ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «АКТАБАНК» 02.04.2019 р.

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «АКТАБАНК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «АКТАБАНК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F28GL42400 Права вимоги за кредитним договором №01-1630/Т від 19.12.2013, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором №01-1716/Т від 19.03.2014, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором №01-1641/Т від 25.12.2013, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором №01-1717/Т від 19.03.2014, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором №01-1631/Т від 19.12.2013, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб 02.04.2019 - 9 000 000,00 1 800 000,00 195794
F28GL42401 Права вимоги за кредитним договором № 01-328/Н від 05.05.2010, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором № 01-648/Т від 13.07.2011, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором № 01-911/Т від 28.03.2012, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором № 01-1183/Т від 03.01.2013, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором № 14-106 від 22.04.2009, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний Порука: 2 поруки фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором № 14-115 від 05.05.2009, укладеним з юридичною особою Застава: товари в обороті (тютюнові вироби та алкогольні напої) Порука: 3 поруки фізичних осіб 02.04.2019 - 25 186 716,55 5 037 343,31 195864
F28GL42402 Права вимоги за кредитним договором №01-1056/Т від 06.08.2012, укладеним з юридичною особою Застава: обладнання, товари в обороті (сировина для кондитерських виробів) Порука: 2 поруки юридичних осіб та 7 порук фізичних осіб Права вимоги за кредитним договором №01-1742/Т від 29.04.2014, укладеним з юридичною особою Застава: беззаставний 02.04.2019 - 5 053 468,50 1 010 693,70 195880
F28GL42403 Права вимоги за кредитним договором №01-1767/Т від 03.07.2014, укладеним з фізичною особою-підприємцем Застава: беззаставний Права вимоги за кредитним договором №01-1770/Т від 07.07.2014, укладеним з фізичною особою-підприємцем Застава: беззаставний 02.04.2019 - 1 936 266,01 387 253,20 195885
F28GL42404 Майнові права за кредитним договором №01-1356/Т від 26.04.2013, укладеним з юридичною особою Застава: товари в обороті Порука: 2 поруки фізичних осіб та 1 порука юридичної особи Майнові права за кредитним договором №01-1578/Т від 11.11.2013, укладеним з юридичною особою Застава: товари в обороті Порука: 1 порука фізичної особи Майнові права за кредитним договором №01-1614/Т від 11.12.2013, укладеним з юридичною особою Застава: товари в обороті Порука: 1 порука фізичної особи 02.04.2019 - 10 457 467,76 2 091 493,55 195908

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 255 від 06.03.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «АКТАБАНК» », 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, електронна пошта: Zolotaiko@aktabank.com [ mailto:Zolotaiko@aktabank.com ]

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Золотайко Лілія Олексіївна електронна пошта : Zolotaiko@aktabank.com тел. (044)-594-50-89

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

02.04.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 02.04.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

02.04.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.