Як отримати кошти за вкладом в неплатоспроможному банку

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВИПЛАТА ВІДШКОДУВАННЯ

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.

Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

 

ЯКА СУМА МОЖЕ БУТИ ВИПЛАЧЕНА ВКЛАДНИКУ

Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн. незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПРЕД’ЯВИТИ

Фонд здійснює виплату коштів вкладникам відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через свої банки-агенти. Надсилати до Фонду заяви чи будь-які інші документи щоб отримати кошти під час виплати відшкодування за загальним реєстром, не потрібно.

Для отримання коштів вкладнику необхідно звернутися до банку-агенту і пред’явити паспорт та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).*

Виплата відшкодування може бути здійснена уповноваженому представнику вкладника. Для цього у банку-агенті йому необхідно пред’явити паспорт, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів.

Інформація про дату початку виплат та перелік банків-агентів розміщується на офіційному сайті Фонду (на сторінці банку у розділі «Виведення банків з ринку»), на сайті неплатоспроможного банку, публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», а також надається за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.

* крім осіб, у паспорті яких зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПИСЬМОВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ФОНДУ

Після закінчення виплат за загальним реєстром вкладників (про що повідомляється на сторінці банку на сайті Фонду) виплата гарантованого відшкодування здійснюється за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень.

Для цього вкладник повинен надіслати до Фонду:

- заяву про виплату гарантованої суми відшкодування, завірену особистим підписом, із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання;

- копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

- копію паспорта (сторінок з прізвищем, ім’ям, по батькові, а також з інформацією про дату та орган видачі паспорта, місце проживання і відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Для отримання коштів за довіреністю представнику вкладника крім заяви, копії паспорта та ідентифікаційного номері необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності.

Виплата відшкодування НА ПРАВАХ СПАДЩИНИ здійснюється лише за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень. Для цього спадкоємець додатково до зазначених вище документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються Фондом у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

 

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ФОНД ЗДІЙСНЮЄ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває не більше двох років. Термін ліквідації банку може бути продовжений на два роки з можливістю повторного продовження ще до одного року.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ: