Як отримати кошти за вкладом в неплатоспроможному банку

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВИПЛАТА ВІДШКОДУВАННЯ

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.

Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

 

ЯКА СУМА МОЖЕ БУТИ ВИПЛАЧЕНА ВКЛАДНИКУ

Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн. незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПРЕД’ЯВИТИ

Фонд здійснює виплату коштів вкладникам відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через банки-агенти. Надсилати до Фонду заяви чи будь-які інші документи щоб отримати кошти під час виплати відшкодування за загальним реєстром, не потрібно.

Для отримання коштів вкладнику необхідно звернутися до банку-агенту і пред’явити паспорт та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер).

Виплата відшкодування може бути здійснена уповноваженому представнику вкладника. Для цього у банку-агенті йому необхідно пред’явити паспорт, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер) та довіреність, засвідчену у встановленому законодавством порядку (нотаріально засвідчену копію довіреності) на отримання коштів.

Інформація про дату початку виплат та перелік банків-агентів розміщується на офіційному сайті Фонду (на сторінці банку у розділі «Виведення банків з ринку»), на сайті неплатоспроможного банку, публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», а також надається за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.

 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПИСЬМОВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ФОНДУ

Після закінчення виплат за загальним реєстром вкладників (про що повідомляється на сторінці банку на сайті Фонду) виплата гарантованого відшкодування здійснюється за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень.

Для цього вкладник повинен надіслати до Фонду:

-підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер);

- засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі.

Для отримання коштів за довіреністю представнику вкладника крім заяви, копії паспорта (засвідченої особистим підписом) та ідентифікаційного номеру необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності. Якщо у довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника – фізичної особи – резидента,  представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривався рахунок. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Виплата відшкодування НА ПРАВАХ СПАДЩИНИ здійснюється лише за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень. Для цього спадкоємці додатково до зазначених вище документів подають до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються Фондом у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

 

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ФОНД ЗДІЙСНЮЄ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває не більше двох років. Термін ліквідації банку може бути продовжений на два роки з можливістю повторного продовження ще до одного року.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

 

*Крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ: