Роз'яснення для вкладників неплатоспроможних банків

Увага! У зв’язку з набранням чинності змін з 01 липня 2016 року до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до цього розділу веб-сайту Фонду гарантування найближчим часом будуть внесені зміни

Банки з тимчасовою адміністрацією

Під час тимчасової адміністрації виплати коштів здійснює сам неплатоспроможний банк у межах його фінансових можливостей, але не більше 200 тис грн. У зв’язку з цим подавати до Фонду заяви на виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку, не потрібно.

Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється оперативно та по мірі надходження від неплатоспроможного банку на сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua, та на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

Банки, що ліквідуються

Протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента. Після закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових  звернень вкладників (заяв) до Фонду.

 Для  вкладників - громадян України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

Виплати Фондом під час тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку вкладникам-громадянам України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, здійснюються після взяття таких вкладників на облік, як внутрішньо переміщених осіб, та за умов дотримання наступних вимог:

  1. наявність у вкладника громадянства України та одночасна відсутність громадянства держави-окупанта, на підтвердження чого він повинен пред’явити дійсний паспорт громадянина України і подати особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта;
  2. наявність у вкладника документа контролюючого органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або відмітки у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
  3. наявність у вкладника діючої довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Під час тимчасової адміністрації здійснюються виплати коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників на підставі списків вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію. Кошти виплачуються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень. При цьому подавати до Фонду заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно. Для отримання коштів вкладникам-громадянам України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Українинеобхідно звернутися до будь-якого відділення банку, визначеного для виплат коштів, з документами зазначеними в п. 1 - 3 даного питання.

У разі ліквідації банку відшкодування Фондом гарантованої суми таким вкладникам здійснюватимуться за Загальним реєстром вкладників. Для отримання відшкодування вкладники-громадяни України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, повинні надати до банку-агенту, що здійснює виплати гарантованої суми відшкодування, документи зазначені в п. 1 - 3 даного питання.

Виплати відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром, здійснюватимуться шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду письмових індивідуальних звернень вкладників до Фонду (бланк заяви про отримання відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується розміщено за наступним посиланням).

Для цього вкладникам необхідно надіслати на адресу Фонду (вул.Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) заяву з доданими до неї копіями документів, зазначених в п. 1 - 3 даного питання.

За результатами розгляду заяви Фондом буде надано відповідь щодо банку-агента, через який здійснюватиметься виплата гарантованої суми відшкодування за вкладом. Відповідь Фонду направляється на адресу заявника, зазначену у заяві про виплату гарантованої суми відшкодування.

Звертаємо увагу, що виплата гарантованих сум відшкодування через банки-агенти здійснюється за умови пред’явлення вкладником оригіналів, зазначених у п. 1 - 3 даного питання, документів, копії яких додаються до заяви про виплату гарантованої суми відшкодування.

У випадку звернення за отриманням коштів уповноваженого представника вкладника таким представником подаються заповнена особисто вкладником декларація про відсутність громадянства держави-окупанта у вкладника та належним чином засвідчена копія довідки про взяття на облік вкладника, як внутрішньо переміщеної особи. 

Відповіді на найбільш поширені питання вкладників

 

Кошти, які фонд не відшкодовує

ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

12) юридичних осіб.

Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Детальніше про те, як заявити вимоги до банку див. у розділі «Для кредиторів».

Бланк заяви про отримання відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується

 

Як отримати кошти за вкладом в неплатоспроможному банку

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВИПЛАТА ВІДШКОДУВАННЯ

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.

Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

 

ЯКА СУМА МОЖЕ БУТИ ВИПЛАЧЕНА ВКЛАДНИКУ

Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн. незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПРЕД’ЯВИТИ

Фонд здійснює виплату коштів вкладникам відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через банки-агенти. Надсилати до Фонду заяви чи будь-які інші документи щоб отримати кошти під час виплати відшкодування за загальним реєстром, не потрібно.

Для отримання коштів вкладнику необхідно звернутися до банку-агенту і пред’явити паспорт та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер).

Виплата відшкодування може бути здійснена уповноваженому представнику вкладника. Для цього у банку-агенті йому необхідно пред’явити паспорт, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер) та довіреність, засвідчену у встановленому законодавством порядку (нотаріально засвідчену копію довіреності) на отримання коштів.

Інформація про дату початку виплат та перелік банків-агентів розміщується на офіційному сайті Фонду (на сторінці банку у розділі «Виведення банків з ринку»), на сайті неплатоспроможного банку, публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», а також надається за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.

 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПИСЬМОВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ФОНДУ

Після закінчення виплат за загальним реєстром вкладників (про що повідомляється на сторінці банку на сайті Фонду) виплата гарантованого відшкодування здійснюється за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень.

Для цього вкладник повинен надіслати до Фонду:

-підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер);

- засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі.

Для отримання коштів за довіреністю представнику вкладника крім заяви, копії паспорта (засвідченої особистим підписом) та ідентифікаційного номеру необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності. Якщо у довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника – фізичної особи – резидента,  представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривався рахунок. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Виплата відшкодування НА ПРАВАХ СПАДЩИНИ здійснюється лише за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень. Для цього спадкоємці додатково до зазначених вище документів подають до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються Фондом у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

 

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ФОНД ЗДІЙСНЮЄ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває не більше двох років. Термін ліквідації банку може бути продовжений на два роки з можливістю повторного продовження ще до одного року.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

 

*Крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ:

Кошти, що гарантуються Фондом

Участь банків у Фонді є обов’язковою. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Тому:

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВКЛАДИ В УСІХ ДІЮЧИХ БАНКАХ *

*за винятком АТ «Ощадбанк»

Перелік банків-учасників Фонду – тут.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського вкладу (депозиту)
  • банківського рахунку
  • шляхом видачі іменного депозитного сертифіката

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**

(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017. Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.)

Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.

ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА ДЕНЬ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.  

Кожному вкладнику у кожному банку Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування.

200 000 гривень – МАКСИМАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАННЯ, незалежно від кількості рахунків в одному банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється в день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. А у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,– у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

  • Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
  • Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

ОСВІТНІ ВІДЕОРОЛИКИ:

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ:

ПЕРЕЛІК БАНКІВ-АГЕНТІВ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат, та їхні контактні номери телефонів:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:   https://privatbank.ua/

АТ «Ідея Банк»:   https://www.ideabank.ua/;

АТ «ПРАВЕКС БАНК»:   https://www.pravex.com.ua/;

АТ «АЛЬФА-БАНК»:   https://alfabank.ua/;

АТ «КРЕДОБАНК»:   https://kredobank.com.ua/;

АБ «УКРГАЗБАНК»:   https://www.ukrgasbank.com/;

АТ «ПУМБ»:   https://www.pumb.ua/;

АТ «ТАСКОМБАНК»:   https://tascombank.ua/;

Акціонерний банк «Південний»:   https://bank.com.ua/;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:   https://www.universalbank.com.ua/;

- АТ «Ощадбанк»:   https://oschadbank.ua.