Інформація про здійснення регуляторної діяльності у 2013 році

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на виконання статті 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» інформує, що протягом 2013 року ним було прийнято 22 нормативно-правових акти, з яких 18 пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України, а саме:

 1. Порядок особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.07.2013 № 25, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.08.2013 року за № 1394/23926.
 2. Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затверджене спільно рішенням виконавчої дирекції Фонду від 20.08.2013 № 26, постановою Правління Національного банку України від 20.08.2013 №  327 та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.08.2013 № 1523, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 за № 1568/24100.
 3. Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 23.09.2013 року № 29, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.10.2013 за № 1753/24285 (нова редакція)
 4. Зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.01.2013 № 6, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.02.2013 за № 273/22805.
 5. Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.01.2013 № 7, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.02.2013 за № 276/22808.
 6. Зміни до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.01.2013 № 8, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.02.2013 за № 300/22832.
 7. Зміни до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.01.2013 № 9, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.02.2013 за №306/22838.
 8. Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осі, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2013 № 11, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 за № 364/22896.
 9. Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.02.2013 № 12, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 400/22932.
 10. Методика оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2013 № 13, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.03.2013 за № 482/23014.
 11. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 28.02.2013 № 14, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.03.2013 за № 477/23009.
 12. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 17.01.2013 № 5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.04.2013 за № 523/23055.
 13. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Щодо строків звернення вкладників» від 07.03.2013 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.04.2013 за № 538/23070.
 14. Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.03.2013 № 19, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 598/23130.
 15. Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.02.2013 № 10, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 636/23168.
 16. Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.04.2013 № 23, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 за № 799/23331.
 17. Зміни до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.05.2013 № 24, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.06.2013 за № 1025/23557.
 18. Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.11.2013 № 31, зареєстровані у Міністерстві юстиції України від 19.11.2013 за № 1959/24491.
 19. Зміни до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки осадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженні рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.12.2013 № 40 (направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України).
 20. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 № 41 «Про удосконалення порядку накладення адміністративних штрафів та адміністративно-господарський санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» (направлене на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України).
 21. Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 № 42 (направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України).
 22. Зміни до Положення про порядок  відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженні рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 № 43 (направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України)

Проекти вказаних вище нормативно-правових актів з аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет.

Інформація про здійснення регуляторної діяльності у 2012 році

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) було затверджено План підготовки проектів регуляторних актів Фонду на 2012 рік відповідно дорішення виконавчої дирекції Фонду (протокол від 09.04.2012 № 014/12). До даного Плану вносились зміни рішеннями виконавчої дирекції Фонду (протоколи від 22 травня 2012 року № 019/12, від 08 листопада 2012 року № 058/12).

Відповідно до зазначеного Плану протягом 2012 року Фондом було прийнято та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 нормативно-правових актів:

 1. Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.07.2012 № 1, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 р. за № 1273/21585.
 2. Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 05.07.2012 № 2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1581/21893.
 3. Правила формування та ведення баз даних про вкладників, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.07.2012 № 3, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 р. за № 1430/21742.
 4. Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.07.2012 № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 р. за № 1269/21581.
 5. Інструкція про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — місячна форма звітності № 1Ф, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.07.2012 № 5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 р. за № 1314/21626.
 6. Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.07.2012 № 6, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1494/21806.
 7. Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.07.2012 № 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1547/21859.
 8. Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.07.2012 № 8, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2012 р. за № 1339/21651.
 9. Порядок обробки персональних даних у сфері забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.07.2012 № 9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 р. за № 1323/21635.
 10. Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012 № 10, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за № 1370/21682.
 11. Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012 № 11, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1584/21896.
 12. Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012 № 12, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 р. за № 1364/21676.
 13. Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012 № 13, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р. за № 1385/21697.
 14. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2012 № 14, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1548/21860.
 15. Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2012 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1626/21938.
 16. Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2012 № 16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1495/21807.
 17. Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.11.2012 № 30, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2076/22388.

Проекти вказаних вище нормативно-правових актів з аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному веб-сайті Фонду.

Інформація про здійснення регуляторної діяльності у 2011 році

Фондом було затверджено План підготовки проектів регуляторних актів Фонду на 2011 рік відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду (протокол від 14.02.2011 № 005/11). До даного Плану вносились зміни рішеннями виконавчої дирекції (протоколи від 25.02.2011 № 007/11, від 15.03.2011 № 009/11, від 18.03.2011 № 010/11, 26.05.2011 № 025/11, 25.08.2011 № 040/11, 07.10.2011 № 045/11, 09.12.2011 № 056/11).

Відповідно до зазначеного Плану Фондом було прийнято 2 нормативно-правових акта:

 • рішення адміністративної ради Фонду від 19.05.2011 № 13 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників – фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.06.2011 за № 697/19435;
 • рішення адміністративної ради Фонду від 19.05.2011 № 14 «Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.07.2011 за № 931/19669.

Проекти вказаних вище нормативно-правових актів з аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному веб-сайті Фонду 23.03.2011.

Також на веб-сайті Фонду були розміщені повідомлення про оприлюднення даних актів, в яких було зазначено, що пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторних актів можуть надаватися протягом 1 місяця від дня оприлюднення. Протягом вказаного терміну пропозиції та зауваження щодо змісту регуляторних актів до Фонду не надходили.