Оголошення про завершення задоволення вимог кредиторів ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» та право акціонерів на отримання залишкового майна банку

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК») завершено задоволення акцептованих вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» залишилось нереалізоване майно (перелік залишкового майна). Відповідно до Порядку складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 р. за № 1104/30972, акціонери ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» мають право на отримання залишкового майна (активів), і не пізніше 30 днів з дати розміщення даного повідомлення, повинні надіслати заяву про намір отримати майно ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК», або про відмову від його отримання.

Заяву необхідно направити на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» в письмовій формі за підписом акціонера (керівника акціонера - юридичної особи), вказавши таку інформацію:

- відомості про акціонера банку (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);

- адресу для листування та банківські реквізити;

- посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»;

- згоду на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;

- згоду на обробку персональних даних (для представників акціонерів - юридичних осіб). Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено тут.

Довідкова інформація за телефоном ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»(044) 537-62-26.

Адреса ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»: 03115, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12.