Затверджено перелік вимог кредиторів ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Керуючись пунктом 12 частини п’ятої статті 12 та частиною п’ятою статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 06 жовтня 2016 року № 2025 було прийнято рішення про затвердження переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Детальніше...

ЗМІНЕНО РЕКВІЗИТИ ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про відкриття накопичувального рахунку ПАТ «КЛАСИКБАНК» в Національному банку України. Платіжні реквізити ПАТ «КЛАСИКБАНК» для погашення клієнтами кредитів, сплати процентів за користування кредитними коштами, погашення заборгованості за обслуговування банківських рахунків та іншої заборгованості є наступними:

Детальніше...

Змінено місцезнаходження ПАТ «КЛАСИКБАНК» та уповноваженої особи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про зміну місцезнаходження ПАТ «КЛАСИКБАНК». З 5 вересня 2016 року фактичне місцезнаходження ПАТ «КЛАСИКБАНК» та адреса для листування і прийому громадян ліквідатором ПАТ «КЛАСИКБАНК» є наступною: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8, 4 поверх, каб. 424-427.

Детальніше...

РЕЖИМ РОБОТИ ПАТ «КЛАСИКБАНК» ТА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КЛАСИКБАНК» Северин Юрій Петрович проводить особистий прийом громадян кожного понеділка з 15:00 години до 17:00 години, за попереднім записом, який буде здійснюватись в робочі дні з 09:00 години до 16:00 години за телефоном ПАТ «КЛАСИКБАНК»: (044) 594 96 96.

Детальніше...

Встановлено адресу для подачі кредиторських вимог ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Вимоги кредиторів ПАТ «КЛАСИКБАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію ПАТ «КЛАСИКБАНК» в газеті «Голос України» № 155 (6409) від 17 серпня 2016 року.

Детальніше...

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ ПАТ «КЛАСИКБАНК»

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) рішення від 12 серпня 2016 року №1493, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КЛАСИКБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку», Фонд з 16 серпня 2016 року розпочинає виплати коштів вкладникам зазначеного банку.

Детальніше...

Розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КЛАСИКБАНК» та делеговано повноваження ліквідатора банку

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 11 серпня 2016 року № 209-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 12 серпня 2016 року №1493, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КЛАСИКБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Детальніше...

Продовжено тимчасову адміністрацію у ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийняла рішення від 12 липня 2016 р. № 1206 відповідно до якого продовжено строки тимчасової адміністрації у ПАТ «КЛАСИКБАНК» з 15 липня 2016 року до 14 серпня 2016 року включно.

Детальніше...

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО УМОВ КОНКУРCУ ЩОДО ПОШУКУ ОСІБ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У ВИВЕДЕННІ ПАТ «КЛАСИКБАНК» З РИНКУ, у способи ПЕРЕДБАЧЕНі П. 2-5 Ч. 2 СТ. 39 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

1. В умовах відкритого конкурсу щодо визначення приймаючого банку для способів виведення неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК», передбачених пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2016 № 1021:

- підпункт 2 пункту 3 викласти у такій редакції:

«2) картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку № 1 до Положення № 2».

Детальніше...

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО УМОВ КОНКУРCУ ЩОДО ПОШУКУ ОСІБ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У ВИВЕДЕННІ ПАТ «КЛАСИКБАНК» З РИНКУ, у способи ПЕРЕДБАЧЕНі П. 1-5 Ч. 2 СТ. 39 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

1. В умовах конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК», що гарантуються Фондомгарантування вкладів фізичних осіб, з виплатою премії приймаючим банкомпри реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

- пункт 10 викласти у такій редакції:

«Строк подання приймаючими банками, допущеними до участі у конкурсі, конкурсних пропозицій – по 29.07.2016 включно. Ці строки може бути продовжено/поновлено (у тому числі після їх спливу) за рішенням Фонду з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників конкурсу та строків тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.».

Детальніше...