У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб пройшло чергове засідання Експертної Ради

03 грудня 2014 року відбулось друге засідання постійно діючого дорадчого органу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) - Експертної Ради Фонду гарантування.

Засідання Ради відкрив Голова Експертної Ради - Юрій Прозоров, який привітав членів ради та представив порядок денний поточного засідання.

Основними питаннями порядку денного було розгляд поточного стану у банківській системі України, розробка рекомендацій стосовно ефективнішого виведення неплатоспроможних банків з ринку, формування кількісного та персонального складу Робочих груп Експертної ради Фонду гарантування. Особливу увагу під час засідання члени ради приділили виокремленню стратегічних напрямків в подальшій роботі, що стосуються таких питань: розробка антикризових дій в межах повноважень Фонду гарантування; управління активами, пасивами та контроль за ризиками в рамках виведення неплатоспроможних банків з ринку; забезпечення достатності фінансових ресурсів Фонду гарантування для здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків; вдосконалення законодавчої бази; розвиток фінансової грамотності, інформування громадськості та налагодження зв’язку між учасниками системи фінансової безпеки країни. Усі питання були включені до загального Плану роботи Експертної Ради Фонду гарантування на 2015 рік, що в подальшому був затверджений членами ради.

Для досягнення поставлених цілей Експертної ради та реалізації Плану роботи на 2015 рік членами ради було виокремлено 5 Робочих груп та обрано керівників даних груп. Робочі групи планують збиратись не рідше двох разів на квартал, а члени Експертної ради Фонду гарантування - не рідше одного разу на квартал.