Надходження до неплатоспроможних банків

Надходження до неплатоспроможних банків станом на 01.01.2017 року, млн. грн.