ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВІВ ПАТ «БАНК ФОРУМ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВАРНА БІРЖА «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»

лоту

Найменування активу Стислий опис активу Загальна початкова ціна лоту, грн.* Публічний паспорт активу (посилання)
277 Нежиле приміщення Нежиле приміщення пл. 291,9 кв. та основні засоби за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 81 2 519 880,70 http://torgi.fg.gov.ua:80/96046
288 Квартира та основні засоби Квартира №120, пл. 56,0 м2 та основні засоби:                               м. Новомосковськ,                      вул. Червоноармійська, 2 432 626,92 http://torgi.fg.gov.ua:80/120457
289 Нежила будівля з земельною ділянкою Нежила будівля, м. Київ, вул. Леніна (Бортничі), буд. 39, площею 977,8 кв. м 5504326,82 http://torgi.fg.gov.ua:80/96284
Земельна ділянка, м. Київ, вул. Леніна (Бортничі), буд. 39, площею 0,1531 га

 * ПДВ врахований у випадках, передбачених чинним законодавством України

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотам № 277, 288 289)

Лоти виставляються Лот № 277 виставляється на сьомі торги, Лот № 288 виставляється на п’яті торги, Лот № 289 виставляється на восьмі торги
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.09.2016 № 1711; від 16.11.2016 № 2436
Організатор відкритих торгів (аукціону) ТОВАРНА БІРЖА «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год., обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску

Лоти №№ 289, 277 - 600,00 грн, без ПДВ

Лот № 288 – 100,00 грн. без ПДВ

Розмір гарантійного внеску 10%  без ПДВ від початкової ціни продажу лота, по лоту № 289 – 500 000 грн. без ПДВ.
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціон  у розрізі лотів або якщо на участь в аукціоні було зареєстровано лише одного потенційного покупця.
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

      Реєстраційні внески перераховуються  на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26001118108001 в ПАТ КБ «Приватбанк»,    МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874.

Гарантійні внески для участі в аукціоні перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874.

Крок аукціону  1відсоток від початкової ціни продажу за окремим лотом
Порядок ознайомлення з майном

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м.Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради,7,

та електронною поштою: info@forum.ua.

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел/044/ 205-38-91, 205-38-89
Дата проведення аукціону 09.12.2016 року
Час проведення аукціону

з 10:00 до 11:00

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення цінової пропозиції учасником, у випадку, якщо ця пропозиція була внесена менше як за 10 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.

Адреса для доступу до електронного аукціону https://torgi-tbe.com.ua
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua/.

Крім того, Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити (вручити) в паперовому вигляді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних документів: оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана заявником (уповноваженою особою) та завірена печаткою заявника (при наявності) з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких передбачений п.7.9. Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/ (зі змінами та доповненнями); договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний заявником (уповноваженою особою) та завірений печаткою заявника (при наявності), проект якого наведений в «Прикладених файлах» по відповідному лоту на веб-сайті. Оригінали документів повинні бути підписані заявником (уповноваженою особою) та завірені печаткою (за наявності), копії повинні бути завірені підписом заявника (уповноваженої особи) та завірені печаткою (за наявності).

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

Дата початку прийому – 24.11.2016 р.

Дата закінчення прийому - 07.12.2016р. до 15:00 в електронному та паперовому вигляді

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

до 15:00 години 07.12.2016 р.

до 15:00 години 07.12.2016 р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів -

Кожний заявник, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/ (зі змінами та доповненнями), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний, у разі визнання його переможцем, не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати проведення Аукціону, підписати протоколі провести повний розрахунок з продавцем в розмірі, порядку та строк на умовах, встановлених в протоколі Аукціону.

Усі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, в тому числі сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші покладаються на покупця – переможця аукціону.