Регуляторна діяльність Фонду: основні досягнення у 2013 році

У 2013 році Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було розроблено та зареєстровано у Міністерстві юстиції України загалом 18 нових регуляторних актів, якими, зокрема, вдосконалено:

  • управління ризиками шляхом запровадження диференційованих внесків;
  • процедуру виведення банків з ринку шляхом створення перехідного банку;
  • процес інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Запровадження диференційованих внесків. Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон) Фонду надано право встановлювати своїм нормативно-правовим актом порядок розрахунку розміру регулярних зборів до Фонду у формі диференційованих внесків. Відповідне рішення було прийнято виконавчою дирекцією Фонду 29 березня 2013 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 631/23163. Розрахунок, нарахування та сплата регулярного збору банками-учасниками у формі диференційованого збору до Фонду розпочалися з ІІ кварталу 2013 року.

Даний документ є надзвичайно важливим, адже одним з завдань Фонду є сприяння стабільності банківської системи та заохочення банків до зменшення ризиків у своїй діяльності.

Нагадаємо, що основними джерелами формування коштів Фонду є доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України, початковий збір, регулярний збір з учасників Фонду тощо. Регулярний збір з учасників Фонду є одним з основних інструментів стимулювання банків до ведення менш ризикованої діяльності.

Запровадження сплати банками-учасниками регулярного збору у формі диференційованих зборів повністю відповідає передовій міжнародній практиці. Зокрема, запровадження диференційованих зборів є одним з Основних принципів ефективних систем страхування депозитів, розроблених Базельским комітетом з банківського нагляду спільно з Міжнародною асоціацією страховиків депозитів. Система диференційованих внесків застосовується у розвинених країнах світу, таких як США, Канада, Фінляндія, Франція та Швеція.

Коефіцієнти диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику встановлюються за такими показниками:

  • розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб;
  • співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів;
  • співвідношення вкладів фізичних осіб в іноземній валюті до вкладів фізичних осіб у національній валюті.

При цьому, відповідно до Закону розмір базової річної ставки збору становить 0,5 відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті.

Таким чином, через систему сплати регулярного збору у формі диференційованих зборів Фонд стимулює банки до ведення менш ризикованої діяльності, що, в свою чергу, підвищує рівень довіри вкладників до банківської системи.

Перехідний банк. Іншим важливим нормативно-правовим актом Фонду стало Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку (Положення). Документ був затверджений спільно рішенням виконавчої дирекції Фонду, постановою Правління Національного банку України (НБУ) та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1568/24100. Цей нормативно-правовий акт встановлює етапи створення перехідного банку, особливості реєстрації НКЦПФР випуску акцій, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, вимоги до оформлення документів, що надаються для реєстрації випуску акцій, а також процедуру видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Перехідний банк ("бридж-банк") - це тимчасовий банк, що створюється та управляється Фондом, до якого передаються активи і зобов’язання неплатоспроможного банку до закінчення процедури врегулювання неплатоспроможності банку. Згідно з Законом, Фонд на підставі плану врегулювання приймає рішення про утворення перехідного банку шляхом виділу частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку. Перехідний банк утворюється у формі публічного акціонерного товариства. Утворення перехідного банку здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку. Положенням передбачено, що після прийняття рішення про створення Фондом перехідного банку, НКЦПФР протягом 1 дня реєструє випуск акцій такої фінансової установи, після чого НБУ протягом 1 дня з дати передачі необхідних документів в повному обсязі видає їй банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Враховуючи зазначене, Положення врегулювало процес створення перехідного банку як одного зі способів виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Інформування громадськості. Розуміючи важливість обізнаності вкладників, Фонд активно інформує громадськість про гарантії держави за вкладами, а також сприяє підвищенню загального рівня фінансової грамотності населення. Важливо, щоб вкладники розуміли усі переваги та обмеження системи гарантування вкладів в Україні. Зокрема, Фонд не відшкодовує кошти за вкладами:

передані банку в довірче управління;

  • за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
  • розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
  • за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
  • у банківських металах тощо.

До Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб було внесено зміни, що покликані підвищити рівень обізнаності вкладників про захист їхніх заощаджень. Відповідно до цього нормативно-правового акту банки зобов’язані, у разі залучення вкладу, що не гарантується Фондом, ознайомити про це людину під підпис до укладення договору.

Усі регуляторні акти Фонду розміщені на офіційній сторінці в мережі Інтернет www.fg.gov.ua у розділі "Регуляторна діяльність".

Здійснюючи свою регуляторну діяльність Фонд і надалі сприятиме стабільності вітчизняної банківської системи та захисту законних інтересів вкладників українських банків.

Довідка: Фонд здійснює регулювання діяльності банків шляхом:

1) прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, обов’язкових до виконання банками;

2) здійснення контролю за виконанням зобов’язань банків у зв’язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб;

3) виведення неплатоспроможних банків з ринку;

4) в інших формах, передбачених Законом.

Регулятивні повноваження Фонду, визначені Законом, поширюються на всі банки в Україні, крім АТ "Ощадбанк" та АТ "РОДОВІД БАНК". Банки зобов’язані дотримуватися нормативно-правових актів Фонду та виконувати вимоги, встановлені Фондом у межах його повноважень.