Про Фонд

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У 1998 році Президентом України був підписаний Указ  «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків», яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів. Також Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень. 

20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року. Даним Законом було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду міг бути збільшений за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Розуміючи важливу роль, яку відіграє гарантована сума відшкодування у зміцненні довіри вкладників до банківської системи України, адміністративна рада Фонд збільшувала її розмір 11 разів. На сьогоднішні розмір  гарантованої суми відшкодування складає 200 тисяч гривень. Відповідне рішення за № 27 було ухвалене адміністративною радою Фонду 21 серпня 2012 року, яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за N 1452/21764.

На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року. Даним Законом розширено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків. Також Законом передбачено умови, при настанні яких банк може бути віднесено до категорії проблемних та неплатоспроможних. Водночас, з двох місяців до 7 днів скорочено термін початку виплат коштів вкладникам у випадку прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків.

Після набрання чинності Закону банки, які перебували в статусі тимчасового учасника Фонду набули статусу учасників Фонду, оскільки Закон не передбачає переведення учасників Фонду до категорії «тимчасових учасників» Фонду, тим самим, скасовуючи поняття тимчасового учасника Фонду як таке. Відповідно до Закону учасниками Фонду є банки, участь яких у Фонді є обов’язковою, та які набувають статусу учасника Фонду в день отримання ними банківської ліцензії. Таким чином, банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками Фонду, окрім АТ «Ощадбанк» та АТ «РОДОВІД БАНК».

Не зупиняючись на досягнутому, Фонд постійно підкреслював необхідність законодавчих змін, спрямованих на вдосконалення порядку виведення неплатоспроможних банків з ринку та зміцнення рівня довіри вкладників до банків. Результатом цього стало ухвалення декількох поправок  до Закону, якими, зокрема, було:

 • мінімальний розмір граничної суми відшкодування закріплено на рівні 200 тисяч грн, без можливості її зменшення;
 • розширено перелік здійснення операцій під час тимчасової адміністрації кредиторами неплатоспроможного банку, у тому числі, щодо проведення соціальних виплат;
 • визначено дату початку виплат коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду під час дії тимчасової адміністрації;
 • встановлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку;
 • визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку;
 • розширено напрямки використання коштів Фонду, у тому числі надання приймаючому або перехідному банку позики на умовах субординованого боргу тощо.

Фонд заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

На виконання свого основного завдання - забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку - Фонд здійснює такі функції:

 1. веде реєстр учасників Фонду;
 2. акумулює кошти, отримані з джерел, визначених статтею 19 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником Фонду;
 3. інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;
 4. здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 5. здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 6. здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
 7. бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією Національного банку України;
 8. застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи;
 9. здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку;
 10. здійснює перевірки банків;
 11. надає фінансову підтримку банку;
 12. здійснює аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;
 13. надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку коштів за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку;
 14. здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення;
 15. вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.

Переважна більшість громадян України за останні 2 роки не мала проблем з банками – результати опитування Фонду гарантування вкладів

ПРЕС-РЕЛІЗ

За останні 2 роки 76% українців не мали жодної проблемної ситуації у взаємодії з банками. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування українських споживачів фінансових послуг, проведеного для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» в грудні 2019 року, яке сьогодні обговорили під час онлайн-круглого столу.

Детальніше...

Результати опитування українських споживачів щодо системи гарантування вкладів – 2019

У грудні 2019 року було проведено загальнонаціональне репрезентативне опитування громадян України – користувачів фінансових послуг задля визначення рівня їх обізнаності із різноманітними аспектами системи гарантування вкладів,  ставлення до банків, потреби в додатковій інформації та бажаних її каналів, а також особливостей фінансової поведінки, зокрема у сфері заощаджень.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ (2019)

Протягом минулого тижня сума реалізації активів банків, що ліквідуються, склала 58,97 млн грн

ПРЕС-РЕЛІЗ

Протягом минулого тижня (04.05. – 08.05.2020) відбувся продаж активів 8 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 58,97 млн грн. Із них на суму 34,94 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 24,00 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,03 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків.

Детальніше...

Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив проєкт рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Детальніше...

Банківська система має запас міцності. Чому більшості українців не варто турбуватися про свої вклади

Спалах пандемії коронавірусної хвороби перетворився на суттєвий економічний чинник, що вплинув не лише на побут людей, а й на організацію виробничих процесів. Про «імунітет» банківського сектору та системи гарантування вкладів до викликів карантину читайте в колонці Світлани Рекрут,директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в Інтернет-виданні «Новое Время».

Детальніше: за посиланням.

Інформація про здійснення закупівлі послуг з виготовлення презентаційного відеоролику про оновлення бренду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Замовник:

1.1. Найменування: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21708016

1.3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Детальніше...

У лютому 2020 року кредиторам неплатоспроможних банків виплачено понад 900 млн грн

Розрахунки з кредиторами 01.02.2020ПРЕС-РЕЛІЗ

У лютому 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 901,02 млн грн. В т.ч. з кредиторами 3 черги – 270,71 млн грн, 4 черги – 373,65 млн грн, 5 черги – 36,99 млн грн, 7 черги – 219,28 млн грн, 8 черги – 0,39 млн грн.

Детальніше...

Як навесні будуть розпродувати активи банку «Надра»

У 2020 році має завершись ліквідація декількох великих неплатоспроможних банків. І до цього моменту всі активи, які залишилися на їхніх балансах, мають бути продані. Одним із прикладів є банк «Надра». П’ятирічний термін ліквідації цього банку завершується на початку червня, а на балансі ще значаться великі портфелі кредитів фізичних осіб, більша частина яких забезпечена іпотекою; беззаставні та автокредити фізосіб; портфель кредитів, виданих юридичним особам, а також основні засоби та нерухомість. Саме тому впродовж березня-квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе серію електронних аукціонів з продажу активів банку «Надра». Детальніше про те, що саме Фонд гарантування вкладів пропонує потенційним інвесторам розповів Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у своїй колонці в інтернет-виданні "Фінансовий клуб".

Детальніше: за посиланням.

Незважаючи на введення карантину, Фонд продовжує виконувати свої функції

Незважаючи на введення карантину з 12 березня до 03 квітня 2020 року на усій території України з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виконувати усі функції, покладені на нього законодавством. Для цього забезпечено дистанційну роботу співробітників Фонду.

Детальніше...