14 липня 2010 року внесено зміни до Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду

14 липня 2010 року внесено зміни до Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду:
Харківський акціонерний комерційний Земельний банк (реєстраційний номер у Фонді № 075 від 02.09.1999 р.) змінив назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК".


Із категорії учасників до категорії тимчасових учасників Фонду переведено такі банки:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК" (м. Харків) – довідка №051Т від 14.07.2010 р.
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Синтез" (м. Київ) – довідка № 052Т від 14.07.2010 р.