Внесено зміни до документації планового кваліфікаційного відбору за напрямом «Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів»

Протоколом засідання тендерного комітету від 07 лютого 2018 року №096/18 внесено зміни до документації планового кваліфікаційного відбору за напрямом "Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів".

1. перший абзац підпункту 2.3.4. пункту 2 викласти в такій редакції:

«технічні можливості для забезпечення функціонування віртуальної кімнати даних (далі – ВКД) (самостійно або із залученням субпідрядних організацій), яка відповідає наступним вимогам:»

2. пункт 4 Таблиці «Підтвердження відповідності учасника вимогам Замовника, зазначеним у пп. 2.3. п. 2 «Напрям кваліфікаційного відбору» кваліфікаційної документації викласти в такій редакції:

4.технічні можливості для забезпечення функціонування віртуальної кімнати даних

4.1. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення високого рівня захищеності даних ПЗ ВКД (стандарт ISO / IEC 27000 та його похідні або аналоги) розміщених в віртуальних кімнатах даних із зазначенням інструментів і технологій, які використовуються для створення високого рівня захищеності даних.

4.2. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення  захищеності від копіювання і завантаження документів розміщених в віртуальних кімнатах даних із обов'язковим зазначенням та описом інструментів і технологій, які використовуються для створення зазначеної функціональності.

4.3. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення можливості віртуальних кімнат даних увімкнути водяний знак (унікальне маркування) всіх завантажених сторінок документів. Навести приклади документів із застосуванням унікального маркування.

4.4. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення можливості віртуальних кімнат даних автоматичного відключення доступу (цифрової обробки) до документації, завантаженої на сторонні комп'ютери на певну дату. В складі довідки надати перелік інструментів і опис технології відключення.

4.5. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення високої доступності даних, розміщених в віртуальних кімнатах даних. Докласти скріншот із зазначенням аналізу доступності та швидкості обробки інформації в віртуальній кімнаті даних.

4.6. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення доступу до документів цілодобово, в режимі 24/7 через загальновідомі Інтернет-браузери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera тощо.

4.7. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення легкості навігації, швидкості та зручності перегляду матеріалів.

4.8. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення можливості проведення «Q&A сесій» (питання, відповіді, приєднання відповідних документів), в тому числі з прив’язкою питань до конкретних документів. Обов'язково в складі довідки надати посилання на ресурси в тексті довідки, які дозволяють вивчити приклади зазначеної функціональності.

У разі залучення субпідрядних організацій надаються копія діючого договору між учасником та субпідрядною організацією щодо надання послуг віртуальної кімнати даних та документи від субпідрядної організації на підтвердження вимог, зазначених у п.п. 4.1-4.8. цього Додатку.

3. Підпункт 3.3. пункту 3 викласти в такій редакції:

«Кінцевий термін отримання: до 09-30, «21» лютого 2018 року.

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх подали.»

4. Перший абзац підпункту 4.2. пункту 4 викласти в такій редакції:

«Дата та час: 21 лютого 2018 року, 12-00.»

Повний текст оголошення про проведення кваліфікаційного відбору наведено за наступним посиланням.