Продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК»

На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 27 серпня 2019 року №2176 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «КСГ БАНК», в частині збереження активів, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Коваленку Олександру Володимировичу строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно.

На виконання делегованих повноважень ліквідатор, зокрема, має, право:

- вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю ПАТ «КСГ БАНК»;

- укладати від імені ПАТ «КСГ БАНК» будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

- звертатись до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно ПАТ «КСГ БАНК»;

- здійснювати повноваження органів управління ПАТ «КСГ БАНК»;

- вживати у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості ПАТ «КСГ БАНК», заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб;

- передавати у встановленому порядку на зберігання документи ПАТ «КСГ БАНК», що підлягають обов’язковому зберіганню.