку у розділі «Виведення банків з ринку».

 

ЩО МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО У ЗАЯВІ КРЕДИТОРА

Заява про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог складається у довільній формі, але обов’язково має містити:

Для фізичних осіб

прізвище, ім’я, по батькові кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (за наявності), місце проживання, дату та підпис особи.

Для юридичних осіб

найменування підприємства (установи, організації), організаційно-правову форму власності підприємства (установи, організації), код за ЄДРПОУ, П.І.Б керівника, дату та підпис керівника.

До заяви необхідно додати копії документів, що підтверджують право вимоги до банку, наприклад копії договорів банківського вкладу, банківські виписки тощо.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

Фонд протягом 90 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку:

 • визначає суми заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;
 • відхиляє вимоги в разі їх не підтвердження фактичними даними, що містяться у розпорядженні Фонду, та, у разі потреби, заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів; 
 • складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами.

Реєстр акцептованих вимог кредиторів затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на своєму веб-сайті, на сайті банку, що ліквідується, а також у його приміщеннях.

Для отримання довідки про включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів із зазначенням суми, необхідно звернутись до банку.

БУДЬ-ЯКІ СПОРИ ЩОДО АКЦЕПТУВАННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ БАНКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації майна банку, У ТАКІЙ ЧЕРГОВОСТІ*:

 1. зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
 2. грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської    ліцензії та ліквідацію банку;
 3. вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
 4. вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;
 5. вимоги Національного банку України, що виникли у результаті зниження   вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
 6. вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких   заблоковано;
 7. вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;
 8. інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
 9. вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб–підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;
 10. вимоги за субординованим боргом.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.

Вимоги, що не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню не підлягають і вважаються погашеними.

Також вважаються погашеними вимоги, якщо майна банку недостатньо для їх задоволення.

______________

*щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017.

Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.