Фонд не відшкодовує кошти за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника

У зв’язку з численними зверненнями громадян Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) наголошує, що відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) кошти за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника, Фондом не гарантуються. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку, згідно зі статтею 52 Закону, гроші за такими вкладами виплачуватимуться у сьому чергу за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку.

 

Розміщаючи кошти на вклад, підтверджений ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника, вкладник повністю бере на себе відповідальність за можливі ризики. Фонд закликає громадян робити свідомий і поінформований вибір на ринку фінансових послуг.

Додатково повідомляємо, що Фонд також не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

5) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

6) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

7) за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;

8) за вкладами у філіях іноземних банків;

9) залучені у вигляді банківських металів, розміщених на вклад особою, оскільки вклади у банківських металах не охоплюються поняттям вкладу, визначеному Законом.