• Про Фонд

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  У 1998 році Президентом України був підписаний Указ  «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків», яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів. Також Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень. 

  20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року. Даним Законом було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду міг бути збільшений за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду.

  Розуміючи важливу роль, яку відіграє гарантована сума відшкодування у зміцненні довіри вкладників до банківської системи України, адміністративна рада Фонд збільшувала її розмір 11 разів. На сьогоднішні розмір  гарантованої суми відшкодування складає 200 тисяч гривень. Відповідне рішення за № 27 було ухвалене адміністративною радою Фонду 21 серпня 2012 року, яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за N 1452/21764.

  На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року. Даним Законом розширено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків. Також Законом передбачено умови, при настанні яких банк може бути віднесено до категорії проблемних та неплатоспроможних. Водночас, з двох місяців до 7 днів скорочено термін початку виплат коштів вкладникам у випадку прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків.

  Після набрання чинності Закону банки, які перебували в статусі тимчасового учасника Фонду набули статусу учасників Фонду, оскільки Закон не передбачає переведення учасників Фонду до категорії «тимчасових учасників» Фонду, тим самим, скасовуючи поняття тимчасового учасника Фонду як таке. Відповідно до Закону учасниками Фонду є банки, участь яких у Фонді є обов’язковою, та які набувають статусу учасника Фонду в день отримання ними банківської ліцензії. Таким чином, банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками Фонду, окрім АТ «Ощадбанк» та АТ «РОДОВІД БАНК».

  Не зупиняючись на досягнутому, Фонд постійно підкреслював необхідність законодавчих змін, спрямованих на вдосконалення порядку виведення неплатоспроможних банків з ринку та зміцнення рівня довіри вкладників до банків. Результатом цього стало ухвалення декількох поправок  до Закону, якими, зокрема, було:

  • мінімальний розмір граничної суми відшкодування закріплено на рівні 200 тисяч грн, без можливості її зменшення;
  • розширено перелік здійснення операцій під час тимчасової адміністрації кредиторами неплатоспроможного банку, у тому числі, щодо проведення соціальних виплат;
  • визначено дату початку виплат коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду під час дії тимчасової адміністрації;
  • встановлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку;
  • визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку;
  • розширено напрямки використання коштів Фонду, у тому числі надання приймаючому або перехідному банку позики на умовах субординованого боргу тощо.

  Фонд заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

  На виконання свого основного завдання - забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку - Фонд здійснює такі функції:

  1. веде реєстр учасників Фонду;
  2. акумулює кошти, отримані з джерел, визначених статтею 19 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником Фонду;
  3. інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;
  4. здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
  5. здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
  6. здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
  7. бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією Національного банку України;
  8. застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи;
  9. здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку;
  10. здійснює перевірки банків;
  11. надає фінансову підтримку банку;
  12. здійснює аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;
  13. надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку коштів за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку;
  14. здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення;
  15. вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.
  Кількість статей:
  89
 • Запит індикативу

  Кількість статей:
  5
 • Рішення фонду стосовно неплатоспроможних банків

  Кількість статей:
  20
 • Надходження до неплатоспроможних банків

  Кількість статей:
  6
 • Фактичні витрати неплатоспроможних банків

  Кількість статей:
  19
 • Новини

  Кількість статей:
  656
 • Виведення банків з ринку

  Виведення банків з ринку

   

  Кількість статей:
  14
  • Банки з тимчасовою адміністрацією

   Банки з тимчасовою адміністрацією

   Кількість статей:
   1
  • БАНКИ, ПРОДАНІ ІНВЕСТОРАМ

   БАНКИ, ПРОДАНІ ІНВЕСТОРАМ

   Кількість статей:
   0
  • БАНКИ, ПРОДАНІ ДЕРЖАВІ

   БАНКИ, ПРОДАНІ ДЕРЖАВІ

   Кількість статей:
   0
  • Банки, ліквідовані Фондом

   БАНКИ, ЛІКВІДОВАНІ ФОНДОМ

   Кількість статей:
   0
   • ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Федорченко Андрій Володимирович
    Термін ліквідації банку 27.09.2016 - 26.09.2018
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 27.07.2016 - 26.09.2016
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 186 (6440) від 30.09.2016
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Боричів Тік, 35 літера «В», м. Київ, 04070
    Графік прийому вкладників кожного вівторка з 15:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку  (044) 537-62-64
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    33
   • АТ«ЕРДЕ БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 09.01.2013 - 08.01.2018
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 30.10.2012 - 08.01.2013
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 8 (5508) від 15.01.2013
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
    Контактний номер телефону 0 800 308-108, 044-333-36-55
    Кількість статей:
    124
   • АТ «БАНК «ТАВРИКА»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 21.03.2013 - 20.03.2018
    Термін здійснення тимчасової адміністрації  21.12.2012 - 20.03.2013
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 57 (5557) від 26.03.2013
    Адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
    Контактний номер телефону 0 800 308-108, 044-333-36-55 
    Кількість статей:
    233
   • ПАТ «КЛАСИКБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Северин Юрій Петрович
    Термін ліквідації банку 12.08.2016 - 11.08.2018
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 15.06.2016 - 11.08.2016
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 155 (6409) від 17.08.2016
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
    Графік прийому вкладників кожного понеділка з 15:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (044) 536-97-90; (044) 536-97-93
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    74
   • ПАТ «ФІНБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Ірклієнко Юрій Петрович
    Термін здійснення ліквідації банку 28.04.2017 – 27.04.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.04.2017 – 27.04.2017
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 80 (6585) від 04.05.2017
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 14:00 до 15:00
    Контактний номер телефону банку (044) 321-05-50
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    110
   • ПАТ «МЕЛІОР БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Куліш Віктор Миколайович
    Термін здійснення ліквідації банку 11.02.2015 - 10.02.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.10.2014 - 10.02.2015  
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 28 (6032) від 17.02.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 год. до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-50-89
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    65
   • ПУАТ «СМАРТБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Федорченко Андрій Володимирович
    Термін ліквідації банку 25.07.2016 - 24.07.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 25.05.2016 - 24.07.2016
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 142 (6396) від 29.07.2016
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Вавілових, 15 літера «А», м. Київ,  04060
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 11:00 до 14:00
    Контактний номер телефону банку (044) 537-62-26
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    69
   • ПАТ «Західінкомбанк»

    ПІБ уповноваженої особи Костенко Ігор Іванович
    Термін здійснення ліквідації банку 23.07.2014 - 22.07.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 29.05.2014 - 22.07.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 142 (5892)  від 29.07.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Винниченка, буд. 67, офіс № 329, м. Луцьк, Волинська обл., 43025
    Графік прийому вкладників кожного робочого четверга з 11:00 до 13:00
    Контактний номер телефону банку (0332) 78-02-02
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    246
   • ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»

    ПІБ уповноваженої особи Ожго Євген Вікторович
    Термін здійснення ліквідації банку з 17:30 год. 16.04.2014 -14.04.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 17.01.2014 - 16.04.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 78 (5828) від 19.04.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 8, м. Київ, 01601
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 14:00 до 16:45
    Контактний номер телефону банку (044) 364-16-21; (044) 364-16-25; (044) 365-03-65
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    167
   • ПАТ «ТЕРРА БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Ірклієнко Юрій Петрович
    Термін здійснення ліквідації банку 24.12.2014 - 06.12.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 22.08.2014 - 22.12.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 251 (6001)  від 27.12.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (044) 321-10-02
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    339
   • ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 19.06.2015 - 18.06.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 20.02.2015 - 18.06.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Реквізити банку Детальніше

    Публікація про ліквідацію

    Газета «Голос України» № 114 (6118) від 26.06.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожної робочої середи з 15:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-25
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    320
   • ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 23.07.2014 - 22.07.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 24.04.2014 - 22.07.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 142 (5892) від 29.07.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожної середи з 16:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-25
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    71
   • ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Волков Олександр Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 14.01.2015 - 13.01.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.10.2014 - 13.01.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 9 (6013) від 21.01.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Т. Шевченка, 35, м. Київ, 01032
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 585-44-25
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    153
   • ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

    ПІБ уповноваженої особи Кухарев Володимир Валентинович
    Термін здійснення ліквідації банку 21.09.2015 - 20.09.2019 
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.07.2015 - 20.09.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 126 (6130) від 16.07.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 11, м. Київ, Україна, 01001
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 290-22-64; (044) 290-22-12
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    256
   • ПАТ «БАНК ФОРУМ»

    ПІБ уповноваженої особи Шевченко Олександр Володимирович
    Термін здійснення ліквідації банку 16.06.2014 - 14.06.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 14.03.2014 - 13.06.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 117 (5867) від 20.06.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Верховної Ради, буд. 7, м. Київ, 02100
    Графік прийому вкладників кожного понеділка з 17:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 585-35-35
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    3391
   • АТ «ФІНРОСТБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Андронов Олег Борисович
    Термін здійснення ліквідації банку 16.10.2014 - 16.10.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.07.2014 - 15.10.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 204 (5954) від 23.10.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Велика Арнаутська, 2 Б, м. Одеса, 65125
    Графік прийому вкладників кожної середи з 14:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (048) 722-21-44 (приймальня), (048) 725-04-55, (048) 724-68-03 (відділ продажу активів)
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    191
   • ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Куліш Віктор Миколайович
    Термін здійснення ліквідації банку 17.01.2015 - 16.07.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.10.2014 - 16.01.2015   
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 1 (6005) від 06.01.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-50-89
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    60
   • ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»

    ПІБ уповноваженої особи Курений Олександр Вікторович
    Термін здійснення ліквідації банку 02.10.2017 - 01.10.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 02.08.2017 - 01.10.2017
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 185 (6690) від 05.10.2017
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожного робочого вівторка з 15:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (044) 393-13-00
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    21
   • ПАТ «РЕАЛ БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
    Термін здійснення ліквідації банку 21.05.2014 - 20.05.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2014 - 20.05.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 100 (5850)  від 27.05.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Вавілових, 15-а, м. Київ, 04060
    Графік прийому вкладників кожного робочого четверга з 10:00 до 12:00
    Контактний номер телефону банку (044) 454-01-74
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    235
   • АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

    ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
    Термін здійснення ліквідації банку 12.06.2014 - 11.06.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 14.03.2014 - 11.06.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 114 (5864) від 17.06.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Вавілових, 15-а, м. Київ, 04060
    Графік прийому вкладників кожного робочого четверга з 10:00 до 12:00
    Контактний номер телефону банку (044) 454-01-74
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    138
   • ПАТ «КБ «УФС»

    ПІБ уповноваженої особи Савельєва Анна Миколаївна
    Термін здійснення ліквідації банку 13.11.2014 - 12.11.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 15.08.2014 - 12.11.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 221 (5971)  від 15.11.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування проспект С.Бандери, буд. 16, м. Київ, 04073
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 536-92-10
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    158
   • ПАТ «АКБ Банк»

    ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «АКБ Банк» здійснюється Фондом безпосередньо
    Термін здійснення ліквідації банку 29.08.2014 - 28.08.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 30.05.2014 - 28.08.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 168 (5918) від 04.09.2014
    Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
    Графік прийому вкладників кожного понеділка з 11:00 до 13:00
    Контактний номер телефону банку (044) 333-36-55, 0-800-308-108
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    291
   • ПАТ «КБ «АКСІОМА»

    ПІБ уповноваженої особи Куліш Віктор Миколайович 
    Термін здійснення ліквідації банку 30.01.2015 - 29.07.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.10.2014 - 29.01.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 21 (6025) від 06.02.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-50-89
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    93
   • ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»

    ПІБ уповноваженої особи Курений Олександр Вікторович
    Термін ліквідації банку 25.04.2016 - 24.04.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 23.12.2015 - 24.04.2016
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 79 (6333) від 29.04.2016 
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожного вівторка  з 15:00 до 17:00   
    Контактний номер телефону банку (044) 393-13-00
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    179
   • ПАТ «Старокиївський банк»

    ПІБ уповноваженої особи Грошова Світлана Василівна
    Термін здійснення ліквідації банку 18.09.2014 - 17.09.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 18.06.2014 - 17.09.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 178 (5928) від 18.09.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, м. Київ, 01033
    Графік прийому вкладників кожного  четверга з 14:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 537-07-77
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    307
   • АБ «УКООПСПІЛКА»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 23.04.2015 - 22.04.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 23.01.2015 - 22.04.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № № 78 (6082) від 30.04.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожної середи з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-26
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    173
   • АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
    Термін здійснення ліквідації банку 11.06.2014 - 10.06.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2014 - 10.06.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 113 (5863)  від 14.06.2014
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17 (2 поверх), м. Київ, 04053
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 10:00 до 12:00
    Контактний номер телефону банку (044) 590-58-78; 
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    1125
   • АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

    ПІБ уповноваженої особи Андронов Олег Борисович
    Термін здійснення ліквідації банку 30.01.2015 - 29.01.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 29.09.2014 - 29.01.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 20 (6024) від 05.02.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Велика Арнаутська, 2 Б, м. Одеса, 65125
    Графік прийому вкладників кожної середи з 10:00 до 13:00
    Контактний номер телефону банку (048) 722-21-44 (приймальня), (048) 725-04-55 (відділ продажу активів)
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    259
   • ПАТ «УНІКОМБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Волков Олександр Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 04.12.2015 - 03.12.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.10.2015 - 03.12.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 232 (6236) від 09.12.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Т. Шевченка, буд. 35, м. Київ, 01032
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 11:00 до 13:00
    Контактний номер телефону банку (044) 585-44-30
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    140
   • ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
    Термін здійснення ліквідації банку 08.09.2014 - 07.09.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 22.05.2014 - 07.09.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 173 (5923) від 11.09.2014
    Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 11:00 до 15:00
    Контактний номер телефону банку (044) 333-36-55, 0-800-308-108
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    104
   • ПАТ «ОМЕГА БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович 
    Термін ліквідації банку 06.07.2015 - 05.07.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2015 - 05.07.2015
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 121 (6125) від 09.07.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожної середи з 17:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-26
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    28
   • ПАТ «ЮСБ БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін ліквідації банку 28.12.2015 - 27.12.2019
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України»   № 249 (6253) від 30.12.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-51-14, (093) 897-18-07
    Реквізити банку Детальніше
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    204
   • АТ «ЄВРОГАЗБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Савельєва Анна Миколаївна
    Термін здійснення ліквідації банку 18.11.2014 - 17.11.2019
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 17.07.2014 - 17.11.2014
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 226 (5976) від 22.11.2014
    Адреса для листування та прийому громадян вул. Прорізна, буд. 8, м. Київ, 01601
    Графік прийому вкладників кожної  середи з 15:00 до 18:00 
    Контактний номер телефону банку (044) 390-02-63
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    368
   • ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 15.09.2015 - 14.09.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 08.04.2015 - 14.09.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 174 (6178) від 19.09.2015
    Адреса для листування та прийому громадян вул. Прорізна, буд. 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожного  вівторка з 15:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-26
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    396
   • Банк «Демарк»

    ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
    Термін здійснення ліквідації банку 30.01.2015 - 29.01.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 29.09.2014 - 29.01.2015 
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 21 (6025) від 06.02.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Гетьмана Полуботка, 17, м. Чернігів, 14000
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (096) 228-42-87
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    377
   • ПАТ «ГРІН БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
    Термін здійснення ліквідації банку 23.01.2015 - 22.01.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 25.09.2014 - 22.01.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 15 (6019)  від 29.01.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
    Графік прийому вкладників кожного вівторка з 14:00 до 16:00
    Контактний номер телефону банку (044) 593-00-22, (044) 593-00-50
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    130
   • АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

    ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
    Термін здійснення ліквідації банку 08.04.2016 - 07.04.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.02.2016 - 07.04.2016
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 67 (6321) від 13.04.2016 
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053
    Графік прийому вкладників кожної середи з 16:00 до 17:30
    Контактний номер телефону банку (044) 482-05-82
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    91
   • ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Савельєва Анна Миколаївна
    Термін здійснення ліквідації банку 20.03.2015 - 19.03.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 21.11.2014 - 19.03.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 54 (6058) від 26.03.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 8, м. Київ, 01601
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 390-02-63
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    440
   • АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 26.01.2015 - 25.01.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 25.09.2014 - 24.01.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 16 (6020)  від 30.01.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Прорізна, буд. 11, м. Київ, 01001
    Графік прийому вкладників кожної середи з 11:00 до 13:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-82-26
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    488
   • ПАТ «ЛЕГБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
    Термін здійснення ліквідації банку 27.02.2015 - 26.02.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 28.11.2014 - 26.02.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 40 (6044) від 05.03.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 18:00 год.
    Контактний номер телефону банку (044) 593-00-09
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    244
   • АТ «Фортуна-банк»

    ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
    Термін здійснення ліквідації банку 22.02.2017 - 21.02.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 27.01.2017 - 21.02.2017
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію газета "Голос України" № 36 (6541) від 24.02.2017
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Вавілових, 15 літера «А», м. Київ, 04060
    Графік прийому вкладників кожного вівторка з 15:00 до 16:00 за адресою: вул. Прорізна, 11, м.Київ. 
    Контактний номер телефону банку (044) 467-05-50
    Продаж активів банку Датальніше
    Кількість статей:
    353
   • ПАТ «БГ БАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
    Термін здійснення ліквідації банку 27.02.2015 - 26.02.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 28.11.2014 - 26.02.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 40 (6044) від 05.03.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. О.Гончара 35, м. Київ, 01054
    Графік прийому вкладників кожну середу з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 200-48-35
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    357
   • ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

    ПІБ уповноваженої особи Стрюкова Ірина Олександрівна
    Термін здійснення ліквідації банку 24.04.2015 - 23.04.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 26.12.2014 - 23.04.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 78 (6082) від 30.04.2015
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 15:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку (044) 594-63-50
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    789
   • ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»

    ПІБ уповноваженої особи Федорченко Андрій Володимирович
    Термін здійснення ліквідації банку 19.06.2018 - 18.06.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації банку 28.04.2016 - 19.06.2018
    Публікація про ліквідацію газета "Голос України" від 22.06.2018 № 114 (6869)
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16, м. Київ, 01004
    Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 17:00
    Контактний номер телефону банку 0 800-30-03-07; (044) 390-29-15
    Продаж активів Детальніше
    Кількість статей:
    111
   • ПАТ «АКБ «КИЇВ»

    ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
    Термін здійснення ліквідації банку 25.06.2015 - 24.06.2020
    Термін здійснення тимчасової адміністрації 25.02.2015 - 24.06.2015
    Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
    Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
    Реквізити банку Детальніше
    Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 114 (6118) від 27.06.2015
    Адреса для листування та прийому громадян вул. Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
    Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
    Контактний номер телефону банку (044) 555-86-98
    Продаж активів банку Детальніше
    Кількість статей:
    274
  • БАНКИ, ВКЛАДНИКАМ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ ВИПЛАТИ

   ЗАВЕРШЕНА ЛІКВІДАЦІЯ

    
   Банки, вкладникам яких здійснювались виплати
   Кількість статей:
   0
 • Банки, що ліквідуються

  Банки, що ліквідуються

   
  Кількість статей:
  0
  • ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

   ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
   Термін здійснення ліквідації банку 22.05.2019 - 21.05.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації банку 24.06.2015 - 22.05.2019
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 96 (7102) від 24.05.2019
   Адреса для листування та прийому громадян  вул. Сагайдачного, буд.17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 14:00 до 15:00
   Контактний номер телефону банку (044) 596-62-44
   Продаж активів банку
   Детальніше
   Кількість статей:
   83
  • АТ «ВТБ БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Стрюкова Ірина Олександрівна
   Термін здійснення ліквідації банку з 19.12.2018 до 18.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації банку з 28.11.2018 до 18.12.2018
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 247 (7002) від 22.12.2018
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування  бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 499-88-88
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   1217
  • АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 01.12.2017 - 30.11.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації банку з 13 год. 00 хв. 06.11.2017 до 30.11.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 228 (6733) від 06.12.2017
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Вавілових, 15 А, м. Київ, 04060
   Графік прийому вкладників кожного робочого четверга з 10:00 до 12:00
   Контактний номер телефону банку (044) 454-01-74
   Продаж активів Детальніше
   Кількість статей:
   56
  • АКБ «НОВИЙ»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Термін здійснення ліквідації банку 01.09.2017 - 31.08.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 14.07.2017 -.31.08.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 163 (6668) від 06.09.2017
   Адреса для листування пр. Д. Яворницького, 98, м. Дніпро, 49000
   Місцезнаходження уповноваженої особи вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку

   АКБ «НОВИЙ»: (056) 785-08-24

   ПАТ «ТАСКОМБАНК»: (044) 393-25-90

   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   181
  • АТ «РОДОВІД БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
   Термін здійснення ліквідації банку 20.12.2017 - 19.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 26.02.2016 - 19.12.2017
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 241 (6746) від 23.12.2017
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Петра Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 17:00
   Контактний номер телефону банку (044) 255-81-23
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   381
  • ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Дата початку ліквідації банку 24.06.2017
   Термін здійснення тимчасової адміністрації з 17 год. 00 хв. 24.04.2017 - 23.06.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію газета «Голос України» № 117 (6622) від 30.06.2017 
   Реквізити банку Детальніше
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників кожного робочого четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку

   ПАТ «Діамантбанк»: (097) 517-78-84;

   АТ «ТАСКОМБАНК»: (044) 393-25-90.

   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   493
  • ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

    

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 22.03.2017 – 21.03.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2017 – 21.03.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета "Голос України" № 55 (6560) від 25.03.201755 (6560) від 25.03.2017
   Адреса для листування та прийому вкладників вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00, запис на прийом здіснюється за тел.: (044) 390-02-63
   Контактний номер телефону банку (044) 390-02-63, (044) 390-02-66
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   37
  • АТ «НК БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 09.03.2017 - 08.03.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 20.01.2017- 08.03.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета "Голос України" № 46 (6551) від 14.03.2017
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Вацлава Гавела (Івана Лепсе), 4, м. Київ, 03067
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 11:00 до 13:00
   Контактний номер телефону банку (044) 351-10-90
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   103
  • ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Грошова Світлана Василівна
   Термін здійснення ліквідації банку 24.02.2017 - 23.02.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 11.01.2017 - 23.02.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію газета "Голос України" № 39 (6544) від 01.03.2017
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників

   кожного четверга з 15:00 до 17:00

   Контактний номер телефону банку

   +38 (096) 277-59-64 - на період дії карантину  

   (044) 492-90-92, (044) 495-60-53, 3080 (з мобільного)

   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   885
  • ПАТ «КБ «Інвестбанк»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 13.01.2017 - 12.01.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.12.2016 - 12.01.2017
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 8 (6513) від 17.01.2017
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Велика Арнаутська, 2б, м. Одеса, 65125.
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 15:00 до 17:00
   Контактний номер телефону банку (048) 722-21-44 (приймальня), (048) 725-04-55, (048) 724-68-03 (відділ продажу активів)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   246
  • ПАТ БАНК «ТРАСТ»

   ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
   Термін здійснення ліквідації банку 30.12.2016 - 29.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 07.12.2016 - 29.12.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 2 (6507) від 05.01.2017
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 15:00 до 18:00
   Контакти банку (044) 290-27-82
   info@banktrust.com.ua
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   211
  • АТ «АРТЕМ-БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація АТ «АРТЕМ-БАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 16.12.2016 - 15.12.2019
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.11.2016 - 15.12.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 243 (6497) від 21.12.2016 
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30, здійснюється заступником директора-розпорядника Рудухою Н.Є.
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   130
  • ПАТ «КСГ БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
   Термін здійснення ліквідації банку 31.08.2016 - 30.08.2020
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 166 (6420) від 02.09.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 16:00 до 18:00   
   Контактний номер телефону банку (044) 593-00-22, (044) 593-00-50
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   30
  • ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 17.08.2016 – 16.08.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 17.06.2016 – 16.08.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 158 (6412) від 20.08.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Тараса Шевченка, 35, м. Київ, 01032
   Графік прийому вкладників кожної середи з 11:00 до 13:00   
   Контактний номер телефону банку (044) 585-44-30
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   249
  • ПУАТ «ФІДОБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
   Дата початку ліквідації банку 20.07.2016
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 20.05.2016 - 19.07.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку

   Детальніше

   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 138 (6392) від 23.07.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
   Графік прийому вкладників кожної середи з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 594-53-83
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   1590
  • ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Дата початку ліквідації банку 13.07.2016
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 23.05.2016 - 12.07.2016 
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 132 (6386) від 16.07.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Тараса Шевченка, 35, м.Київ, 01032
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 15:00 до 17:00
   Центр обслуговування клієнтів б-р Тараса Шевченка, 35, м.Київ, 01032
   Контактний номер телефону банку (068) 46-46-421, (066) 47-20-138
   Продаж активів банку Детальніше
   Бланк заяви клієнта про прирівняння його до вкладника неплатоспроможного Банку
   Кількість статей:
   362
  • ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

   ПІБ уповноваженої особи Стрюкова Ірина Олександрівна
   Термін ліквідації банку 06.06.2016 - 05.06.2020   /  20.06.2019 - 19.06.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 05.04.2016 - 05.06.2016   /  14.06.2019 - 19.06.2019
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 106 (6360) від 09.06.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м.Київ, 01024 
   Графік прийому вкладників кожного другого та четвертого робочого четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 536-97-27
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   1060
  • АТ «КБ «СОЮЗ»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 29.04.2016 - 15.03.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.03.2016 - 28.04.2016
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» 81 (6335) від 05.05.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Шевченка, 35, м. Київ, 01032
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 14:00 до 16:00
   Контактний номер телефону банку (044) 585-44-30
   Кількість статей:
   21
  • ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» здійснюється Фондом безпосередньо
   Дата початку ліквідації банку 22.04.2016
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 18.03.2016 - 21.04.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію газета «Голос України» № 77 (6331) від 26.04.2016
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   344
  • ПАТ «УКРІНБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович, Дурдиєв Роман Вікторович
   Термін здійснення ліквідації банку 23.03.2016 - 22.03.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 25.12.2015 - 22.03.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 56 (6310) від 29.03.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Контактний номер телефону банку 0 800-308-108, 044-333-36-55
   Кількість статей:
   46
  • ПАТ «АВАНТ-БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
   Термін здійснення ліквідації банку 26.02.2016 - 25.02.2021
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 26.01.2016 - 25.02.2016
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України»  № 39 (6293) від 02.03.2016
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 17:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 596-62-44
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   243
  • ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Термін здіснення ліквідації банку 11.02.2016 - 10.02.2021
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 28 (6282) від 16.02.2016
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. О. Гончара, 35, м. Київ, 01054
   Графік прийому вкладників кожної середи з 10:00 до 13:00
   Контактний номер телефону банку (044) 390-54-28, (044) 200-48-35
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   29
  • ПАТ «ВБР»

   ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
   Термін здійснення ліквідації банку 23.12.2015 - 22.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 28.11.2014 - 22.12.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України»   № 248 (6252) від 29.12.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17 (2 поверх), м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 590-58-80; 0 800-500-798
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   677
  • АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

   ПІБ уповноваженої особи Міхно Сергій Семенович
   Термін здійснення ліквідації банку 18.12.2015 - 17.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 18.09.2015 - 17.12.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України»  № 242 (6246) від 23.12.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування

   вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112

   Графік прийому вкладників кожної середи з 15:00 до 17:00
   Контактний номер телефону банку (044) 594-83-30; (044) 391-15-84
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   3179
  • АТ «БАНК ВЕЛЕС»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 11.12.2015 - 10.12.2020
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 238 (6242) від 17.12.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожного понеділка з 15:00 до 17:00, запис на прийом здіснюється за тел.: (044) 390-02-63
   Контактний номер телефону банку (044) 390-02-63, (044) 390-02-66
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   34
  • ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»

   ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
   Термін здійснення ліквідації банку 11.12.2015 - 10.12.2020 
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 07.10.2015 - 10.12.2015 
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України»   № 235 (6239) від 12.12.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024
   Графік прийому вкладників кожної середи з 14:00 до 16:00
   Контактний номер телефону банку (044) 593-00-22, (044) 593-00-50
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   470
  • АТ «Банк «Національні інвестиції»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Термін здійснення ліквідації банку 03.12.2015 - 02.12.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 18.09.2015 - 02.12.2015 
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 230 (6234) від 05.12.2015 
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 02112
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 14:00 до 16:00
   Контактний номер телефону банку (097) 517-78-84
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   288
  • ПАТ «Інтеграл-банк»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 27.11.2015 - 26.11.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 16.09.2015 - 26.11.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 224 (6228) від 02.12.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 4 (приміщення АТ «НК БАНК»), м. Київ, 03067
   Графік прийому вкладників кожної середи з 11:00 до 13:00
   Контактний номер телефону банку (044) 221-04-31 
   Продаж активів банку Детальніше

    

   Кількість статей:
   290
  • ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 10.11.2015 - 09.11.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 10.07.2015 - 09.11.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 213 (6217) від 14.11.2015
   Адреса для листування та прийому вкладників вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 10:00 до 12:00, запис на прийом здіснюється за тел.: (044) 390-02-63
   Контактний номер телефону банку (044) 390-02-63, (044) 390-02-66
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   434
  • ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

   ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
   Термін здійснення ліквідації банку 30.10.2015 - 29.10.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 21.07.2015 - 29.10.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 222 (6226) від 26.11.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної середи з 14:00 до 16:00 
   Контактний номер телефону банку (044) 255-16-11
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   52
  • АТ «Дельта Банк»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Дата початку ліквідації банку 05.10.2015
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2015 - 04.10.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 187 (6191) від 08.10.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Дружби Народів,38, м. Київ, 01014
   Графік прийому вкладників кожного понеділка з 16:00 до 18:00
   Контактні номери телефонів банку:  
   - для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб, а також для отримання довідкової інформації (044) 500-00-12
   - з питань продажу активів та майна банку (044) 500-00-18
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   5725
  • ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 14.09.2015 - 13.09.2020
   Реквізити банку

   в національній валюті

   в іноземній валюті

   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 174 (6178) від 19.09.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 09:00 до 11:00
   Контактний номер телефону банку (044) 364-16-31 
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   23
  • АТ «СП БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здіснення ліквідації банку 11.09.2015 - 10.09.2020
   Реквізити банку

   В національній валюті

   В іноземній валюті

   Публікація про ліквідацію

   Газета «Голос України» № 171 (6175) від 16.09.2015

   Адреса для листування та прийому громадян вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 11:00 до 13:00
   Контактний номер телефону банку (044) 364-16-31
   Кількість статей:
   13
  • ПАТ Банк «Морський»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 04.09.2015 - 03.09.2020
   Реквізити банку

   в національній валюті

   в іноземній валюті

   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 167 (6171) від 10.09.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної середи з 14:00 до 16:00
   Контактний номер телефону банку (044) 364-16-31
   Кількість статей:
   12
  • ПАТ «ЧБРР»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Термін здійснення ліквідації банку 04.09.2015 - 03.09.2020
   Реквізити банку

   в національній валюті

   в іноземній валюті

   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 167 (6171) від 10.09.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070
   Графік прийому вкладників кожної  середи з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 364-16-31
   Кількість статей:
   12
  • ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 31.08.2015 - 31.08.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 08.06.2015 - 30.08.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 162 (6166) від 03.09.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування б-р Шевченка, 35, м. Київ, 01032
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 10:00 до 12:00
   Контактний номер телефону банку (044) 585-54-44
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   620
  • ПАТ «УПБ»

   ПІБ уповноваженої особи Грошова Світлана Василівна 
   Термін здійснення ліквідації банку 31.08.2015 - 30.08.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 29.05.2015 - 30.08.2015 
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 162 (6166) від 03.09.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 323-23-87
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   373
  • ПАТ «Банк «Київська Русь»

   ПІБ уповноваженої особи Стрюкова Ірина Олександрівна
   Термін здійснення ліквідації банку 17.07.2015 - 16.07.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 20.03.2015 - 16.07.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 131 (6135) від 23.07.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071
   Графік прийому вкладників кожного четверга  з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 379-17-93
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   946
  • ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Паламарчук Віталій Віталійович
   Термін здійснення ліквідації банку 12.06.2015 - 11.06.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 13.02.2015 - 11.06.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» №107 (6111) 18.06.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Лютеранська, буд. 9/9, кв. 5-а, м.Київ, 01001
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00 год.
   Контактний номер телефону банку (044) 201-69-20
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   696
  • ПАТ «КБ «НАДРА»

   ПІБ уповноваженої особи Біла Ірина Володимирівна
   Дата початку ліквідації банку 05.06.2015
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 06.02.2015 - 04.06.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку

   для платежів в національній валюті

   для платежів в іноземній валюті

   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № № 103 (6107) від 12.06.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 15:00 до 17:00 год. 
   Контактний номер телефону банку (044) 499-05-46, (044) 499-05-40
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   2683
  • ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Термін здіснення ліквідації банку 03.06.2015 - 02.06.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.03.2015 - 02.06.2015
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 101 (6105) 10.06.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112
   Графік прийому вкладників кожного четверга з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (097) 517-78-84
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   326
  • АТ «ІМЕКСБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Матвієнко Андрій Анатолійович
   Дата початку ліквідації банку 27.05.2015
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 27.01.2015 - 26.05.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 94 (6098) 29.05.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071
   Графік прийому вкладників кожного вівторка з 14:30 до 16:00
   Контактний номер телефону банку (044) 545-66-50
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   779
  • ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Караченцев Артем Юрійович
   Дата початку ліквідації банку 14.05.2015
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 14.02.2015 - 13.05.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 86 (6090) 19.05.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01001
   Адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожний другий і четвертий робочий четвер з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (044) 333-36-55, 0 800 308-108
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   467
  • ПАТ «ПРОФІН БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «ПРОФІН БАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 20.04.2015 - 19.04.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 20.01.2015 - 19.04.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Публікація про ліквідацію Газета «Голос України» № 179  (6183) від 26.09.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30, здійснюється заступником директора-розпорядника Рудухою Н.Є.
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   232
  • ПАТ «ВіЕйБі Банк»

   ПІБ уповноваженої особи Луньо Ілля Вікторович
   Дата початку ліквідації банку 20.03.2015
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 21.11.2014 - 19.03.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 54 (6058) від 26.03.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 02112
   Графік прийому вкладників кожного першого і третього четверга місяця з 16:00 до 18:00
   Контактний номер телефону банку (097) 517-78-84 
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   1631
  • ПАТ «Банк Камбіо»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «БАНК КАМБІО» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 02.03.2015 - 01.03.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 05.12.2014 - 01.03.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 41 (6045) від 06.03.2015
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   567
  • ПАТ «АКТАБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «АКТАБАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 16.01.2015 - 15.01.2020
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 17.09.2014 - 15.01.2015
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 10 (6014)  від 22.01.2015
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   327
  • ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 24.12.2014 - 23.12.2019
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 03.09.2014 - 23.12.2014  
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 251 (6001)  від 27.12.2014
   Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Графік прийому вкладників кожної п'ятниці з 10:00 до 11:30, здійснюється заступником директора-розпорядника Рудухою Н.Є.
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   418
  • АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 05.12.2014 - 04.12.2019
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 04.08.2014 - 04.12.2014
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 238 (5988) від 10.12.2014
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053
   Контактний номер телефону банку 0-800-308-108 (гаряча лінія Фонду)
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   287
  • ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

   ПІБ уповноваженої особи Ліквідація ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» здійснюється Фондом безпосередньо
   Термін здійснення ліквідації банку 26.09.2014 - 25.09.2019
   Термін здійснення тимчасової адміністрації 26.05.2014 - 25.09.2014 
   Інформація щодо виплат вкладникам Детальніше
   Інформація щодо погашення кредиторських вимог Детальніше
   Реквізити банку Детальніше
   Дата публікації про ліквідацію Газета «Голос України» № 188 (5938) від 01.10.2014
   Адреса для листування та прийому громадян вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053
   Контактний номер телефону банку (044) 333-36-55, 0-800-308-108
   Продаж активів банку Детальніше
   Кількість статей:
   398
 • Регуляторна діяльність

  ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА 2014 РІК

  Завантажити у форматі .doc

  № п/пВид і назва проектів регуляторних актівЦілі прийняттяСтроки підготовкиВідповідальні структурні підрозділи

  1

  Про внесення змін до Положення про прядок накладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

  Вдосконалення процедури накладення Фондом адміністративних штрафів

  І квартал

  Головний розробник:
  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення
   
  Співвиконавці:
  департаментом моніторингу діяльності банків
   

  2

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників»

  Удосконалення ведення бази даних про вкладників у банках, що віднесені до категорії проблемних, з метою скорочення термінів початку виплати коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у разі віднесення банку до категорії

  І квартал

  Головний розробник:
  Відділ організації виплат
   
  Співвиконавці:
  Департамент врегулювання неплатоспроможності банків
  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення
   

  3

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

  Удосконалення процедур визначення банків-агентів з метою надання можливості набуття такого статусу більшій кількості банків з одночасним посиленням вимог щодо відповідності їх діяльності вимогам законодавства 

  І квартал

  Головний розробник:
  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення
   
  Співвиконавці:
  Департамент моніторингу діяльності банків
  Відділ організації виплат
   

  4

  Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

  Вдосконалення роботи уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з активами недержавних пенсійних фондів у разі ліквідації банку

  ІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

   

  Співвиконавці:

  Департамент моніторингу діяльності банків

  юридичний відділ

   

  5

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників»

   

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  щодо гарантій за вкладом (частина перша, пункти 8, 10 частини четвертої, частина п’ята статті 26);

  щодо початку строків підготовки до здійснення виплат відшкодування при ліквідації банку (стаття 27).

  Також підвищення якості формування бази даних про вкладників, що формується банками, особливо віднесеними до категорії проблемних, що, як наслідок, сприятиме прискоренню строків початку виплат відшкодування коштів вкладникам

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ організації виплат

  Співвиконавці:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

   

   

  6

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами»

   

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  щодо гарантій за вкладом (частина перша, пункти 8, 10 частини четвертої, частина п’ята статті 26);

  щодо початку строків підготовки до здійснення виплат відшкодування при ліквідації банку (стаття 27).

  Також підвищення якості формування бази даних про вкладників, що формується банками, особливо віднесеними до категорії проблемних, що, як наслідок, сприятиме прискоренню строків початку виплат відшкодування коштів вкладникам.

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ організації виплат

  Співвиконавці:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

   

  7

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Щодо удосконалення складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

  (затвердження Змін до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Порядку складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності № 1Ф)

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  щодо переліку документів, що подаються банками до Фонду (частина перша статті 31);

  щодо перенесення строків подання звітності (частина третя статті 31).

  Також удосконалення порядку подання звітності та форми звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду - місячна форма звітності № 1Ф.

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Департамент моніторингу діяльності банків

  Співвиконавці:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

  Відділ інформаційних технологій

  Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

   

  8

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  щодо опублікування переліку учасників (частина четверта статті 18);

  щодо визначення учасника Фонду (пункт 9 частини першої статті 2).

  Також удосконалення ведення реєстру учасників Фонду.

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Департамент моніторингу діяльності банків

  Співвиконавці:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

   

  9

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  щодо набуття Фондом нових повноважень стосовно інформування громадськості та фінансової грамотності (пункт 13 частини другої статті 4, частина третя статті 18);

  щодо опублікування інформації в одній газеті (частина третя статті 7, частина четверта статті 18, частина п’ята статті 27, частина третя статті 28, частина друга статті 34, частина друга статті 45);

  щодо вимог до договорів банківського вкладу та банківського рахунку (пункт 7 частини третьої статті 12);

  щодо гарантій за вкладом (частина перша, пункти 8, 10 частини четвертої, частина п’ята статті 26).

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

  Співвиконавці:

  Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

  Фінансовий відділ

   

  10

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб»

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: до частини першої, другої, четвертої, абзацу сьомого частини п’ятої статті 33, у тому числі щодо встановлення критеріїв істотності порушень.

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

  Співвиконавці:

  Департамент моніторингу діяльності банків

   

  11

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

  Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: до частин шостої та сьомої статті 32.

  ІІІ квартал

  Головний розробник:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

  Співвиконавці:

  Департамент моніторингу діяльності банків

  Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

   

  12

  Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

  Розширення числа банків-агентів у майбутньому за рахунок визначення банками-агентами банків, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків.

  ІV квартал

  Головний розробник:

  Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

  Співвиконавці:

  Департамент моніторингу діяльності банків

  Відділ виплат

   

   

  Кількість статей:
  7
 • Відповіді на найбільш поширені питання вкладників

  Відповіді на найбільш поширені питання вкладників

  +

  Яким чином клієнти банку, що ліквідується, можуть вилучити свої матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку?

  Уповноважена особа Фонду зобов'язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

  +

  Яким чином відбуватиметься сповіщення кредиторів банку, що ліквідується, про акцептування їхніх вимог?

  Протягом 20 днів з дня затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

  +

  Станом на який день здійснюється перерахування суми кредиторських вимог в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України?

  Розрахунок суми кредиторських вимог в іноземній валюті за вкладами вкладників, в межах 200 тисяч гривень, відбувається шляхом перерахування суми вкладу у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
  Розрахунок суми кредиторських вимог в іноземній валюті за рахунками юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також за вкладами вкладників, вклади яких перевищують 200 тисяч гривень, відбувається шляхом їх перерахування у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. 

  +

  Як отримати гарантовану суму відшкодування за довіреністю після закінчення строку виплат за загальним реєстром вкладників?

  Для отримання відшкодування іншими особами за довіреністю, до Фонду подаються такі документи:
  • заява про виплату гарантованої суми відшкодування;
  • нотаріально засвідчена копія довіреності;
  • копія паспорту (або іншого документа, що його замінює) – сторінки, що містять прізвище, ім’я по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування);
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника фізичної особи - резидента, то така особа (повірений) додатково подає копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
  +

  Як отримати гарантовану суму відшкодування на правах спадщини?

  Для отримання відшкодування на правах спадщини, спадкоємець подає до Фонду:            
  • заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;
  • копію паспорту (або іншого документа, що його замінює) – сторінки, що містять прізвище, ім’я по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування);
  • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або копію сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.
  +

  Яким чином здійснюється відшкодування коштів, якщо вклад належить малолітній особі?

  Гарантована сума відшкодування за вкладом, який належить малолітній особі (яка не досягла 14 років) виплачується  батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) після подання заяви і копій документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) та паспорта.
  Один із батьків повинен мати при собі належним чином оформлену довіреність від іншого, який не може бути присутнім у банку, що підтверджує його згоду на право вчинення дій в інтересах неповнолітньої дитини, зокрема щодо отримання та розпорядження коштами у разі, якщо батьки не можуть з’явитись разом. 

  +

  Які документи необхідні для отримання гарантованої суми нерезидентом?

  Вкладники-нерезиденти можуть отримати гарантовану суму відшкодування на підставі паспортного документа або документа, що його замінює. 

  +

  Які документи необхідно пред'явити в банку-агенті для отримання гарантованої суми відшкодування?

  Для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агенті потрібно пред'явити паспорт або документ, що замінює його (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер документу, ким виданий, дату видачі, місце проживання) та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

  +

  Какой срок рассмотрения заявления о выплате гарантированной суммы возмещения?

  Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців з дня їх отримання.

  +

  Протягом якого часу Фонд здійснює виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами?

  Протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента. Після закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових  звернень вкладників до Фонду. Для цього вкладнику необхідно надіслати до Фонду такі документи:

  ·  заяву довільної форми  про виплату гарантованої суми відшкодування з зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою;

  ·  копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера фізичної особи - платника податку (ідентифікаційний код);

  ·  копію паспорта або документа, що замінює його (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер документу, ким виданий, дату видачі, місце проживання).

  Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

  +

  Звідки я можу дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації банку?

  У разі ліквідації банку дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами можна через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр»,  за телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні), або на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою: www.fg.gov.ua та на сайті банку, що ліквідується.

  +

  Коли Фонд розпочинає виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами у банку, що ліквідується?

  Фонд розпочинає виплату коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

  +

  Чи здійснюватимуться виплати коштів вкладникам неплатоспроможних банків в АР Крим?

  У зв’язку із подіями, що відбулися в Криму у березні 2014 р., банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб припинили свою діяльність на території Кримського півострову. Оскільки отримання вкладниками неплатоспроможних банків своїх грошей здійснюються через установи банків-агентів, то з 15 квітня 2014 року, вкладники, які проживають на території Криму,  мають право отримати належні їм кошти за вкладами у будь-якому відділенні банків-агентів в інших регіонах України.

  +

  У разі відчуження частини активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, в якій валюті проводитимуться виплати коштів вкладникам?

  У валюті вкладу, якщо інші норми не будуть встановлені Національним банком України  або Фондом для банків щодо повернення вкладів в  іноземній валюті (розмір, вид валюти, часові проміжки тощо).

  +

  Чи можливо користуватися індивідуальним сейфом (депозитарієм) в неплатоспроможному банку під час тимчасової адміністрації та чи можливо клієнту забрати кошти з нього?

  Обмеження щодо користування індивідуальним сейфом (депозитарієм) під час здійснення тимчасової адміністрації відсутні. 

  +

  До якого дня включно гарантуються відсотки за вкладом?

  Частиною першою статті 26 Закону  встановлено, що Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

  Початком процедури виведення Фондом банку з ринку, відповідно до частини першої  статті 34 Закону,  є наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможним. 

  +

  Станом на який день здійснюється перерахування суми вкладу в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют для виплати вкладникам?

  Частиною п’ятою статті 26 Закону  встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

  +

  До введення тимчасової адміністрації фізична особа зі свого рахунку, відкритому в банку, здійснила платіж за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, що необхідн

  Уповноважена особа Фонду повертає такі кошти на рахунки відправників, з яких були здійснені платежі.

  Виплата таких коштів відбувається залежно від категорії клієнта банку. Якщо рахунок відкритий на ім’я фізичної особи, то ці кошти підпадають під гарантію Фонду і виплачуються в межах 200 тисяч гривень. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності, то задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену статтею 52 Закону, в порядку здійснення ліквідаційної процедури. 

  +

  До введення тимчасової адміністрації фізична особа сплатила через касу банку за комунальні послуги або здійснила інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу, що необхідно зробити для того, щоб повернути такі кошти?

  На здійснені фізичною особою через касу банку платежі гарантії Фонду не поширюються.

   Відповідно до частини п’ятої статті 36 Закону під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. Кредитором банку у визначенні Закону України «Про банки і банківську діяльність»  є  юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань.

  У випадку відкликання банківської ліцензії кредитори банку мають право письмово звернутися до уповноваженої особи Фонду протягом 30 днів з дня публікації відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» із заявою  з наданням копій платіжних документів з відміткою банку, за якими було здійснено перерахування коштів. 

  +

  Яким чином здійснюється сплата кредиту, якщо відділення банку, в якому оформлявся кредит, не працює?

  Здійснити перерахування коштів на погашення кредиту можна через головний офіс або будь-яке інше відділення неплатоспроможного  банку. Це можна також зробити через головний офіс або відділення будь-якого іншого банку. Для того, щоб кошти були зараховані саме на погашення кредиту та/або процентів за користування кредитом, необхідно правильно вказати призначення платежу, коректні платіжні реквізити банку одержувача та іншу інформацію, яку необхідно зазначити відповідно до законодавства та договору.

  Після початку ліквідаційної процедури позичальники банку мають сплачувати заборгованість та інші зобов’язання перед банком на накопичувальний рахунок, реквізити якого розміщуються на сайті банку в мережі Інтернет та на сайті Фонду.  

  +

  Яким чином юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності можуть отримати кошти, що розміщені на їхніх рахунках у неплатоспроможному банку?

  Юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку у визначенні Закону України «Про банки і банківську діяльність». Задоволення таких вимог кредиторів банку здійснюється у сьому чергу, визначену статтею 52 Закону, за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації і продажу майна банку.

   

   

  +

  Як отримати свої кошти у разі заміни паспорту?

  Під час дії тимчасової адміністрації вкладнику, що замінив паспорт, необхідно надіслати до уповноваженої особи Фонду довідку про заміну паспорта, у якій мають бути вказані дані старого паспорта  та інформація про його заміну на новий (із зазначенням нових реквізитів), видану паспортною службою органів внутрішніх справ, засвідчену підписом посадової особи та відбитком печатки установи яка видала довідку, для внесення необхідних змін у Реєстр вкладників.

  У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку вкладнику,  що замінив паспорт, необхідно надіслати до Фонду довідку про заміну паспорта, у якій мають бути вказані дані старого паспорта  та інформація про його заміну на новий (із зазначенням нових реквізитів), видану органом Державної міграційної служби України, засвідчену  підписом посадової особи та відбитком печатки установи яка видала довідку, для внесення необхідних змін у Реєстр вкладників. 

  +

  Якщо вклад перевищує гарантовану суму, або кошти за таким вкладом Фондом не відшкодовуються, чи залишається у вкладника право, у разі ліквідації банку, на отримання коштів понад гарантовану суму?

  Так. У разі ліквідації банку задоволення таких кредиторських вимог здійснюватиметься у черговості, визначеній у статті 52 Закону за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку.

  +

  Якщо вклади були розміщені в банку на умовах акційної програми або програми лояльності банку, чи означає це, що вкладник отримує від банку проценти на більш сприятливих умовах і тому кошти за такими вкладами не відшкодовуються?

  Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 26 Закону Фонд не відшкодовує кошти розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку.

  У визначенні пункту 51 частини першої статті 2 Закону кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, - це кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

  -       що не відповідає умовам публічного договору;

  -       на більш сприятливих договірних умовах за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями на встановлення таких індивідуальних умов договору.

  Таким чином, якщо кошти розміщені на вклад, що не відповідає вищезазначеним ознакам, такий вклад гарантуватиметься Фондом в межах 200 тисяч гривень.

  +

  Чи можуть юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою здійснення будь-яких інших платежів?

  Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації. 

  +

  Чи можуть юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою здійснення розрахунків з бюджетом та інших обов’язкових платежів?

  Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

   

   

  +

  Чи можуть юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою погашення заборгованостей по кредитах перед неплатоспроможним банком?

  Так, згідно із Законом  можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

   

  +

  Чи повертаються кошти, що під час тимчасової адміністрації в банку надійшли на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб, відкритих у банку?

  Так, згідно із Законом  можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

  +

  Чи нараховуються під час дії тимчасової адміністрації відсотки на мій депозит? Чи гарантуються вони Фондом?

  Так, відсотки нараховуються, але не гарантуються Фондом. Зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у четверту чергу, встановлену статтею 52 Закону.

  +

  Чи гарантований мій вклад в іноземній валюті? В якій валюті я отримаю свої кошти?

  Вклади в іноземній валюті підпадають під визначення поняття вклад і, відповідно, гарантуються Фондом.

  Відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

  +

  Як отримати кошти, якщо термін дії договору закінчується після тимчасової адміністрації?

  Після запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації Фонд розпочинає пошук потенційних інвесторів. У разі залучення таких інвесторів зобов’язання перед вкладниками як мінімум в межах суми, що гарантується Фондом,  та за договорами, термін дії яких закінчується після тимчасової адміністрації, переходять до них. 

  Якщо Національним банком України приймається рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку, Фонд розпочне виплати відшкодування коштів вкладникам не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття Національним банком України такого рішення, незалежно від закінчення терміну дії договору за вкладом.

  Про час та порядок виплат відшкодування за рахунок коштів Фонду повідомляється на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

   

  +

  Як отримати кошти на правах спадщини під час дії тимчасової адміністрації?

  Отримання коштів на правах спадщини під час тимчасової адміністрації можливе на підставі свідоцтва про право на спадщину, з яким спадкоємцям необхідно звернутися до уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку. Спадкоємцям також треба надати копії паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

  +

  Чи здійснюватимуться під час дії тимчасової адміністрації виплати коштів за депозитними договорами, що були розірвані до введення тимчасової адміністрації?

  Так, якщо депозитний договір був розірваний у встановленому чинним законодавством України порядку до дня запровадження в банку тимчасової адміністрації.

  +

  Як можна отримати заробітну плату, пенсію, стипендію тощо, якщо емітовані банком платіжні картки не працюють (заблоковано) під час тимчасової адміністрації?

  Протягом дії тимчасової адміністрації здійснюються виплати коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якої установи визначеного для виплат коштів банку з паспортом і копією документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Оголошення про найменування банку, через який здійснюватимуться виплати, і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі та відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

  У разі, якщо такі кошти надійшли протягом дії тимчасової адміністрації, такі вони можуть бути переказані на інший рахунок або повернуті відправнику відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

  +

  Коли і яким чином здійснюватимуться виплати коштів протягом тимчасової адміністрації?

  Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua,на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

  Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якої установи визначеного для виплат коштів банку з паспортом і копією документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Оголошення про найменування банку, через який здійснюватимуться виплати, і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація. 

  +

  Чи потрібно подавати до Фонду заяву для отримання коштів під час тимчасової адміністрації?

  Подавати до Фонду  заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно. Виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію. 

  +

  Хто має право на отримання коштів за вкладами під час дії тимчасової адміністрації?

  Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники-фізичні особи можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. 

  +

  Хто здійснює виплати коштів під час тимчасової адміністрації та протягом якого періоду?

  Під час тимчасової адміністрації виплати коштів здійснює банк, в межах граничного розміру відшкодування, за договорами, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 Закону.

  З метою забезпечення виконання зобов'язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої цієї статті, Фонд має право надати банку цільову позику. Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше першого місяця з дати запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації, а для системно важливих банків - не пізніше двох місяців. 

   

  +

  На який строк запроваджується тимчасова адміністрація у неплатоспроможному банку? Чи можливе подовження терміну тимчасової адміністрації?

  Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системно важливих  банків - шість місяців. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.   За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.

  +

  Коли, ким і на якій підставі запроваджується в банку тимчасова адміністрація?

  Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та призначає уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

  +

  Чи гарантуються вклади у банківських металах?

  Ні. Фонд не гарантує відшкодування коштів,  залучених у вигляді банківських металів.

  +

  Якщо у вкладника є вклади у декількох банках-учасниках Фонду, чи гарантуються ці вклади у кожному з цих банків?

  Так, кожному вкладнику гарантуються його вклади у кожному з банків-учасників Фонду.

  +

  Чи гарантує Фонд кошти, залучені учасником у формі випуску цінних паперів?

  Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, які залучені банком-учасником Фонду тільки у формі випуску іменних депозитних сертифікатів.

  +

  Які кошти не відшкодовуються Фондом?

  Фонд не відшкодовує кошти:

  1) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

  2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

  3) передані банку в довірче управління;

  4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

  5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

  6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

  7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

  8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

  9) за вкладами у філіях іноземних банків.

  10) за вкладами у банківських металах.

  11) розміщені на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

  +

  Які види вкладів гарантуються Фондом?

  Вклад, у визначенні статті 2 Закону – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи відсотки, нараховані на такі кошти.

  +

  В якому році було засновано Фонд?

  Фонд був заснований у 1998 р. на підставі Указу Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків», яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів. 

   

  +

  Чи гарантуються вклади у кредитних спілках?

  Ні. Відповідно до частини першої статті 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Оскільки кредитні спілки не є банками, у визначенні Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фондом не гарантується відшкодування коштів за вкладами у кредитних спілках.

  +

  Яка сума гарантується Фондом?

  Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції від 04.07.2014  (далі – Закон) сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами становить 200 тис. грн.

  +

  Чи може бути зменшена гарантована сума відшкодування?

  Ні. Відповідно до частини першої статті 26 Закону cума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 тис грн. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

  Кількість статей:
  1
 • Контакти

  Кількість статей:
  1
 • Зміни в Реєстрі учасників Фонду

  Кількість статей:
  470
 • Статистика

  Кількість статей:
  1
 • Доступ до публічної інформації

  Кількість статей:
  1
 • Для Банків

  Кількість статей:
  9
 • Для кредиторів банків

  Кількість статей:
  1
 • Для позичальників

  Кількість статей:
  2
 • Для вкладників

  Кількість статей:
  6
 • Оголошення

  Кількість статей:
  125
 • ПЕРЕЛІК ОСІБ, ВІДІБРАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

  Кількість статей:
  1
 • Uncategorised

  Кількість статей:
  280
 • Оренда активів банків

  Оренда активів банків

   

  Кількість статей:
  0
 • ФІНАНСОВА ПРОСВІТА

  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зацікавлений у якомога ширшому розповсюдженні просвітніх матеріалів, що містять неупереджену та достовірну інформацію про зміст фінансових послуг та пов'язані із ними ризики та юридичні наслідки.

  Запрошуємо громадські організації, які займаються захистом прав споживачів фінансових послуг, фінансові установи та всіх зацікавлених використовувати просвітні матеріали Фонду, розміщені у цьому розділі, для проведення тренінгів з метою підвищення фінансової обізнаності громадян.

  Всі матеріали і документація, що представлені в розділі "Фінансова просвіта", носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційний документ. У разі виявлення неточностей в інформації, прохання повідомити за адресою shnitser@fg.gov.ua.

  Детальніше: Матеріали з фінансової просвіти

   

  НОВИНИ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПРОСВІТИ

  Кількість статей:
  110
 • ПРЕС-РЕЛІЗИ

  Кількість статей:
  403
 • Розрахунки з кредиторами

  Кількість статей:
  3
 • 240

  Кількість статей:
  1