Оголошення про запровадження процедури виведення з ринку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за участі держави

Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення, згідно з яким держава бере участь у виведенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») з ринку шляхом продажу банку у цілому Міністерству фінансів України.

Правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за участі держави є рішення Правління Національного банку України від 18.12.2016 № 498-рш/БТ, відповідно до якого виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення від 18 грудня 2016 року  №2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Тимчасову адміністрацію в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570, код банку 305299, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) запроваджено з 19.12.2016 року до моменту реалізації плану врегулювання, а саме викупу Міністерством фінансів України акцій банку.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» призначено:

- директора департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду Соловйову Наталію Анатоліївну та делеговано повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», визначені Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37-39;

- начальника відділу запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Шевченка Андрія Миколайовича та делеговано повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», визначені Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37-39, крім повноважень органів управління.

Також призначено уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у частині виконання обов’язків директора філій. Їх перелік можна знайти тут.

Варто наголосити, що роль та функції Фонду у цьому процесі є суто технічними. Обов’язки Фонду, відповідно до чинного законодавства, обмежуються зобов’язаннями встановити контроль над банком, сформувати резерви та продати його новому власнику – державі.