Сформовано ліквідаційну масу ПАТ «КЛАСИКБАНК» оціночною вартістю понад 174,59 млн грн

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб своїм рішенням № 2645 від 01 грудня 2016 р. затвердила ліквідаційну масу ПАТ «КЛАСИКБАНК». Станом на 01 жовтня 2016 року її оціночна вартість склала 174,59 млн грн. При цьому, балансова вартість, без врахування резервів та переоцінки, перевищила 372,31 млн грн.

Звіт про ринкову оцінку майна було складено незалежною сертифікованою компанією, суб’єктом оціночної діяльності.

Складові ліквідаційної маси:

  Група активів Балансова вартість (грн.)  Ринкова вартість (грн.)
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 107 672,44 107 672,44
1 Ювілейні монети та банківські метали 114 328,47 119 763,95
2 Кошти в інших банках 27 953,74 27 953,74
3 Кредити, що надані суб’єктам господарювання 318 669 301,22

128 786 130,15

3 Кредити, що надані фізичним особам 52 640 277,65 43 738 922,34
6 Дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, матеріальні цінності у підзвіті 176 420,38 13 879,76
7 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи 458 809,90

1 789 781,81

  Всього за балансовими рахунками 372 194 763,80 174 584 104,19
8 Списана у збиток заборгованість 115 832,03       0,00
8 Бланки чекових книжок 84,00 717,36
8 Бланки простих векселів 65,00 555,10
  Всього за позабалансовими рахунками 115 981,03 1 272,46
  Всього 372 310 744,83 174 585 376,65

Інвентаризація майна банку була проведена станом на 12.08.2016 р. За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01.10.2016р., який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 2144 від 17.10.2016р.). Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду 07.10.2016р.

Інформація про затверджені ліквідаційні маси банків, що ліквідуються, розміщується у розділі «Результати оцінки активів, інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси» за посиланням