Проєкт Реєстру файлів звітності Фонду

В рамках розробки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нової редакції Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підготовлено Проєкт Реєстру файлів звітності Фонду (таблиця 1)  - упорядковану та систематизовану інформаційну систему опису вимог до звітності, яку банки будуть формувати безпосередньо для Фонду.

Тестування подання нових файлів звітності Фонду в форматі XML здійснюється через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.ua).

Після набрання чинності цих змін, звітність у форматі XML буде подаватися банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

Звертаємо увагу, що Проєкт правил подання звітності до Фонду розміщено 05.02.2020 на сайті Фонду в таблиці «Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу 2020 року» підрозділу «Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу» розділу «Регуляторна діяльність».

Таблиця 1

Проєкт Реєстру файлів звітності Фонду

Файл Назва файла/форми звітності Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення XSD-схема, за датою розміщення
GBBX Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф DDMMYYYY1 Dscr_GBBX.xlsx
DDMMYYYY1 Controls_GBBX.docx DDMMYYYY1 GBBX.xsd
GDDX Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф DDMMYYYY1 Dscr_GDDX.xlsx
DDMMYYYY1 Controls_GDDX.docx DDMMYYYY1 GDDX.xsd
GCCX Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб DDMMYYYY1 Dscr_GCCX.xlsx
DDMMYYYY1 Controls_GCCX.docx DDMMYYYY1 GCCX.xsd
GLLX Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб DDMMYYYY1 Dscr_GLLX.xlsx
DDMMYYYY1 Controls_GLLX.docx DDMMYYYY1 GLLX.xsd
GVVX Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду DDMMYYYY1 Dscr_GVVX.xlsx
DDMMYYYY1 Controls_GVVX.docx DDMMYYYY1 GVVX.xsd

1 дата розміщення кожного файлу на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет,формат - DDMMYYYY.xlsx, де: DD – день, MM – місяць, YYYY – рік.

Таблиця 2

Таблиця відповідності файлів звітності Фонду нових та старих форматів

Файл

(діючий

формат)

Файл

(новий

формат)

Назва звітності Проєкт способу подання
FBB GBBX

Звіт про вклади фізичних осіб

в учасниках Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

(подається щомісяця)

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Проєкту Правил подання звітності до Фонду та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
FDD GDDX

Звіт про вклади фізичних осіб

в учасниках Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

(подається щодекади, щодня або станом на дату)

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Проєкту Правил подання звітності до Фонду та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
FСС GССX

Розрахунок суми регулярного збору,

що підлягає сплаті до Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб (що  не подається)

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Проєкту Правил подання звітності до Фонду та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
FLL GLLX

Розрахунок регулярного збору у

формі диференційованого збору,

що підлягає сплаті до Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Проєкту Правил подання звітності до Фонду та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
FVV GVVX

Звітний файл «V» - Дані про перевірку

бази даних про вкладників учасника Фонду

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Проєкту Правил подання звітності до Фонду та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
 

Інформування вкладників

На виконання пункту 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) Фондом розроблена Інструкція про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (далі - Інструкція).

З 02.01.2020 набула чинності нова редакція Інструкції, затверджена рішення виконавчої дирекції Фонду від 10.10.2019 № 2605 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.2019 за № 1260/34231.

Інструкцією визначено заходи Фонду щодо захисту прав та законних інтересів вкладників, права та обов’язки вкладників та банків в частині системи гарантування вкладів фізичних осіб, заходи контролю Фонду за дотриманням банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

За детальною інформацією щодо дотримання вимог Інструкції можна звертатись до Відділу захисту прав вкладників за номером телефону: +38 (044) 333-35-96 або на адресу електронної пошти: cn-vzpv@fg.gov.ua.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ:

Відповіді на поширені питання

Питання 1:

Інформацію про яких саме вкладників необхідно заносити до Бази даних про вкладників банку?

Відповідь:

До бази даних про вкладників банку необхідно заносити інформацію про вкладників — фізичних осіб (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), які уклали або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 

Питання 2:

Як заповнювати поле «Область», якщо вкладник проживає в обласному центрі (наприклад у м. Києві або у м.Харкові)?

Відповідь:

Система написання адреси побудована відповідно до територіальної належності населених пунктів та підприємств поштового зв’язку до адміністративних утворень України. Адміністративно Україна поділяється на 24 області, 1 автономну республіку і 2 міста (м. Київ та м. Севастополь), що мають спеціальний статус «Адміністративні утворення».
Відповідно до наведенного поле «Область» не заповнюється, якщо вкладник проживає у містах Київ або Севастополь. Для всіх інших населених пунктів України поле «Область» повинно мати певне значення.

Питання 3:

Як заповнювати поле «Район», якщо вкладник мешкає у обласному або районному центрі?

Відповідь:

Якщо вкладник проживає в місті обласного (республіканського) значення або містах, що є адміністративними утвореннями (м. Київ та м. Севастополь), поле «Район» не заповнюється.

Питання 4:

Якщо у адресі вкладника немає вулиці та номеру будинку (у селі), чи потрібно в полі «Назва вулиці, N будинку, N квартири» писати слова «немає» тощо?

Відповідь:

Якщо вкладник проживає в населеному пункті, у якому відсутня назва вулиці, реквізит «Вулиця, номер будинку, номер квартири» заповнюється словом «відсутні».

Питання 5:

Як заповнювати адресу вкладника – нерезидента?

Відповідь:

Для нерезидентів, а також для громадян інших країн вказується адреса їх тимчасової реєстрації на території України або, у випадку відсутності реєстрації на території України, адреса за межами України.

Питання 6:

Чи є обов’язковим складання актів звірки сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки щокварталу?

Відповідь:

Ця норма є обов’язковою для банків по яких прийнято рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії проблемних.

Реквізити поточного рахунку Фонду

Одержувач: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

код ЄДРПОУ 21708016

номер рахунку IBAN UA563000010000000032303320301

р/р № 32303320301 в Національному банку України

МФО 300001

Сплата зборів до Фонду

Початковий збір

Порядок розрахунку, нарахування і сплати початкового збору до Фонду визначено Розділом II Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.07.2012 N 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2012 за N 1273/21585 (далі — Положення).

Розмір збору:  Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії. 

Форма надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається в паперовому вигляді і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.
Терміни сплати збору:  Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії.

 

Регулярний збір за базовою річною ставкою

Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору за базовою річною ставкою до Фонду визначено Розділом III Положення.

Розрахунок, нарахування та розмір збору:  Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.

База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – розрахунок регулярного збору) подається у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 
Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Форма надання звітності: Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року №   4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581. 

Терміни сплати збору: Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день. 

 

Регулярний збір у формі диференційованого збору

Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду визначено Розділом IV Положення.

Розрахунок, нарахування та розмір збору: Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

Ступінь ризику визначається з урахуванням категорії банку, рівня ризику та загального балу, розрахованого на підставі визначених Фондом показників, які характеризують індикатори.

Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами розробляються відповідно до цього Положення та затверджуються окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору) подається у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Форма надання звітності: Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року №  4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за №  1269/21581. 

Терміни сплати збору:  Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

Примітка:

  1. Диференційований збір до Фонду встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.03.2013 N 21 «Про встановлення диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», затвердженим адміністративною радою Фонду 01.04.2013 (протокол N 2) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за N 631/23163 (далі — Рішення).
  2. Розрахунок, нарахування та сплата регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду учасниками Фонду здійснюється, починаючи з II кварталу 2013 року, що визначено пунктом 2 Рішення.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеню ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Презентація "Система диференційованих ставок регулярного збору за ступенем ризику"

Перелік звітності

ПЕРЕЛІК

форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо)


Номер форми / файла Наза форми / файла Періодичність подання Термін подання Спосіб подання
Форма N 1Ф Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

а) щомісяця (станомна 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;

б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;

в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);

г) станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;

в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);

г) не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581 (далі - Правила N 4)
  Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Одноразово - для всіх учасників Фонду Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг У паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
  

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

Щокварталу

(крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

 

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил N 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
  Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу

(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил N 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

 

Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним Електронною поштою у вигляді файла FVV відповідно до додатків 2, 8 до Правил N 4
  Аудиторський звіт Щороку - для всіх учасників Фонду Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним У паперовому вигляді (оригінал)
Файл 01X Файл 01Х «Дані про залишки на рахунках»

Щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних

(першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних) Через Портал звітності Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 01X) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 (далі - Правила організації статистичної звітності)
  Звітний файл реєстру операцій - файл_RO Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних) Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних) Електронною поштою у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2, 9 до Правил N 4
Файл 20X Файл 20X «Дані про обсяг залучених коштів, їх залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України» Щомісяця - для всіх учасників Фонду Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання

Через Портал звітності Фонду у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 20X*) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності

* Встановлено тестовий період три місяці з 01.02.2019

Файл 6DX Файл 6DX «Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» Щомісяця - для всіх учасників Фонду Не пізніше сьомого робочого дня після звітного місяця

Через Портал звітності Фонду у вигляді файла з показниками статистичної звітності (файл 6DX*) згідно додатку 6 до Правил організації статистичної звітності

* Встановлено тестовий період три місяці з 01.02.2019

Примітка:

З метою переходу на нові підходи до складання та подання учасниками Фонду звітності, яка подається до Фонду, на тестовому Порталі звітності Фонду проводиться тестування файлів звітності, яка подається до Фонду.

Фонд планує провести перехід на подання файлів звітності у форматі XML через Портал звітності Фонду для діючої звітності Фонду (файли FBB, FDD, FLL, FCC, FVV) протягом 2020 року.

Підключення банків до тестового Порталу звітності Фонду здійснюється відповідно до порядку, надісланого Фондом листом від 11.01.2019 № 38-521/19.

Підключення банків до промислового Порталу звітності Фонду здійснюється відповідно до порядку, надісланого Фондом листом від 30.01.2019 № 38-1899/19.

Реорганізація учасників Фонду

При реорганізації учасників Фонду правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

Правонаступник протягом десяти робочих днів з дати затвердження балансу банку-правонаступника письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

Внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі учасників Фонду

У випадку виникнення змін до відомостей, які містяться в реєстрі учасників Фонду, учасник Фонду, включаючи перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін:

1) повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

2) додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку);

3) додати таблицю в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду).

Копії документів, які підтверджують зміни, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника Фонду.

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії, учасник Фонду також надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.

При цьому Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва учасника Фонду. Нове Свідоцтво учасника Фонду видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва учасника Фонду.

У разі зміни:

  • коду банку (МФО)
  • номера кореспондентського рахунку банку в Національному банку України
  • адреси абонента електронної пошти Національного банку України
  • зміни місцезнаходження учасника Фонду.

Учасник Фонду зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

У разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду надається код доступу для перегляду зазначених змін на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

У разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду, учасник Фонду зобов'язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін протягом 30 календарних днів з дати їх виникнення у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) учасника Фонду, або виконуючих обов'язки голови правління (ради директорів), або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, заступників голови правління (ради директорів), головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов'язків (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).

Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей безпосередньо до Фонду - дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника / дата квитанції.

Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

Включення банку до реєстру учасників Фонду

Для включення банку до реєстру учасників Фонду, отримання Свідоцтва учасника Фонду БАНКУ НЕОБХІДНО:

1. Подати до Фонду протягом десяти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії відомості у вигляді:

заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду

нотаріально завіреної копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

таблиці в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

копій документів, завірених підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов'язки голови правління (ради директорів) учасника Фонду, а саме:

  • сторінок паспорта або інших документів (посвідки на тимчасове/постійне проживання), які містять фотографію, прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство;
  • документ про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків наявності відмітки у паспорті щодо права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));
  • розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі.

інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги із посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або копії звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідченої головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду (якщо материнська компанія учасника Фонду, в якому участь іноземного капіталу більше 50 відсотків, має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєний одним або декількома рейтинговими агентствами, такими як: "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" або "Moody's Investors Service"), у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

Перехідний банк звільняється від обов'язку подання Фонду інформації про материнську компанію учасника Фонду.

2. Отримати Свідоцтво учасника Фонду

Після отримання від Національного банку України повідомлення про видачу банківської ліцензії та отримання від банку всіх відомостей, які повинні вноситися до реєстру учасників Фонду, Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва. 

Свідоцтво учасника Фонду видається голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ: