У АТ "ЗЛАТОБАНК" запроваджено тимчасову адміністрацію

ПРЕС-РЕЛІЗ

У АТ "ЗЛАТОБАНК" запроваджено тимчасову адміністраціюПостановою Правління Національного банку України № 105 від 13 лютого 2015 року до категорії неплатоспроможних було віднесено АТ "ЗЛАТОБАНК", на підставі якої Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) запровадив у даний банк тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 14 лютого 2015 року по 13 травня 2015 року. Уповноваженою особою на тимчасову адміністрацію в АТ "ЗЛАТОБАНК" призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Славінського Валерія Івановича.

 

Варто зазначити, що 97,4% всіх вкладників АТ "ЗЛАТОБАНК" мають вклади в межах гарантованої суми 200 тис. грн, отже вони отримають свої вклади в повному обсязі.

Згідно з даними звітності АТ "ЗЛАТОБАНК" станом на 11 лютого 2015 року загальний обсяг вкладів понад 115 тис. фізичних осіб становить 4,2 млрд грн, з яких понад 0,9 млрд грн - вклади в межах гарантованої суми відшкодування. При цьому, понад 0,4 млрд грн підлягають виплаті вкладникам протягом дії тимчасової адміністрації. Водночас, 81,0% від загального обсягу зобов’язань перед вкладниками-фізичними особами становлять вклади в іноземній валюті. Варто зазначити, що 97,4% всіх вкладників АТ "ЗЛАТОБАНК" мають вклади в межах гарантованої суми 200 тис. грн, отже вони отримають свої вклади в повному обсязі. Окрім цього, в АТ "ЗЛАТОБАНК" вклади в банківських металах були залучені на суму близько 600 млн грн, а вклади, підтверджені ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника від вкладників не залучались.

Фонд підкреслює, що вищенаведена інформація про вклади буде уточнена в процесі роботи уповноважених осіб Фонду гарантування на тимчасові адміністрації.

Протягом тимчасової адміністрації вкладники АТ "ЗЛАТОБАНК" можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку. Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом гарантування банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Вклади в іноземній валюті будуть виплачені в національній валюті України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Під час тимчасової адміністрації для отримання коштів в межах гарантованої суми вкладникам не потрібно подавати до Фонду заяви чи будь-які додаткові документи, оскільки реєстри для виплат будуть сформовані на основі електронної бази даних про вкладників АТ "ЗЛАТОБАНК". Інформація про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлена додатково на сайті Фонду - www.fg.gov.ua, на сайті та у відділеннях АТ "ЗЛАТОБАНК" - www.zbank.com.ua.

Ознайомитись з діями у випадку віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку тимчасової адміністрації вкладники можуть переглянувши відеоролик з однойменною назвою, що розміщено на сайті Фонду в розділі Відео, та інформаційною брошурою під назвою: "Поради вкладникам. Що робити, якщо банк став неплатоспроможним?", що також розміщена на сайті Фонду за адресою: /depositors/booklets/.

З перших днів дії тимчасової адміністрації уповноваженою особою Фонду гарантування здійснюватимуться заходи для забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку, збереження активів банку і запобігання втрати майна. Впродовж дії тимчасової адміністрації буде проведено інвентаризацію активів і зобов’язань банку та забезпечено перевірку укладених банком договорів, виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку. Окрім цього, під час дії тимчасової адміністрації проводитиметься оцінка фінансового та майнового стану банків, і на підставі проведеної оцінки складатиметься план врегулювання банку, в якому визначатимуться заходи щодо виведення АТ "ЗЛАТОБАНК" з ринку. План врегулювання буде підготовлений найближчим часом з дотриманням принципу найменших витрат.

З метою виведення АТ "ЗЛАТОБАНК" з ринку найменш витратним способом Фонд гарантування буде оголошено про пошук потенційних інвесторів та запрошує до співпраці усіх бажаючих партнерів та представників банківського сектору взяти участь у виведенні АТ "ЗЛАТОБАНК" з ринку в один з таких способів:

1) продаж банку в цілому;

2) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

Детальну інформацію про діяльність банку, його спеціалізацію і вимоги до потенційних інвесторів найближчим часом буде оголошено на сторінках Фонду гарантування та банку в мережі Інтернет.

Довідка:

З дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи АТ "ЗЛАТОБАНК" підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду і діють у визначених нею межах та порядку.

 

Відділ зв’язків з громадськістю

та міжнародними організаціями

ivs@fg.gov.ua

(044) 333-35-63