ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «БАНК ФОРУМ» 31.08.2018 р. на ТОВ «Інвестиційний капітал Україна»

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

                                

№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
42 Облігації дисконтні ТОВ "ІНТЕРЛІНК СОЛЮШИНС", серія А, UA4000176184, в кількості 179800 шт. 31.08.2018 - 179 800 000,00 35 960 000,00 186058

                                       

     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 2030 від 19.07.2018 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     

Торговець цінними паперами ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку –

діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року,

строк дії - необмежений

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21

Тел.: +38 (044) 220 01 20
Факс: +38 (044) 220 16 25

info@icu.ua

на ПрАТ «Фондова біржа Перспектива»

вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро, 49000, Україна

Телефон: (044) 537-62-12, (056) 373-95-94

Факс: (056) 373-95-94, info@fbp.com.ua

http://fbp.com.ua/
     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами

або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися

боржникам та/або поручителям за такими договорами)

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися,

у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у

відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів -

ПрАТ «Фондова біржа Перспектива»

     

Крок аукціону

     
     

крок аукціону – (1%) відсоток від початкової (стартової) ціни лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про

зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо

нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації.

Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, тел. (044)585-35-23 та

електронною поштою: info@forum.ua

http://www.forum.ua/forumua/ua/mainnavigation/aboutus_1/publikinf/publikinf_1.jsp

     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     

ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, Макаренко Наталія Іванівна.

Тел. (044) 585-35-23, info@forum.ua

     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

31.08.2018

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення

електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год.

та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00

до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається 

з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 5 хвилин).

     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 30.08.2018 до 15:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     

http://fbp.com.ua/

     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     

30.08.2018 до 15:00

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов

на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня,

що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи фондової біржі щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціону) винагороду за проведення аукціону.

Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).