Оголошення про завершення задоволення вимог кредиторів ПАТ «КЛАСИКБАНК» та право акціонерів на отримання залишкового майна банку

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «КЛАСИКБАНК» (далі – ПАТ «КЛАСИКБАНК») завершено задоволення акцептованих вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ «КЛАСИКБАНК» залишилось нереалізоване майно (перелік залишкового майна). Відповідно до Порядку складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 р. за № 1104/30972, акціонери банку мають право на отримання залишкового майна (активів), і не пізніше 30 днів з дати розміщення даного повідомлення, повинні надіслати заяву про намір отримати майно ПАТ «КЛАСИКБАНК», або про відмову від його отримання.

Заяву необхідно направити на адресу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КЛАСИКБАНК» в письмовій формі за підписом акціонера (за особистим підписом акціонера - фізичної особи або керівника акціонера - юридичної особи) та вказати таку інформацію:

  • відомості про акціонера банку (для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для акціонера - юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);
  • адресу для листування та банківські реквізити;
  • посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером ПАТ «КЛАСИКБАНК»;
  • згоду на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;
  • згоду на обробку персональних даних (для акціонерів - фізичних осіб, представників акціонерів - юридичних осіб). Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено тут.

Довідкова інформація за телефоном ПАТ «КЛАСИКБАНК»: (044) 536-97-90; (044) 536-97-93.