Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” підписали Меморандум про партнерство та співробітництво

15 листопада 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” (далі – ІМЗО) підписали Меморандум про партнерство та співробітництво, спрямоване на сприяння створенню умов для інтеграції практик із фінансової грамотності дорослих і дітей та розвитку сімейної фінансової культури.

Від Фонду гарантування документ підписав заступник директора-розпорядника Андрій Оленчик, від ІМЗО – Перший заступник директора Юрій Завалевський.

Відповідно до даного Меморандуму сторони домовились сприяти одна одній у виконанні кожною з них покладених на них повноважень та функцій в галузі просвітницької діяльності, інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення, проведення роз’яснювальної роботи серед населення України в області фінансів та управління ними, а також розвитку у населення практичних навичок обачливої фінансової поведінки.

Довідково:

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики” на базі державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Предметом діяльності Інституту, зокрема, є формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення та економічної культури, соціальна робота, основи творчості, фінансова грамотність, навички підприємництва та проектна діяльність.