ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ФОНДУ НА ЛІКВІДАЦІЮ ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 травня 2018 року № 1466 призначено з 25 травня 2018 року уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами та провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Щадних Олександра Леонідовича та провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Білу Ірину Володимирівну.

Відповідно до вищезазначеного рішення, Білій І.В. делеговано всі без виключення повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-521, 53 Закону.

Також згідно з зазначеним рішенням Щадних О.Л. делеговано виключно повноваження з питань:

- укладення від імені ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» будь-яких договорів (вчинення правочинів), здійснення господарських операцій, необхідних для забезпечення операційної діяльності Банку, у т.ч. проведення розрахунків, здійснення платежів, підписання відповідних платіжних документів;

- прийняття на роботу, звільнення з роботи чи переведення на іншу посаду будь-кого з працівників ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», перегляду службових обов'язків працівників, змінення розміру оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

- вчинення всіх без виключення юридичних дій, пов’язаних з реєстрацією змін у статутних документах ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а також зміною відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- здійснення представництва інтересів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» у судах,  правоохоронних органах, органах Прокуратури, Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України з усіх питань, що виникають під час діяльності ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», з правом видачі довіреностей на здійснення представницьких функцій від імені ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» працівниками банку, або залученими для цього у встановленому порядку третіми особами.