Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Організаційна структура

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.                              

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.              

Склад адміністративної ради Фонду

Прийма Ігор Михайлович 
Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, 

Голова адміністративної ради Фонду

Рекрут Світлана Валеріївна

директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Стринжа Олег Володимирович

директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України

Страхова Наталія Борисівна

заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів

Бедненко Владислав Миколайович

директор Юридичного департаменту Національного банку України

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу. 

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.             

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Директор фінансовий.

7. Радник з питань євроінтеграції.

8. Відділ методології та стратегічного планування. Функції

9. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків. Функції

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:               

 • відділ інспектування;
 • управління раннього реагування. До складу управління раннього реагування входять відділ запровадження тимчасової адміністрації та відділ планів врегулювання неплатоспроможності банків;
 • відділ аналізу фінансового стану банків;
 • відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;
 • сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів;
 • сектор моніторингу небанківських фінансових установ.                     

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.  Функції

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків. Функції

12. Департамент інформаційних технологій.  Функції

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

 • відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;
 • відділ забезпечення ІТ-сервісів;
 • відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

13. Департамент консолідованого продажу активів. Функції

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

 • відділ організації процесів. До складу відділу організації процесів входять сектор аналітики та сектор супроводу продажів;
 • відділ роботи з нерухомим майном;
 • відділ пакетних продажів та операційного управління;
 • відділ індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації.

14. Бухгалтерія. Функції

15. Відділ управління та розвитку персоналу. Функції

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії із неплатоспроможними банками.

16. Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями. Функції

До складу управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями входить відділ розвитку соціальних мереж та міжнародної співпраці.

17. Служба запобігання та протидії корупції. Функції

18. Відділ забезпечення роботи керівництва. Функції

19. Служба внутрішнього аудиту. Функції

20. Управління внутрішнього контролю. Функції

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

21. Управління з питань інформаційної політики. Функції

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

 • відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;
 • відділ з інформаційного забезпечення;
 • відділ фінансової просвіти.

22. Фінансовий департамент. Функції

До складу фінансового департаменту входять:

 • відділ контролінгу та бюджетування;
 • відділ управління коштами та консолідованої звітності.

23. Відділ координації закупівель та контрактування. Функції

24. Служба управління ризиками. Функції

25. Відділ організаційно-господарської роботи. Функції

26. Відділ загального діловодства. Функції

До складу відділу загального діловодства входять:

 • сектор роботи зі зверненнями громадян та вихідної кореспонденції;
 • сектор роботи з вхідною кореспонденцією.

27. Відділ захисту прав вкладників. Функції

28. Юридичний департамент. Функції

До складу юридичного департаменту входять:

 • відділ правового забезпечення діяльності Фонду;
 • відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;
 • відділ судового супроводження особливо важливих справ.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків. Функції

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.Функції
31. Управління з питань стягнення шкоди. Функції

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

 • відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;
 • відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;
 • відділ супроводження кримінальних проваджень.

32. Відділ інформаційної безпеки. Функції

33. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами. Функції

34. Відділ підтримки роботи комітетів. Функції

35. Департамент ліквідації банків. Функції

До складу департаменту ліквідації банків входять:

 • відділ організації процедур ліквідації банків. До складу відділу організації процедур ліквідації банків входить сектор підтримки роботи;
 • відділ сегментації та управління активами. До складу відділу сегментації та управління активами входить сектор оцінки неплатоспроможних банків;
 • відділ припинення процедури ліквідації;
 • відділ стратегії задоволення вимог кредиторів.

36. Служба аналітики управлінської звітності. Функції

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Білай Ольга Сергіївна (044) 333-35-97 Bilai@fg.gov.ua

Директор фінансовий

Нужненко Олена Володимирівна

(044) 333-36-07

Nuzhnenko@fg.gov.uaНазва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції

Начальник відділу

Овчаренко Тетяна Віталіївна

(044) 333-35-67

Ovcharenko@fg.gov.ua

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73 E_Deshchenia@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління Смірнова Марина Миколаївна (044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua
Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88 Kovalchuk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту

Кульчицький Олександр Павлович

(044) 333-35-83

Kulchytskyi@fg.gov.ua

Департамент ліквідації банків

Директор департаменту

Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків  Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua

Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

Начальник управління

Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту

Гаврилюк Наталія Борисівна

(044) 333-36-13

Gavryliuk@fg.gov.ua

Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент

Заступник директора департаменту

Кадиров Владислав Володимирович

(044) 333-36-04

Kadyrov@fg.gov.ua

Управління з питань стягнення шкоди

Начальник управління

Плотніченко Олег Петрович

(044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Відділ інформаційної безпеки

Начальник відділу

Каушан Артем Миколайович

(044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Відділ координації закупівель та контрактування

Начальник відділу

Мазур Тетяна Миколаївна

(044) 333-35-66

Mazur@fg.gov.ua

Служба управління ризиками

Керівник служби

Білоус Юрій Олександрович

(044) 333-35-66

Bilous@fg.gov.ua

Служба аналітики управлінської звітності

Керівник служби

Хомич Вадим Валентинович

(044) 333-35-92

Vadym.Khomych@fg.gov.ua

Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами

Начальник відділу

Кахно Віталій Володимирович

(044) 333-36-26

Vitalii.Kakhno@fg.gov.ua

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter