Як отримати кошти за вкладом в неплатоспроможному банку

Тимчасова адміністрація у неплатоспроможному банку

Під час тимчасової адміністрації виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом  на день початку виведення Фондом цього банку з ринку та за договорами банківського рахунку.

Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Розрахунки з вкладниками

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановленими Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Подавати до Фонду  заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно.

Виплати коштів вкладникам, термін дії договору яких ще не закінчився, здійснюватимуться залежно від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua, а також на сайті, в головному офісі та відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

Ліквідація неплатоспроможного банку

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд здійснює виплати всім вкладникам, незалежно від строку закінчення дії договору. Виплати здійснюються відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через банки-агенти Фонду. Подавати заяви до Фонду для того, щоб отримати кошти під час виплати відшкодування за загальним реєстром не потрібно.

Після закінчення виплат відшкодування коштів за загальним реєстром вкладників (про що буде повідомлено на сайті Фонду) виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за індивідуальними письмовими зверненнями. Для цього вкладник повинен надіслати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування з зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою, а також копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та паспорта (сторінок з прізвищем, ім’ям, по батькові, а також з інформацією про дату та орган видачі паспорта, місце проживання і відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).Рекомендована форма заяви розміщена на сайті Фонду за наступним посиланням.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених документів надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

Для отримання відшкодування на правах спадщини, яке здійснюється лише за індивідуальними письмовими зверненнями, спадкоємець додатково до зазначених документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Для отримання коштів іншими особами за довіреністю необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності.

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його довіреній особі в Україні.

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває не більше двох років. Термін ліквідації банку може бути продовжений на два роки з можливістю повторного продовження ще до одного року.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Більш детальна інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет та  за телефоном 0 800-308-108 «Гаряча лінія» Фонду (дзвінки по Україні безкоштовні).

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ: