РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАЙНА ТА ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ МАСИ АТ «БАНК ВЕЛЕС»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) інформує, що було проведено інвентаризацію майна АТ «БАНК ВЕЛЕС» станом на 11 грудня 2015 року, за результатами якої складено скоригований початковий баланс станом на 01 квітня 2016 року, що погоджений виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 552 від 21.04.2016 року).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 698 від 10 травня 2016 року затверджено ліквідаційну масу АТ «БАНК ВЕЛЕС» станом на 01 квітня 2016 року:

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 14 424 106,29грн;

- Оціночна вартість – 8 528 142,56 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №504/15 від 15.06.2015) та ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №315/15 від 10.04.2015).

Складові ліквідаційної маси:

Група активів Балансова вартість, грн. Ринкова вартість, грн.
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 2 524 002,26 2 524 002,26
2 Кошти в інших банках 615 216,90 615 216,90
3 Цінні папери у портфелі банку на продаж 7 510 000,00 76 391,00
4 Дебіторська заборгованістьта витрати майбутніх періодів 21 908,28 781,20
5 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи 3 720 011,97 5 300 656,70
6 Списана у збиток заборгованість 27 973,88 1,00
7 Бланки чекових книжок 133,00 3 100,20
8 Бланки простих, переводних векселів, вкладиші до трудових книжок, довідка ф. №377А, ф.№ 377, бланки пластикових карток 4 860,00 7 993,30
  Всього 14 424 106,29 8 528 142,56

Довідкова інформація за номером АТ «БАНК ВЕЛЕС»: (044) 593-90-79.

  • Друк