ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 07.10.2019 р.

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «РОДОВІД БАНК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL18N011749 Право вимоги за кредитним договором № 2008-066 від 08.04.2008р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: рухоме майно (рекламні конструкції, щити, білборди) 07.10.2019 - 2 796 336,35 559 267,27 208670
GL17N011750 Право вимоги за кредитним договором № 45/03-О-08 від 01.09.2008р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: майнові права за контрактом; товари в обороті (підшипники); договір поруки 07.10.2019 - 346 125,05 69 225,01 208671
GL15N011751 Право вимоги за кредитним договором № 40.3/05-КЛТ-07 від 21.12.2007р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: вантажний автомобіль сідловий тягач-Е Renault Magnum Tech 440; 2001р.в.; напівпричіп Kogel SN 24P, 2001р.в.; вантажний сідловий тягач RENAULT Magnum 500.19 НТ 1100, 2007р.в.; договір поруки- 2 шт. 07.10.2019 - 2 973 177,71 594 635,54 208672
GL18N011752 Право вимоги за кредитним договором № 2007-424 від 27.12.2007р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: товари в обороті (виноробна продукція, лікерогорільчані вироби); майнові права на отримання грошових коштів за контрактом 07.10.2019 - 14 794 968,55 2 958 993,71 208673
GL16N011753 Право вимоги за кредитним договором № 2007-352 від 30.08.2007р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: комплекс СТО (будівля гаражу та обладнання СТО) в м.Донецьк 07.10.2019 - 3 300 518,61 660 103,72 208674
GL19N011754 Право вимоги за кредитним договором № 22.1/246-КЛТМ-06 від 01.12.2006р., укладеним з юридичною особою (забезпечення списано в рахунок часткового погашення кредиту) 07.10.2019 - 2 954 411,30 590 882,26 208675
GL18N011755 Права вимоги за кредитними договорами № 2008-055 від 24.03.2008р. та № 2008-156 від 19.09.2008р., укладеними з юридичною особою. Забезпечення: товари в обороті (сталь оцинкована); договір поруки 07.10.2019 - 1 555 839,90 311 167,98 208676
GL15N011756 Право вимоги за кредитним договором № 56.1/4-К-08 від 02.04.2008р., укладеним з фізичною особою-підприємцем. Забезпечення: вантажні автомобілі в кількості 6 шт. 07.10.2019 - 4 924 274,72 984 854,94 208677
GL16N011757 Право вимоги за кредитним договором № 45/05-КЛВ-07 від 27.11.2007р., укладеним з фізичною особою-підприємцем. Забезпечення: магазин (повністю зруйноване) за адресою: Луганська обл. Лутугинський район, смт. Успенка; товари в обороті (зерно пшениці – відсутнє); договір поруки 07.10.2019 - 410 033,87 82 006,77 208678

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 441 від 06.09.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) АТ «РОДОВІД БАНК» м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Юрченко Олена Віталіївна АТ«РОДОВІД БАНК», 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 17, тел. (044) 255-86-56 OYurchenko@rodovidbank.com

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

07.10.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 07.10.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

07.10.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.