ЗМІНЕНО РЕКВІЗИТИ ПАТ «ФІНБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про зміну реквізитів для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ФІНБАНК». Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ПАТ «ФІНБАНК» через установи інших банків.

Актуальні реквізити накопичувального рахунку банку ПАТ «ФІНБАНК» є наступними:

- в національній валюті:

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК»

Код за ЄДРПОУ отримувача: 20041917

Банк отримувача: Національний банк України

Код банку отримувача (МФО): 300001

№ рахунку: 32077112701026

Призначення платежу для погашення кредитної заборгованості: «Погашення заборгованості згідно кредитного договору №_________ від ХХ.ХХ.ХХ, ПІБ клієнта (назва клієнта для юридичних осіб), РНОКПП (ІПН) ХХХХХХХХ (ЄДРПОУ для юридичних осіб), рахунок №ХХХХХХХХХХХХХХ»

(рахунок №ХХХХХХХХХХХХХХ – вказується рахунок для погашення кредиту, який зазначений в кредитному договорі, що починається з цифр 2620 або 2625 або 2909).

- в долларах США:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Aссount: 400807238

270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA

- в євро:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

ACC 5040040066

BAN: DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431, Frankfurt Am Main, Germany

Довідкова інформація за номером ПАТ «ФІНБАНК»: (044) 321-05-50.