Питання-відповіді щодо голландських аукціонів

Глосарій понять

Авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах.

Адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору.

Веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет.

Винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот.

Гарантійний внесок – форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до цього Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора.

Документація про проведення аукціону – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронного аукціону, умови його проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця.

Електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону.

Електронний аукціон – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС та включає в себе автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту та етап подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС, в інтерактивному режимі реального часу.

Електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес- аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних аукціонів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних.

Етап подання цінових пропозицій – проміжок часу, що складається з двох періодів: протягом першого періоду всі учасники, окрім того, який зробив ставку, мають право зробити закриті цінові пропозиції, протягом другого періоду - цінову пропозицію має право зробити учасник, який зробив ставку.

Закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за поточну ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання.

Індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді.

Крок аукціону – дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду, на який в ході відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лоту протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лоту або до моменту здійснення ставки учасником.

Мінімальна ціна – ціна лоту, відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом встановленого періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника.

Особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів.

Оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включено Фондом до переліку осіб, які пройшли кваліфікаційний відбір.

Період проведення електронного аукціону – проміжок часу, протягом якого відбувається автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни лоту та подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС.

Період для подання ставки – проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту.

Переможець – учасник електронного аукціону, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з Регламентом ЕТС.

Поточна ціна лоту – ціна лоту, яка відображається в інтерактивному режимі реального часу та діє протягом періоду між автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни лоту до досягнення мінімальної ціни, включаючи проміжок часу між досягненням мінімальної ціни лоту та завершенням електронного аукціону.

Початкова (стартова) ціна – ціна лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна), з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту.

Ставка – дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону з використанням відповідного функціоналу ЕТС.

Унікальне гіперпосилання – активний текст, електронне натискання на який викликає перехід на сторінку електронного аукціону в ЦБД, яке надсилається адміністратором учаснику для надання йому можливості участі в електронному аукціоні.

Учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, відповідає вимогам, встановленим законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту ЕТС. Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

Ціна продажу – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот.

Цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір такої цінової пропозиції повинен перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС.

API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів) до ЕТС.

Список скорочень

Закон – Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Положення щодо продажу активів – Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 24.03.2016  № 388 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736.

Положення про комісію з розгляду скарг – Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 30.03.2017 № 1302 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України  14.08.2017 за № 1000/30868.

Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку – Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.09.2012. за № 1581/21893.

Положення про утворення Комітету – Положення про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, делегування йому частини повноважень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 05.07.2017 № 2837, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.07.2017 за № 932/30800.

Регламент – Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Рішення про пілотний проект – Рішення про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, затверджене Виконавчою дирекцією Фонду від 20.07.2017 №3117, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.08.2017 за № 999/30867.

Зауваження: для цілей пілотного проекту під терміном Фонд розуміється виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду;

I. Найпоширеніші питання щодо голландських аукціонів 

1. Що таке голландські аукціони?

Голландський аукціон – це модель аукціону, на початку якого (початкова) стартова ціна активу дорівнює його номінальній вартості. Під час сесії відкритих торгів через однакові проміжки часу ціна автоматично і покроково знижується на крок аукціону – 1%. Таким чином, упродовж дня торгів ціна може знизитися зі 100 до 20% від номіналу.

2. Як працює система голландських аукціонів?

Кожен учасник аукціону може зупинити торги на прийнятному для себе рівні ціни, натиснувши кнопку «придбати». Це завершує автоматичне покрокове зниження ціни лоту. Далі, за правилами «пілотного проекту», що реалізується у Фонді, іншим зареєстрованим учасникам аукціону дається час, щоб подати свою закриту цінову пропозицію (sealed-bid), яка повинна перевищувати ставку, на якій зупинилось зниження ціни.

Період для подання закритих цінових пропозицій починатиметься в однаковий час, незалежно від часу здійснення ставки: у період з 16:15 до 16:55 та триватиме 10 хвилин. Наприклад, якщо ставка зроблена об 11-й або о 13-й годині, – період подання закритих цінових пропозицій все одно розпочинатиметься тільки в період з 16:15 до 16.55.

По завершенню етапу подання закритих цінових пропозицій, усі вони розкриваються і учасник, який зупинив автоматичне покрокове зниження ціни зробивши ставку, отримує право протягом визначеного періоду часу (5 хв.) «перебити» щонайменше на один крок аукціону найбільшу закриту цінову пропозицію «суперника» і запропонувати свою останню ціну («best and final»). Тільки за цієї умови його буде визнано переможцем.

В іншому випадку переможцем аукціону визнається учасник, що запропонував найбільшу ціну за лот на етапі подання закритих цінових пропозицій.

Якщо закриті цінові пропозиції відсутні, то переможцем вважається учасник, який зробив ставку та зупинив автоматичне покрокове зниження ціни.

{Розділ 7 Регламенту}

3. Хто може брати участь у голландських аукціонах?

Фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

{Пункт 5.11 глави 5 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку }

4. Якими основними нормативно-правовими актами регулюється продаж активів на голландських аукціонах?

 • Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 • Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.
 • Рішення виконавчої дирекції ФГВФО від
 • Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388.
 • Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 05.07.2017 № 2837.   

5. Які активи будуть реалізовані на голландських аукціонах?

На першому етапі у рамках реалізації «пілотного проекту» для продажу через голландські аукціони будуть запропоновані активи банків, строк ліквідації яких завершується протягом найближчих 6-9 місяців. Ці активи виставлятимуться на продаж одразу пулами, тому що з точки зору ціноутворення продавати їх індивідуально немає сенсу. Адже за кожним із них відбулося кілька циклів індивідуальних торгів, на які ринок не відреагував. Після проведення перших аукціонів із вищевказаними категоріями активів та вивчення практичних результатів їх реалізації за новою моделлю, поступово здійснюватиметься перехід інших категорій активів на нову модель за одночасного збереження чинної.

Основні активи, що торгуватимуться за моделлю «голландських» аукціонів – права вимоги за кредитами фізичних осіб, забезпечені іпотекою.

При цьому кредити, за якими рішення про продаж було прийнято раніше, продовжують торгуватися до завершення відповідних циклів торгів.

6. Хто приймає рішення про виставлення конкретного активу на відкриті торги?

Таке рішення приймається Фондом (Виконавчою дирекцією або Комітетом)

Комітет реалізовує свої завдання щодо активу (майна), лота, пулу активів (майна), балансова вартість яких (якого) є меншою 100 млн грн та початкова ціна/ціна реалізації яких (якого) є меншою або рівною балансовій або оціночній вартість (для прав вимоги за кредитними договорами – меншою або рівною заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором комісійними винагородами) або оціночній вартості).

{Розділ 1 Положення про Комітет; підпункт 5 глави 5 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку (№ 2)}

7. Які відмінності голландського аукціону від традиційного?

Використання голландського аукціону дозволить оптимізувати темпи реалізації активів банків, що ліквідуються. Задля того, аби у потенційних інвесторів був час на ознайомлення із активами, Фонд вирішив переглянути існуючі передпродажні строки експозиції активів.

Під час голландських аукціонів на ознайомлення ринку з лотом відводитиметься від 30 робочих днів. Крім того, зняті обмеження щодо кількості учасників аукціону. За новою моделлю, аукціон буде вважатися таким, що відбувся, якщо участь у ньому візьме хоча б один учасник, який зробить ставку. При цьому, ніхто з потенційних покупців не знатиме, скільки учасників загалом зареєструвалося на аукціон. А приєднатися до торгів можна буде  навіть у день аукціону після його початку.

Dutch3

8. Де можна ознайомитися з інформацією щодо того, які лоти виставлені на продаж та за якою системою (класичні аукціони або голландські)?

Інформація про лот публікується на сайті банку, що здійснює реалізацію активу, в системі https://prozorro.sale/, на сайті Фонду http://www.fg.gov.ua/ та інформаційному порталі http://torgi.fg.gov.ua/. А також на веб-порталах відповідних торгівельних майданчиків, які пройшли акредитацію в Фонді.

9. Як визначається початкова ціна лоту?

Ідеологія ціноутворення буде така: стартова ціна встановлюватиметься на рівні номіналу, і в ході торгів вона поступово знижуватиметься до 20% (мінімальна ціна встановлюється рішенням виконавчої дирекції щодо кожного окремого аукціону) Зниження ціни відбуватиметься автоматично та покроково протягом робочого дня. Якщо торги не відбудуться, окремі активи – передусім великі кредити корпоративних клієнтів – за рішенням Фонду можуть бути повторно виставлені на продаж за вищевказаною моделлю (100% – 20%), але не більш як два рази.

Якщо актив не було продано, його буде знято з індивідуальних торгів. Надалі він реалізовуватиметься виключно у складі пулів, стартова ціна яких може бути встановлена на рівні номіналу компонентів пулу або 20% (мінімальна ціна компонентів пулу).

Якщо пул не продано, наступна його стартова ціна буде встановлена на рівні мінімальної ціни, що була встановлена на попередніх неуспішних торгах і знову покроково і автоматично знижуватиметься до 20% від стартової. Ця процедура повторюватиметься до моменту продажу пулів.

Приклад: 1-й аукціон – стартова ціна лоту 100 тис. грн. Через відсутність ставок ціна знизилась до 20 тис. грн, але переможець не був встановлений, аукціон не відбувся. Лот виставляється на повторні торги.

2-й аукціон. Не проданий раніше актив виставляється на торги в складі пулу активів і стартова ціна цього активу в складі пулу – 20 тис. грн. (загальна стартова ціна пулу складена з вартості стартових цін окремих видів активів, що включається до цього пулу).

{Підпункт 3 пункт 2 Положення про пілотний проект}

10. Як можна ознайомитись з правовстановлюючими документи щодо конкретного лоту?

Підписавши договір про нерозголошення інформації, банк надає потенційному покупцю право ознайомитися з інформацією, що складає банківську та комерційну таємницю. Ознайомлення з інформацією відбувається у кімнаті даних банку.

{Розділ 5 Положення щодо реалізації активів}

11. Як отримати доступ до перегляду документів активу Банку в віртуальній кімнаті даних (ВКД)

Dutch4

{Розділ 5 Положення щодо реалізації активів}

12. Чи можна ознайомитися з договором купівлі-продажу активу на стадії експозиції лоту?

З рекомендованою формою договору купівлі-продажу можна ознайомитись, завантаживши його з інформаційного порталу Фонду (http://torgi.fg.gov.ua/shabloni-dogovor-v.php) або звернутись до банку, що здійснює реалізацію майна, яким зацікавився потенційний покупець.

13. В який строк підписується договір купівлі-продажу щодо придбаного на аукціоні майна?

Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) не раніше трьох робочих днів та не пізніше 20 робочих днів з дати завершення відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішенням Фонду, у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку (загальний строк не може перевищувати 42 робочих дні).

{Пункт 4 розділу 7 Положення щодо реалізації активів}

14. Я взяв кредит у банку і оплачую його згідно умов свого договору. На якій підставі право вимоги за моїм кредитом виставлено на торги?

Продаж права вимоги за кредитним договором відбувається на виконання вимог статті 48, 51 Закону з дотриманням приписів статті 512, 514, 516 Цивільного кодексу України. Незалежно від того, чи погашає позичальник кредит, чи ні, Банк може виставити права вимоги по кредитному договору на аукціон з продажу.

{Статті 512, 514, 516 Цивільного кодексу України}

II. Детальний розгляд механізму «голландського аукціону»

1. Для чого потрібна модель продажу голландських аукціонів?

На відміну від англійських аукціонів (так званих English Forward) де учасники поступово підвищують ціну своєї пропозиції, голландські аукціони (Dutch auction) працюють з пониженням ціни. Під час аукціону ціна автоматично знижується, аж поки хтось з учасників це зниження не зупинить. Це означатиме, що він готовий купити лот за цю суму.

Голландській аукціон не є кращим чи гіршим ніж інші моделі аукціонів. Він просто більш ефективний для певного типу активів. В першу чергу, щодо тих, за якими важко визначити ринкову ціну – цю ціну визначають учасники.

2. Які основні етапи проведення голландського аукціону (огляд етапів аукціону)?

Dutch1a. Підготовчий етап

На цьому етапі уповноважена особа подає до Фонду план продажів активу, виконавча дирекція Фонду або Комітет з продажу активів затверджує рішення про продаж активів (майна) банку. В рішенні формалізуються основні параметри продажу активу.

b. Експозиція

Відбувається публікація інформації про актив на інформаційному порталі Фонду http://torgi.fg.gov.ua/, http://www.fg.gov.ua/ також на порталі ProZorro.Продажі і на веб-сайтах бірж, що акредитовані. Потенційні покупці ознайомлюються з публічним паспортом активу. За бажанням вони можуть також ознайомитися з детальною інформацією про обраний актив, яка містить комерційну або банківську таємницю, попередньо підписавши договір про не розголошення.

c.Торгова сесія

 • Покупець реєструється на аукціон: обирає торгівельний майданчик та вносить гарантійний внесок.
 • У заявлений день починається торгова сесія (в період з 9:30 до 10:00).

Перший етап: автоматичне покрокове зниження ціни. Це етап триває 6 год. 45 хв. і завершується в проміжок часу 16:15 – 16:45. Будь-який з учасників може зробити цінову пропозицію, після чого аукціон зупиняється.

Період подання закритих цінових пропозицій. В 16:15 – 16:45 розпочинається період закритих цінових пропозицій, він триває не більше 10 хвилин. Учасники пропонуються свою ціну, що не може бути меншою за ставку, яка діяла на момент зупинки аукціону. Учасник, який зупинив аукціон, в цьому етапі участі не бере.

Період подання цінової пропозиції. З 16:25 до 17:00 відбувається розкриття закритих цінових пропозицій, етап триває 5 хвилин. Бере участь лише учасник, який зупинив аукціон під час першого етапу торгівельної сесії. Він може покращити свою цінову пропозицію шляхом подання цінової пропозиції, що має бути вищою мінімум як на 1% від найвищої закритої цінової пропозиції, поданої під час попереднього етапу.

 • Автоматично визначається переможець та формується протокол торгів. Протокол підписується протягом 3 робочих днів та завантажується в систему ProZorro.Продажі.

Dutch2

 

d.Завершення торгів

Переможець перераховує необхідну суму за придбане майно (активи) на реквізити банку та підписує договір купівлі-продажу. Слід зазначити, що оплата та підписання договору купівлі-продажу здійснюється протягом 20 робочих днів.

{Розділ 7 Регламенту}

3. До якого рівня під час торгів може знижуватиметься ціна?

Автоматичне покрокове зниження ціни від початкової до ціни продажу відбуватиметься упродовж одного дня. Загалом, за день торгів ціна може знизитися зі 100 до 20% від номіналу.

{Підпункт 1 пункт 2 Рішення про пілотний проект}

4. Чи всі активи відтепер будуть продаватись за моделлю голландських аукціонів?

Орієнтовно, до кінця 2017 року триватиме пілотний проект щодо запровадження «голландських аукціонів». Перші торги за новою системою відбулись 30.10.2017 (два аукціони з продажу активів ПАТ «Ерде банк» (лоти FG21EК01 (пул активів) та FG21EК02 (індивідуальний лот з продажу права вимоги за кредитним договором). Перші торги за «голландською моделлю» визнані такими, що не відбулись.

В рамках пілотного проекту здійснюватиметься продаж:

 • активів банків, термін ліквідації яких завершується упродовж найближчих місяців;
 • прав вимоги за кредитами фізичних осіб, забезпеченими іпотекою таких банків: Дельта, Надра, Фінанси і Кредит, Фідо, ВіЕйБі та інших банків;
 • прав вимоги за кредитами фізичних осіб, не забезпечених іпотекою, заборгованістю понад 3 млн. грн.

При цьому кредити, за якими рішення про продаж було прийнято раніше, продовжують торгуватися до завершення відповідних циклів торгів.

Іпотека по іншим банкам торгується по старій системі («англійські аукціони»).

{Перший голландський аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2017-10-09-000224-c}

5. Що відбувається з активами (майном), що не вдалося реалізувати на першому голландському аукціоні?

Із непроданих у роздріб активів будуть сформовані пули. Стартова ціна таких пулів дорівнюватиме ціні компонентів пулу, а саме – 20% від їх номіналу.

{Підпункт 3 пункт 2 Рішення про пілотний проект}

6. Яка мінімальна кількість учасників може взяти участь у торгах?

В торгах може брати участь один учасник.

7. Який крок аукціону за голландською моделлю?

Крок аукціону (крок зниження) встановлюється за рішенням Фонду та зазначається в оголошенні про реалізацію активу. Зазвичай крок зниження складає 1%.

{Встановлюється відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду}

8. Який розмір гарантійного внеску?

Вартість гарантійного внеску складає 5% від початкової ціни лоту, гарантійний внесок повертається тим учасникам, які не визнані переможцями на торгах. Переможцю гарантійний внесок повертається після повної оплати лоту та підписання договору купівлі-продажу за вирахуванням комісії торгівельного майданчика (біржі). Переможцю торгів, який переміг у торгах, але порушив умови та регламент продажів, гарантійний внесок не повертається.

{Встановлюється відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду}

9. На які реквізити сплачується гарантійний внесок?

На реквізити біржі, через електронний майданчик якого зареєструвався учасник для участі у відкритих торгах (аукціоні).

{Пп. 1.1. пункту 1, Пп. 7.5 пункту 7 Регламенту}

10. У яких випадках повертається гарантійний внесок?

Гарантійний внесок повертається після завершення аукціону протягом 3 робочих днів учасникам відкритих торгів (аукціону), крім переможця. Переможцю аукціону гарантійний внесок також повертається за вирахуванням комісії торгівельного майданчика (біржі) після підписання договору купівлі-продажу.

{Пункт 4 розділу VII Положення щодо продажу}

11. Чи можна зареєструватися на голландський аукціон під час торгів?

Так, але зареєструватись на аукціон необхідно до 16:00 в день проведення аукціону (інформація з точною датою та часом публікується в оголошенні про торги). Доступ до участі в аукціоні буде надано покупцю після зарахування сплаченого гарантійного внеску на рахунок біржі.

12. Як ознайомитись з регламентом обраної електронної торгівельної системи?

На веб-сайтах кожної з бірж, що акредитовані та працюють через систему ProZorro.Продажі є можливість ознайомитись з регламентом цієї біржі.

13. За яким принципом групуватимуться активи, що не продалися вроздріб?

На сьогодні розглядається кілька підходів. Один із можливих критеріїв, за яким можуть формуватися пули – групування за належністю до банку, тобто «один пул – один банк». Інший сценарій, який зараз розглядається, – групування за регіональною ознакою активів – північ, південь, захід і схід. Третій підхід передбачає групування за категоріями активів – приміром, якщо іпотечні кредити фізичних осіб не знайшли свого покупця в роздріб, вони формуватимуться в пули за критерієм належності до цієї категорії активів (іпотечні кредити фізичних осіб).

14. Чи може позичальник викупити право вимоги за своїм кредитом?

Ні. Позичальник і поручитель (за наявністю) не може брати участь у аукціоні.

Якщо після завершення аукціону буде виявлено, що переможцем торгів є позичальник чи поручитель, аукціон буде визнано таким що не відбувся, при цьому гарантійний внесок переможцю не повертається.

15. Для чого так багато електронних торгівельних бірж і чим вони відрізняються від Prozorro.Продажі?

Фонд постійно проводить відбір бірж для реалізації активів (майна) банків заради більшої зручності для потенційних покупців, покращення конкуренції між операторами, що займаються торгами.

Всі біржі, акредитовані Фондом та входять до проекту Prozorro.Продажі, портал https://prozorro.sale/ не є біржею і виступає, як інформаційний майданчик («Єдиний кабінет»). Через цей портал безпосередньо в торгах участь взяти не можна. Проте можна обрати аукціон, ознайомитись з документацією відкритих торгів, умовами, обрати торгівельну біржу (перейти за посиланням на веб-сайт організатора торгів), а також перейти за посиланням на сторінку аукціону та спостерігати за його перебігом у режимі реального часу.

16. Як обрати електронний торгівельний майданчик для участі у відкритих торгах?

Потенційний покупець на свій розсуд обирає майданчик, через який він буде брати участь у торгах.

17. Я хочу придбати активи (майно) банку. Як мені дізнатись, коли відбудеться аукціон з продажу цього майна?

Якщо майно, що Вас цікавить поки що не реалізовується на аукціонах, варто звернутися до уповноваженої особи Фонду на ліквідацію того банку, на балансі якого воно обліковується, з пропозицією виставлення його на продаж.

18. Я переміг у відкритих торгах, але вчасно не оплатив всю суму, визначену результатами торгів. Чи повертається мені гарантійний внесок?

Ні, в таких випадках гарантійний внесок не повертається. Якщо потенційний покупець вважає, що його права були порушені, він може подати скаргу на розгляд до Фонду (дивись 5 розділ).

19. Порядок сплати коштів за придбаний лот?

Після підписання протоколу Переможцем, Торгівельним майданчиком (біржою) та Банком, Банк має його завантажити до центральної бази даних Прозорро.Продажі, а завантажений протокол з’явиться на сторінці лоту на сайті prozorro.sale.

Після цього, переможець сплачує кошти за придбаний актив на реквізити банку, що зафіксовані у протоколі.

Потім переможцю повертається гарантійний внесок, за вирахуванням винагороди оператора.

20. Чи можна продовжити термін оплати за придбаний лот та підписання договору купівлі-продажу?

При наявності поважних причин, Банк має право подати лист, до Фонду з проханням продовжити термін оплати лоту та підписання договору купівлі-продажу. Комісія з розгляду скарг має право за результатом розгляду скарги рекомендувати Виконавчій дирекції прийняти рішення про продовження терміну підписання договору купівлі-продажу.

{Пункт 4 розділу 7 Положення щодо організації продажу активів}

21. В яких випадках необхідно посвідчення договору купівлі-продажу нотаріусом?

Згідно із статтею 55 Закону України «Про нотаріат», угоди про відчуження майна, що підлягають державній реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується. При посвідченні угод про відчуження нерухомого майна перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна.

На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.

{Стаття 209 Цивільного кодексу України}

22. Хто приймає рішення про скасування результатів аукціону?

Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) банком на будь-якому їх етапі виключно на підставі відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 7.3 розділу 7 Положення щодо організації продажу активів}

23. Як повернути сплачені за актив кошти переможцем, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, не з вини покупця?

 • Чи повертається гарантійний внесок?

Повертається в повному обсязі.

 • Як повертається основна сума (ціна) активу?

У разі укладення договору купівлі-продажу активів (майна) банку(ів) та здійснення оплати за таким договором, сплачені кошти повертаються переможцю відкритих торгів у порядку та строки, визначені законодавством про переказ коштів. При цьому, у разі надходження таких коштів на накопичувальний рахунок банку, банк зобов’язаний повідомити нового кредитора про їх повернення позичальнику.

{Відповідно пункту 7 розділу 7 Положення щодо організації продажу активів}

У разі якщо покупцем здійснено оплату за актив(и) (майно) банку до укладення договору купівлі-продажу активу(ів) (майна) банку та Фондом було прийнято рішення про скасування результатів відкритих торгів (аукціону), банк повертає такому покупцю перераховані ним кошти протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення Фондом.

{Пункт 7 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.08.2017 № 3778}

IІІ. Робота з сайтами https://prozorro.sale/ та http://torgi.fg.gov.ua/

1. Де можна знайти інформацію про аукціони, що проводяться?

На офіційному веб-сайті Фонду та на інформаційному порталі Фонду розміщується оголошення про аукціон, публікується паспорт активу та паспорт торгів. Також детальна інформація розміщується на порталі https://prozorro.sale/ та на веб-сторінках електронних торгівельних майданчиків.

Зверніть увагу! Є два різних сайти проекту Prozorro:

https://prozorro.gov.ua/ – Prozorro.Державні закупівлі - з цим сайтом ми не працюємо.

https://prozorro.sale/ – Prozorro.Продажі – саме це основний портал продажів Фонду.

2. Де можна ознайомитись з усіма активами, що знаходяться в розпорядженні ФГВФО?

Сайт https://prozorro.sale/ – Вкладка Реєстр активів ФГВФО (beta).

3. Що таке реєстр активів ФГВФО?

Повний перелік та опис всіх активів банків, які ліквідуються.

4. Як можна знайти бажаний актив?

На порталі https://prozorro.sale/. На вкладці Реєстр активів ФГВФО (beta) можна здійснити пошук всіх активів неплатоспроможних банків, які ще не виставлені на відкриті торги. Пошук здійснюється через рядок пошуку за такими параметрами пошуку:

 • Ключове слово
 • Вартість
 • CAV-код
 • Організатор
 • Тип активу
 • Регіон

На вкладці Майно та активи банків (ФГВФО) здійснюється пошук всіх відкритих торгів (аукціонів): і тих що оголошені, і тих які вже відбулись (ще не відбулись). Параметри пошуку:

 • Статус (обрати із випадаючого списку)
 • Ключове слово
 • Вартість (діапазон цін)
 • № аукціону
 • CAV-код
 • Організатор (при введенні перших літер назви банку підтягується список)
 • Оголошення з (обрати з випадаючого списку)
 • Регіон (підтягується список областей)
 • Дата (дата проведення аукціону або діапазон дат)

Для того, щоб знайти голландські аукціони, потрібно обрати поле «Оголошення» – у випад. списку обрати «Голландські аукціони».

5. Як взяти участь в аукціоні?

 • Знайти бажаний актив для купівлі на https://prozorro.sale/ та на сторінці цього аукціону обрати з переліку бажаний електронний майданчик, перейти за посиланням на сайт цього майданчика.
 • Зареєструватись на аукціон (на сайті попередньо обраного організатора торгів – електронного торгового майданчика).
 • Оплатити гарантійний внесок.

Гарантійний внесок в розмірі 5% від стартової ціни лоту сплачується всіма учасниками аукціону. Тим учасникам, які не перемогли, гарантійний внесок повертається протягом 3 робочих днів після проведення аукціону. Переможцю гарантійний внесок не повертається в разі відмови від придбання лоту після завершення торгів.

 • В день аукціону (торгова сесія) зайти на сторінку аукціону як учасник (через унікальний лінк, наданий йому після оплати гарантійного внеску), зробити ставку (див. «Етапи»).
 • В разі перемоги: підписати протокол торгів (протягом 3 робочих днів), оплатити придбаний актив (в строк до 20 робочих днів), підписати договір купівлі-продажу.

{Розділ 6, 7 Регламенту}

6. Як перемогти в аукціоні за голландською моделлю?

 • В день проведення аукціону зайдіть на сторінку аукціону як учасник за відповідним посиланням, що Ви отримали після сплати гарантійного внеску.
 • Визначіть для себе, за яку вартість Ви готові купити даний лот
 • На 1 стадії аукціону (розпочинається в період від 09:30 до 10:00) ціна поступово знижується зі стартової (100%) з кроком пониження в 1% кожні 4 хвилини. Зупинити пониження може лише один учасник, який раніше натисне кнопку «Зробити ставку»

На цій стадії Вам буде доступний повний перелік цінових понижень та часу, коли можна буде зупинити цю стадію (зафіксувати обрану Вами ціну)

 • 2 стадія аукціону – Етап подання закритих цінових пропозицій починається, незалежно від того, коли і на якій ціні був зупинений перший етап одним з учасників в період з 16:15 до 17:00 і триває 15 хвилин! На цій стадії учасник, який зупинив аукціон, участі не бере. Кожен з інших учасників може зробити свою ставку (інші учасники не бачать, хто і яку ставку робить). Така ставка не може бути меншою за зупинену ціну на 1 етапі.

Важливо, що учасники роблять закриті цінові пропозиції тільки один раз!

7. Які дії необхідно провести на торгівельному майданчику у разі перемоги?

 • Протягом 3 днів підписати протокол відкритих торгів (аукціону);
 • Протягом 20 днів після закінчення аукціону оплатити за реквізитами повну вартість (за вирахування суми гарантійного внеску) активу, визначену за результатами проведення аукціону;
 • Після оплати повної вартості за актив підписати договір купівлі-продажу.

{Пункт 4 розділ 7 Положення щодо реалізації активів}

ІV. Розгляд скарг у разі порушення прав учасників аукціону

1. Як можна подати скаргу на відкриті торги (аукціон)?

Скарга подається учасником відкритих торгів (аукціону), який вважає, що його права порушено, на адресу електронної пошти: skarga_torgi@fg.gov.ua або на поштову адресу за місцезнаходженням Фонду з одночасним надсиланням копії такої скарги на адресу банку/оператора електронного майданчика, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Форму подання скарги можна завантажити за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/komisiya.php.

{Пункт 1 розділ 5 Положення про комісію}

2. Яким чином проводиться розгляд скарг?

Скарга, що оформлена відповідно до встановленого зразка, реєструється Фондом та направляється до розгляду Комісією з розгляду скарг. Результатом розгляду скарги є рішення, що приймається колегіально, більшістю голосів. Рішення приймаються Комісією виключно на її засіданнях.

Скарга розглядається протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації Фондом.

{Розділ 5 Положення про комісію}

3. Який термін розгляду скарги?

Скарга розглядається протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації Фондом.

{Пункт 4,7 розділу 5 Положення про комісію}

4. Як можна ознайомитися з результатами розгляду скарги?

Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на інформаційному порталі Фонду http://torgi.fg.gov.ua/komisiya.php (Розділ «Комісія з розгляду скарг) не пізніше наступного робочого дня після його прийняття з дотриманням вимог законодавства щодо захисту банківської таємниці, конфіденційної інформації та персональних даних, а також надсилається супровідним листом скаржнику на вказану ним адресу.

{Пункт 11 розділу 5 Положення про комісію}

 V. Нестандартні питання та ситуації:

1. Чи має право Фонд продавати право вимоги за кредитом, взятим у валюті, якщо в Україні діє Закон про валютний мораторій?

Дія норми Закону «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» в частині уступки (продажу, передачі) заборгованості або боргу, на користь (у власність) іншої особи не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

{Пункт 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»}

2. На першому етапі голландського аукціону я зробив ставку і зупинив зниження ціни. Чи означає це, що я переможець цих торгів?

Ще ні. В період з 16:15 до 16:55 розпочнеться наступний етап аукціону – період подання закритих цінових пропозицій. Інші учасники (всі, крім учасника, що зупинив аукціон) можуть зробити свої ставки (не менше, ніж на 1 крок у бік збільшення ціни від зафіксованої (тієї, на якій було зупинено аукціон).

На наступному етапі, після розкриття закритих цінових пропозицій учасників, учасник, що зупинив аукціон має право підвищити найбільшу ставку.

3. На першому етапі голландського аукціону я зробив ставку і зупинив зниження ціни. Чи маю я робити ставку під час періоду закритих цінових пропозицій?

Ні, той учасник, який зробив ставку та зупинив зниження ціни в етапі закритих  цінових пропозицій участі не бере.

4. На першому етапі голландського аукціону я зробив ставку і зупинив зниження ціни. Які мої дії після розкриття закритих цінових пропозицій?

Якщо хтось з інших учасників під час другого етапу зробив вищу ставку, ніж ту, на якій було зупинене падіння вартості активу, то учасник, який під час першого етапу зробив ставку і зупинив (зафіксував) ціну, на третьому етапі (після розкриття цінових пропозицій) приймає рішення:

 • він може зробити ставку що перевищує найвищу ставку, зроблену на другому етапі (в такому разі цей учасник буде визнаний переможцем)
 • відмовитись від ставки ( в такому разі переможцем буде визнано учасника, який під час етапу закритих цінових пропозицій зробив найвищу ставку).

5. Я взяв участь в аукціоні, але не переміг. Чи повертається мені гарантійний внесок і коли?

Так, гарантійний внесок повертається протягом 3 робочих днів після завершення аукціону.

6. Я взяв участь в аукціоні та визнаний переможцем. Які мої подальші дії?

 • Протягом 3 робочих днів підписати протокол відкритих торгів (аукціону).
 • Протягом 20 робочих днів після закінчення аукціону оплатити за реквізитами повну вартість (за вирахування суми гарантійного внеску) активу, визначену в результаті проведення аукціону.
 • Після оплати повної вартості за актив  підписати договір купівлі-продажу.

7. Я взяв участь в аукціоні та визнаний переможцем. Чи обов’язково я маю їхати до Києва, щоб протягом 3 днів я маю підписати оригінал протоколу торгів?

Протягом 3 робочих днів переможець зобов’язаний підписати протокол торгів за місцем розташування організатора торгів – електронної торгівельної системи, через яку брав участь в аукціоні переможець цих відкритих торгів.

8. Я переміг у відкритих торгах, але не маю достатньої суми для оплати. Скільки часу я маю для внесення цієї суми?

Оплата повної вартості за придбаний лот здійснюється протягом 20 робочих днів після завершення аукціону. У виняткових випадках строк підписання договору купівлі-продажу може бути продовженим до 42 робочих днів рішенням Фонду (Пропозицію виконавчій дирекції Фонду подає Комісія з розгляду скарг).

{Підпункт 6 пункту 6 розділу 3 Положення про Комісію з розгляду скарг}

9. Я переміг у відкритих торгах, але протягом визначеного часу не вніс всю суму, визначену результатами торгів. Чи повертається мені гарантійний внесок?

Ні, переможцю аукціону, який відмовився від придбання лоту, гарантійний внесок не повертається.

10. Я придбав лот на аукціоні, але фактичні характеристики не відповідають заявленим у публічному паспорті активу?

Учасник відкритих торгів (аукціону) може подати скаргу встановленої форми на електронну скриньку skarga_torgi@fg.gov.ua, що буде розглянута комісією з розгляду скарг Фонду. Форму скарги можна знайти за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/komisiya.php.

Скарга виноситься на розгляд Комісії протягом 3 робочих днів після її реєстрації Фондом.

{Розділ 5, Положення про комісію з розгляду скарг }

 VI. Розділ – корисні матеріали та посилання

 • http://www.fg.gov.ua/images/docs/sales/Регламент_голландських_аукціонів.pdf – Регламент «голландських» аукціонів.
 • http://www.fg.gov.ua/images/docs/sales/QA%D0%93%D0%90.pdf – Про голландський аукціон у форматі питання-відповідь від ФГВФО;
 • http://www.fg.gov.ua/images/Dutch_Traning_2709_v2.pdf – Презентація «Процедура голландських аукціонів: основні етапи і особливості» від PROZORRO.ПРОДАЖІ.
 • http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0999-17– РІШЕННЯ від 20.07.2017 № 3117, Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції.
 • http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0606-16 – Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388.
 • http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 – ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Обережно! IVR-шахрайство з платіжними картками

ivr 2

Національний банк України попереджає про зростання кількості випадків нового виду шахрайства – крадіжки даних платіжної картки за допомогою систем зовнішніх інтерактивних голосових відповідей (IVR).

У цій схемі держателям платіжних карток телефонують не самі шахраї, а запрограмовані ними роботи, які від імені “банку” просять надати інформацію про платіжну картку або логін/пароль від веб-банкінгу, які необхідні для здійснення платежу.

Національний банк України наголошує, що дані платіжної картки (повний номер картки, термін її дії, код CVV/CVV-2, ПІН-код до картки), логін/пароль для входу до веб-банкінгу, є конфіденційними і Ви не повинні їх надавати іншим особам (у тому числі працівникам банків, у яких Ви маєте відкриті карткові рахунки).

Працівники банку за жодних обставин не будуть і не мають права телефонувати клієнту із запитом такої інформації.

Повний номер картки, слово-пароль, сума і дата останнього зарахування на картку можуть надаватись виключно під час проходження ідентифікації під час Вашого самостійного звернення до банку.

Якщо Вам телефонують невідомі особи на Ваш мобільний телефон, називаючись працівниками будь-якого банку (служби безпеки, служби моніторингу, контакт-центру тощо), з вимогою провести “ідентифікацію”, надати/підтвердити дані Вашої картки або надати будь-які інші Ваші персональні дані, рекомендуємо негайно припинити таку розмову.

Якщо Ви надали шахраям дані своєї платіжної картки, необхідно негайно звернутись до контакт-центру банку, у якому Ви обслуговуєтесь (номери телефонів є на зворотному боці платіжної картки), та здійснити її блокування.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

ЗВІТ ПРО ВИПЛАТИ ТА НАДХОДЖЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.01.2020

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.10.2019

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.07.2019

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.04.2019

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.01.2019

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.10.2018

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.07.2018

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.04.2018  

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.01.2018

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.10.2017

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.07.2017

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.04.2017

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.01.2017

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.10.2016

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.07.2016

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.04.2016

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.01.2016

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможних банків станом на 01.10.2015

Назва неплатоспроможного банку

АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

АТ «Банк «Національні інвестиції»

ПАТ «Інтеграл-банк»

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

ПАТ «ВБР»

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

АТ «Дельта Банк»

ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»

ПАТ «УПБ»

ПАТ «Банк «Київська Русь»

ПАТ «ОМЕГА БАНК»

ПАТ «АКБ «КИЇВ»

ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»

АТ«ІМЕКСБАНК»

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

АБ «УКООПСПІЛКА»

ПАТ «ПРОФІН БАНК»

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

ПАТ «Банк Камбіо»

ПАТ «БГ БАНК»

ПАТ «ЛЕГБАНК»

ПАТ «МЕЛІОР БАНК»

ПАТ «КБ «АКСІОМА»

АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

Банк «Демарк»

ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»

АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

ПАТ «ГРІН БАНК»

ПАТ «АКТАБАНК»

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

ПАТ «ТЕРРА БАНК»

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

АТ «ЄВРОГАЗБАНК»

ПАТ «КБ «УФС»

АТ «ФІНРОСТБАНК»

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

ПАТ «Старокиївський банк»

ПАТ«КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»

ПАТ «АКБ Банк»

ПАТ «Західінкомбанк»

ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»

ПАТ «БАНК ФОРУМ»

АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

ПАТ «РЕАЛ БАНК»

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»

АТ «БАНК «ТАВРИКА»

АТ«ЕРДЕ БАНК»

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ АКТИВІВ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАЙНА БАНКУ ТА ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ МАСИ

КВАРТАЛЬНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.04.2019

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.01.2019

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.10.2018

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.07.2018

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.04.2018

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.10.2017

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.07.2017

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.04.2017

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.10.2016

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.07.2016

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.04.2016

Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків станом на 01.10.2015

РІШЕННЯ ФОНДУ СТОСОВНО НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ МІЖ ФОНДОМ І ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

Назва неплатоспроможного банку

АТ «ВТБ БАНК»

АТ «РОДОВІД БАНК»

АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

АКБ «НОВИЙ»

ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

ПАТ «ФІНБАНК»

ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

АТ «СП БАНК»

ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

АТ «Фортуна-банк»

ПАТ «КБ «Інвестбанк»

ПАТ БАНК «ТРАСТ»

АТ «АРТЕМ-БАНК»

ПАТ «КСГ БАНК»

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

ПАТ «КЛАСИКБАНК»

ПУ АТ «СМАРТБАНК»

ПУ АТ «ФІДОБАНК»

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»

ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

ПАТ «АВАНТ-БАНК»

ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»

АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

ПАТ «УНІКОМБАНК»

АТ «Банк «Національні інвестиції»

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

ПАТ «ЧБРР»

ПАТ «ОМЕГА БАНК»

ПАТ «КБ «УФС»

ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»

ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»

ПАТ Банк «Контракт»

ПАТ «ЮСБ БАНК»

ПАТ «Інтеграл-банк»

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

ПАТ «ВБР»

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

АТ «Дельта Банк»

ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»

ПАТ «УПБ»

ПАТ «Банк «Київська Русь»

ПАТ «АКБ «КИЇВ»

ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»

АТ«ІМЕКСБАНК»

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

АБ «УКООПСПІЛКА»

ПАТ «ПРОФІН БАНК»

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

ПАТ «Банк Камбіо»

ПАТ «БГ БАНК»

ПАТ «ЛЕГБАНК»

ПАТ «МЕЛІОР БАНК»

ПАТ «КБ «АКСІОМА»

АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

Банк «Демарк»

ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»

АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

ПАТ «ГРІН БАНК»

ПАТ «АКТАБАНК»

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

ПАТ «ТЕРРА БАНК»

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

АТ «ЄВРОГАЗБАНК»

АТ «ФІНРОСТБАНК»

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

ПАТ «Старокиївський банк»

ПАТ«КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»

ПАТ «АКБ Банк»

ПАТ «Західінкомбанк»

ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»

ПАТ «БАНК ФОРУМ»

АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

ПАТ «РЕАЛ БАНК»

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»

АТ «БАНК «ТАВРИКА»

АТ«ЕРДЕ БАНК»

Договори між Фондом і третіми особами

КОШТОРИСИ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ / ЛІКВІДАЦІЇ БАНКІВ

НАДХОДЖЕННЯ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

 

Архів

Фінансова просвіта

Інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захист прав та охоронюваних інтересів вкладників та підвищення рівня фінансової грамотності населення – законодавчо закріплені функції Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зацікавлений у якомога ширшому розповсюдженні просвітніх матеріалів, що містять неупереджену та достовірну інформацію про зміст фінансових послуг та пов'язані із ними ризики та юридичні наслідки.

Запрошуємо громадські організації, які займаються захистом прав споживачів фінансових послуг, фінансові установи та всіх зацікавлених використовувати просвітні матеріали Фонду, розміщені у цьому розділі, для проведення тренінгів з метою підвищення фінансової обізнаності громадян.

Всі матеріали і документація, що представлені в розділі "Фінансова просвіта", носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційний документ. У разі виявлення неточностей в інформації, прохання повідомити за адресою shnitser@fg.gov.ua.

ОСВІТНІ ВІДЕОРОЛИКИ

 

ІНШІ ВІДЕОРОЛИКИ

Практичні поради

Матеріали підготовлені Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» за програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього».

 

ЯК НЕ СТАТИ
ЖЕРТВОЮ
ШАХРАЇВ
П’ЯТЬ КРОКІВ
ДО УСПІШНОГО
РОЗМІЩЕННЯ
ДЕПОЗИТІВ
>Розрахунки банківською карткою Як не стати жертвою шахраїв
Розрахунки банківською карткою безпечно: 10 простих правил для дітей і підлітків «Як не стати жертвою шахраїв» та «п’ять кроків до успішного розміщення депозитів»

 

ОСВІТНІЙ КУРС З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Дізнатися на що варто звернути увагу при виборі банку та розібратися, як працює система гарантування вкладів, зможете пройшовши курс з фінансової грамотності Фонду гарантування вкладів. Два модулі курсу містять практичні поради, зрозумілі формули, пояснення термінів і корисні посилання на закони. У кінці кожного із модулів є тести для перевірки ваших знань.
МОДУЛЬ 1 – БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ МОДУЛЬ 2 – СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
МОДУЛЬ 1 – БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ МОДУЛЬ 2 – СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Освітній курс з фінансової грамотності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розроблений за підтримки Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) з просвітницькою метою. Всі представлені в освітньому курсі матеріали носять інформаційний характер і не є офіційними документами. У разі виявлення неточностей в інформації, прохання повідомити за адресою shapran@fg.gov.ua

 

Освітній курс з фінансової грамотності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розроблений за підтримки Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) з просвітницькою метою. Всі представлені в освітньому курсі матеріали носять інформаційний характер і не є офіційними документами. У разі виявлення неточностей в інформації, прохання повідомити за адресою shapran@fg.gov.ua

 

ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Шахрайство з платіжними картками
ivr 1

Національний банк України попереджає про зростання кількості випадків нового виду шахрайства – крадіжки даних платіжної картки за допомогою систем зовнішніх інтерактивних голосових відповідей (IVR).

Детальніше...

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників»

Програмне забезпечення дозволяє:

 • проводити перевірку файлу «Z» на відсутність, неповноту або некоректність значущої інформації про вкладника;
 • виявляти дублювання інформації про одного і того ж вкладника у файлі «Z»;
 • здійснювати перевірку правильності розрахунку гарантованої суми відшкодування;
 • виявити як беззаперечні помилки, так і можливі помилки – записи, що потребують перевірки правильності відображення у базі даних інформації, введеної з документів вкладника.

Пропозиції та зауваження щодо Програми контролю надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення за такою адресою:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, е-mail: fgvfo@fg.gov.ua

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛИ:

Що нового у версії «Інспектор бази даних про вкладників» 19.11/2 від 09.12.2019?

У зв’язку з внесенням змін до «Правил формування та ведення баз даних про вкладників», затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.07.2019 №3 (далі- Правила) проведено розробку нової версії програмного забезпечення з перевірки баз даних «Інспектор бази даних».

Зазначені зміни до Правил набувають чинності з 01.11.2019, відповідно оновлення версії ПЗ проводити з 01.11.2019 року.

До уваги банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

На офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розділі "Для Банків" - "Завантажити" розміщено Програмне забезпечення "Інспектор бази даних про вкладників" (далі - Програма контролю) та відповідна інструкція з експлуатації.

Детальніше...

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора департаменту консолідованого продажу та управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголошує конкурс на заміщення посади директора департаменту консолідованого продажу та управління активами щодо реалізації функцій Фонду з продажу та управління активами, на консолідованій основі, банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Детальніше...

Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок серпня 2015 року

ПРЕС-РЕЛІЗ

Учасники Фонду

Станом на 01 серпня 2015 року кількість учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) становить 135.

Кошти Фонду

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 01 серпня 2015 року складає 17,0 млрд грн.

Здійснення Фондом процедури ліквідації та проведення розрахунків з вкладниками банків, що ліквідуються, станом на 01 серпня 2015 року

Детальніше...