Оголошення про завершення задоволення вимог кредиторів ПАТ «АКБ «КИЇВ» та право акціонерів на отримання залишкового майна банку

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 25 листопада 2019 року № 3006 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ» завершено задоволення кредиторських вимог, внесених до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «АКБ «КИЇВ».

Відповідно до частини шостої статті 12 та статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та пункту 2 розділу IX Порядку складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідується, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 № 3711 повідомляємо про наявність залишкового майна (залишок коштів на накопичувальному рахунку), яке залишилося після задоволення акцептованих вимог кредиторів ПАТ «АКБ «КИЇВ» та право акціонерів банку на його отримання.

Акціонери ПАТ «АКБ «КИЇВ» не пізніше 30 днів з дати отримання та/або розміщення такого повідомлення, повинні надіслати відповідну заяву про намір отримати залишкове майно банку, що ліквідується або про відмову від його отримання на адресу ПАТ «АКБ «КИЇВ»: вул. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070.

Заява про намір отримати залишкове майно ПАТ «АКБ «КИЇВ» направляється в письмовій формі за підписом акціонера (за особистим підписом акціонера – фізичної особи або керівника акціонера – юридичної особи) та повинна містити таку інформацію:

- відомості про акціонера банку (для акціонера – фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для акціонера – юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);

- адресу для листування та банківські реквізити;

- посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером ПАТ «АКБ «КИЇВ»;

- згоду на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;

- згоду на обробку персональних даних (для акціонерів – фізичних осіб, представників акціонерів – юридичних осіб). Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено тут.

Заяви акціонерів, надіслані із порушенням встановленого строку, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ» не розглядатимуться та вважатиметься, що такими акціонерами не надано згоду на отримання залишкового майна ПАТ «АКБ «КИЇВ».

Довідкова інформація за телефоном ПАТ «АКБ «КИЇВ»: (044) 594-51-14 (13).

Адреса ПАТ «АКБ «КИЇВ»: вул. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070.

  • Друк