Ринкова вартість активів АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» становить лише 11% від балансової

АКТИВИ ПАТ ЗОЛОТІ ВОРОТАПРЕС-РЕЛІЗ

Загальна балансова вартість активів АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» на момент затвердження ліквідаційної маси склала 1 218,3 млн грн. При цьому ринкова вартість активів, визначена незалежним оцінювачем, становила 133,6 млн грн, що складає 11% балансової вартості активів банку. Загальна сума акцептованих кредиторських вимог банку складає 696,9 млн грн, з яких погашено лише 77,1 млн грн. Вартість кредитів, наданих корпоративним позичальникам банку, «на папері» зафіксована на рівні 792,61 млн грн (ринкова вартість - 36,19 млн грн).  Кредитний портфель фізичних осіб «на папері» складає 358,74 млн грн (ринкова вартість - 42,22 млн грн). Станом на 01 вересня 2018 року вкладникам банку виплачено гарантоване відшкодування на суму 237,6 млн грн, що становить 99% від загальної гарантованої суми.

У рамках ліквідаційної процедури АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» продовжує здійснювати погашення вимог третьої черги кредиторів відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На початок вересня поточного року з акцептованих 354,9 млн грн погашено 76,8 млн грн, що становить лише 22% від суми боргу за третьою чергою кредиторських вимог. Тобто, наразі наявних активів банку недостатньо для здійснення розрахунків з кредиторами.

Слід зазначити, що після запровадження в АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» тимчасової адміністрації встановлено, що значна частина кредитів видана низці позичальників, пов’язаних між собою як за особою майнового поручителя, так і за предметом застави (цінних паперів, ліквідність яких сумнівна). Заборгованість за вказаними кредитами станом на дату початку ліквідації банку, а саме на 05.12.2014, складала в еквіваленті 423,8 млн грн, що становило 43% загальної кредитної заборгованості. Аналіз руху коштів по рахунках свідчить про пов’язаність таких позичальників та функціонування в одному сегменті ринку. Крім того, за деякими кредитами в забезпечення виконання зобов’язань передавались майнові права на депозити акціонерів банку, що також свідчить про наявність зв’язків таких позичальників як з пов’язаними особами АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», так і самим банком. Встановлено, що за низкою позичальників проведення кредитних операцій було здійснено взагалі за наявності висновків про їх некредитоспроможність. З моменту визнання банку неплатоспроможним, більш ніж 95% позичальників свої борги не обслуговують.

Таким чином, проведення АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ризикової діяльності щодо кредитування групи пов’язаних компаній призвело до відсутності у банку коштів для виконання своїх зобов’язань перед вкладниками і кредиторами, порушення нормативів адекватності капіталу, ліквідності, максимального розміру кредитного ризику, віднесення АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» до категорії неплатоспроможних та, як наслідок, до запровадження процедури ліквідації банку.

За фактами порушень АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» уповноваженою особою подано 9 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 125,14 млн грн.

Нагадаємо, у грудні 2014 року Правлінням Національного банку України було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА». Так ще в березні 2014 року у зв’язку з виявленням проблем у діяльності АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» Національний банк України встановив посилений режим нагляду за діяльністю банку та вимагав від власників і керівництва АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» вжиття невідкладних ефективних заходів щодо подолання кризових явищ, безумовного здійснення розрахунків та повернення вкладів. Спричинена незадовільною якістю кредитного портфеля неможливість повернення вкладів фізичним особам стала наслідком невиправдано ризикової політики здійснення активних операцій. З огляду на це, та, враховуючи вимоги статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» до категорії неплатоспроможних (постанова від 31 липня 2014 року №456).