ЗМІНЕНО РЕКВІЗИТИ ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про зміну реквізитів для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ПАТ «ВЕКТОР БАНК» через установи інших банків.

Актуальні реквізити накопичувального рахунку банку ПАТ «ВЕКТОР БАНК»:

Отримувач: ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

Код за ЄДРПОУ отримувача: 39037656

Код банку отримувача: 300001

Накопичувальний рахунок: 32079122001026 в Національному банку України;

Накопичувальний рахунок (для зарахування ФСС): 32078122002026 в Національному банку України;

Призначення платежу: зазначити зміст операції - оплата за (найменування послуги/за договором,тощо), та/або для зарахування на рахунок №_, назву платника/ отримувача та код платника/ отримувача.

Довідкова інформація за номером ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: (044) 406-59-20.