ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ цінних паперів, які належать АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «Банк «Фінанси та Кредит»:

лоту

Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
6 Акція проста               АТ "Мотор Січ", 10 200 (десять тисяч двісті) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000143135 На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017

22 919 400

Знято з торгів згідно Рішення ВД ФГВФО від 25.07.2017 № 3168

http://torgi.fg.gov.ua:80/138027
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017

20 627 460

Знято з торгів згідно Рішення ВД ФГВФО від 25.07.2017 № 3168

7 Акція проста               АТ "Мотор Січ", 9 188 (дев’ять тисяч сто вісімдесят вісім) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000143135 На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017

20 645 436

Знято з торгів згідно Рішення ВД ФГВФО від 25.07.2017 № 3168


http://torgi.fg.gov.ua:80/138028

На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017

18 580 892,40

Знято з торгів згідно Рішення ВД ФГВФО від 25.07.2017 № 3168

           
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО

№ 2815 від 03.07.2017 року

 

Організатор відкритих торгів (аукціону) 

Торговець цінними паперами ТОВ «Інвестиційний капітал Україна»

https://icu.ua/

Телефон: +38 (044) 220-0120, Факс: +38 (044) 220-1625

E-mail: info@icu.ua

Адрес: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21,  Бізнес-центр "Леонардо", поверх 11

на ПАТ «Українська Біржа»

http://www.ux.ua/

Телефон: +38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473

E-mail: info@ux.ua

Адрес: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44,  Бізнес-центр "Горизонт", поверх 1

Учасники відкритих торгів (аукціону) Торгівці цінними паперами – члени ФБ «Українська біржа». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.
Розмір гарантійного внеску 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів - ФБ «Українська біржа»
Крок аукціону Крок аукціону – 1% від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

Ознайомитись з активом можливо на Інтернет - порталі www.smida.gov.ua - єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів (офіційний сайт НКЦПФР для публікації публічної інформації про емітентів цінних паперів).

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації http://torgi.fg.gov.ua/nda. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», 04050, м. Київ,
вул. Січових  Стрільців,60, та електронною поштою:

nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом Ущапівська Наталія Василівна, тел. (044) 364-43-82, м. Київ, вул.  Січових  Стрільців , 60 nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

перші відкриті торги (аукціон)                 - 28.07.2017

другі відкриті торги (аукціон)                      - 11.08.2017

 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів Фондова біржа «Українська біржа» http://www.ux.ua/
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Починаючи з дня публікації цього оголошення, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні згідно регламенту фондової біржі – організатора торгів не пізніше 15 години робочого дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), а саме:

перші відкриті торги (аукціон)                  - 27.07.2017

другі відкриті торги (аукціон)                       - 10.08.2017

 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Фондова біржа «Українська біржа» http://www.ux.ua/          

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

До 15-ї години робочого дня, що передує даті  проведення Відкритих Торгів (Аукціону), а саме:

перші відкриті торги (аукціон)                  - 27.07.2017

другі відкриті торги (аукціон)                       - 10.08.2017

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

Розмір реєстраційного внеску Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи фондової біржі щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Другі відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).