У Фонді гарантування створена комісія з розгляду скарг стосовно проведення аукціонів

ПРЕС-РЕЛІЗ

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб створена комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються».

Крім працівників відповідних підрозділів Фонду до складу Комісії увійшли (за згодою) троє представників Громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд скарг стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, які надійшли до Фонду, та прийняття рішень за результатами розгляду таких скарг;

2) розробка рекомендацій з метою вдосконалення процесу організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) та направлення їх виконавчій дирекції Фонду, структурним підрозділам Фонду, адміністратору електронної торгової системи;

3) вжиття заходів з метою запобігання та усунення порушень регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків (далі - Регламент ЕТС).

Комісія також виконує інші завдання, покладені на неї Регламентом ЕТС та/або нормативно-правовими актами Фонду.

Для подання скарги, учаснику відкритих торгів (аукціону), який вважає, що його права порушено, необхідно надіслати її на адресу електронної пошти skarga_torgi@fg.gov.ua або на поштову адресу за місцезнаходженням Фонду із одночасним надсиланням копії такої скарги на адресу банку/оператора електронного майданчика, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Скарга обов'язково повинна бути оформлена за формою.

Датою отримання скарги Комісією вважається дата її реєстрації Фондом.

Скарга має бути винесена на розгляд Комісії не пізніше трьох робочих днів з дати її реєстрації Фондом.

Скарга може бути залишена без розгляду Комісією, про що зазначається у відповіді скаржнику, у разі якщо:

1) один і той самий скаржник повторно подає скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі відкритих торгів (аукціону) в електронній торговій системі, по одному й тому ж лоту і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду Комісією і щодо яких Комісією було прийнято відповідне рішення, якщо у повторній скарзі відсутні факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні Комісії;

2) скарга не оформлена за формою, що не дає можливості розглянути скаргу по суті;

3) у випадку відкликання скарги скаржником, після чого Комісія приймає рішення про припинення розгляду скарги.

 Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на інформаційному порталі Фонду не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та надсилається листом скаржнику на вказану ним адресу.

Скарги, що стосуються відкритих торгів (аукціонів) в електронній торговій системі, за результатами яких договори купівлі-продажу/відступлення права вимоги підписані і завантажені до електронної торгової системи, Комісією не розглядаються.