ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ АКТИВІВ БАНКУ АТ «ЗЛАТОБАНК» з 01.12.2018 року

Уповноважена особа   Фонду гарантування   вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» керуючись статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» оголошує про початок з 30.11.2018 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам майна Банку, яке використовувалось, а саме: меблі та інші основні засоби, залишкова та оціночна вартість яких на дату продажу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат.

Ознайомитись з майном виставленим на безпосередній продаж можна в робочі дні з 10:00 до 15:00 години за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. (044) 536-97-09. Майно, що реалізується, знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр-т. Металургів, 30.

Звертаємо увагу на те, що обслуговування потенційних покупців відбуватиметься в порядку живої черги, допускатимуться на склад та обслуговуватимуться не більше трьох покупців одночасно.

Для оформлення договорів купівлі-продажу потенційним покупцям необхідно звернутись в робочі дні з 09:00 до 15:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45) до Головного офісу Банку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд.8, та надати наступні документи:

для фізичних осіб:

- заяву на придбання (оригінал) за встановленою формою;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства України, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінали та копії завірені належним чином).

для юридичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців): 

- заяву на придбання (оригінал) за встановленою формою;

- належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або копію свідоцтва про державну реєстрацію),

- належним чином завірену копію статуту;

- належним чином завірену копію рішення/наказу про призначення керівника юридичної особи;

- довіреність від юридичної особи на представництво її інтересів, якщо документи подає представник юридичної особи;

- якщо ціна майна, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (Статуті, тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи - дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення Правління, Спостережної ради, Наглядової ради тощо);

- у разі необхідності Банк може вимагати інші документи.

Після повної оплати вартості придбаного майна (не пізніше наступного дня після укладання договору) у національній грошовій одиниці України та надходження грошових коштів на накопичувальний рахунок АТ «ЗЛАТОБАНК» у стадії ліквідації відкритий у Головному управлінні Національного банку України м. Києва та Київській області, відбуватиметься видача придбаного майна.

Придбане майно вивозиться покупцем самостійно зі складу банку та поверненню не підлягає.

Додаткову інформацію щодо порядку та місцю придбання майна можна отримати за телефоном: (044) 536-97-09

 

Перелік

  • Друк