Фонд активно сприятиме підвищенню рівня фінансової грамотності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) активно сприятиме підвищенню рівня фінансової грамотності вкладників українських банків. Свідомий та поінформований вибір при розміщенні своїх коштів на вклад до того чи іншого банку є запорукою зміцнення довіри до вітчизняної банківської системи. Для підвищення рівня фінансової грамотності Фонд забезпечить громадянам доступ до просвітніх матеріалів про діяльність Фонду, що міститимуть неупереджену та достовірну інформацію про зміст гарантій, типи вкладів, що не гарантуються, та пов’язані із ними ризики та юридичні наслідки.

Основна увага приділятиметься таким питанням, як система гарантування вкладів і захист прав вкладників, важливість заощаджень, та гарантії за банківськими ощадними продуктами. Обізнаність про умови гарантування є запорукою від втрати вкладниками своїх коштів. Чим більш обізнаним є вкладник, тим меншими є ризики втрати ним своїх заощаджень. Нещодавній досвід виведення неплатоспроможних банків з ринку довів справедливість цього твердження. Зважаючи на останні тенденції збільшення кількості такого банківського продукту, як ощадні сертифікати на пред’явника Фонд особливо наголошує, що Фонд не відшкодовує кошти за такими вкладами.

Відповідно до "Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за N 1370/21682, банки зобов’язані розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги (на інформаційних стендах та/або в операційному залі, де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб тощо), а також на власній сторінці в мережі Інтернет інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки; копія свідоцтва учасника Фонду; реквізити Фонду (місцезнаходження, номер телефону "гарячої лінії", адресу офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет); коротку довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Банки також зобов’язані, у разі залучення вкладу, що не гарантується Фондом, ознайомити про це людину під підпис до укладення договору, у тому числі вкладу, розміщеного на умовах отримання від банку процентів на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або з іншими фінансовими привілеями від банку, тобто вклади на індивідуальній основі.

Розуміючи важливість обізнаності вкладників, Фонд, разом з Національним банком України (далі - НБУ), Незалежною асоціацією банків України, проектом USAID Finrep-II, та ГО "Український освітній центр реформ" активно проводить просвітницьку кампанію в регіонах України. Вже проведено прес-клуби у Севастополі, Сімферополі, Одесі, Тернополі та Львові. Протягом зустрічей з журналістами, на яких були присутні представники регіональних управлінь НБУ та місцевої влади, директор-розпорядник Фонду Олена Шарова неодноразово наголошувала на важливості підвищення рівня обізнаності громадян про систему гарантування вкладів та розвитку культури заощаджень.

Також проведено низку зустрічей зі студентами регіональних Інститутів Університету банківської справи НБУ, в ході яких представниками Фонду було прочитано лекції про систему гарантування вкладів в Україні. Такі заходи є вкрай необхідними, адже обізнаність молоді про гарантії за вкладами в Україні є запорукою майбутнього зростання вітчизняної економіки.

Фонд активно взаємодіє з НБУ у галузі підвищення обізнаності громадян про систему гарантування вкладів, зокрема, логотип Фонду буде розміщений на платіжних картках НСМЕП як символ захищеності їхніх вкладів.

В рамках просвітницької кампанії було підготовлено спеціальний фільм про систему гарантування вкладів в Україні, та відеоролик з порадами для вкладника у разі визнання банку неплатоспроможним, які розміщено на сайті Фонду www.fg.gov.ua

До 15-ї річниці існування системи гарантування вкладів фізичних осіб Фондом було випущено власну марку. Починаючи з наступного року, кожен вкладник отримуватиме відповідь у конверті з такою маркою Фонду.

Для підвищення рівня поінформованості вкладників Фондом підготовлено спеціальні брошури з порадами для вкладників під назвами: "Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб", "Поради вкладникам. Що робити, якщо банк став неплатоспроможним?", "Гарантування вкладів фізичних осіб". Ці брошури доступні на сайті Фонду в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.

Фонд реалізовуватиме свою політику в сфері підвищення рівня фінансової грамотності населення шляхом забезпечення громадянам доступу до просвітних матеріалів про банківські послуги, які міститимуть неупереджену та достовірну інформацію про зміст таких послуг, пов’язані з ними ризики та юридичні наслідки. Такі кроки Фонду покликані надати вкладникові найактуальнішу інформацію про систему гарантування вкладів, для того, щоб він робив свідомий і поінформований вибір.

 

Довідка: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у 1998 році з метою забезпечення захисту фізичних осіб - вкладників комерційних банків від втрати ними своїх заощаджень. На сьогоднішній день він діє на підставі Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" № 4452-VI, що був ухвалений Верховною Радою України 23 лютого 2012 року.

Відповідно до Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.

Фонд не відшкодовує кошти за вкладами: менше 10 гривень; у банківських металах; підтверджених ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; розміщеними особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку; що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань; у філіях іноземних банків. Більше детальну інформацію про перелік коштів, що не відшкодовуються Фондом, розміщено у статті 26 Закону.