Організаційна структура

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.                              

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.              

Склад адміністративної ради Фонду

Владислав Бедненко

директор Юридичного департаменту Національного банку України

Голова адміністративної ради Фонду

Світлана Рекрут 

директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 Галина Пахачук

Директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України

Наталія Страхова 

заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу. 

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.             

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Директор фінансовий.

7. Відділ методології та стратегічного планування. Функції

8. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків. Функції

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

 • відділ інспектування;
 • управління раннього реагування. До складу управління раннього реагування входять відділ запровадження тимчасової адміністрації та відділ планів врегулювання неплатоспроможності банків;
 • відділ аналізу фінансового стану банків;
 • відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;
 • сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів;
 • сектор моніторингу небанківських фінансових установ.                    

9. Управління організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку.  Функції

До складу управління організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку, входять:

 • сектор звітності;
 • відділ підтримки автоматизованої системи виплат Фонду;
 • відділ операційного супроводження.

10. Департамент інформаційних технологій.  Функції

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

 • відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;
 • відділ забезпечення ІТ-сервісів;
 • відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

11. Департамент консолідованого продажу активів. Функції

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

 • відділ підтримки процесів;
 • відділ пакетних продажів та операційного управління;
 • відділ індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації. До складу відділу індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації входить сектор роботи з нерухомим майном.

12. Бухгалтерія. Функції

13. Відділ управління та розвитку персоналу. Функції

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії із неплатоспроможними банками.

14. Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями. Функції

До складу управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями входить відділ розвитку соціальних мереж та міжнародної співпраці.

15. Служба запобігання та протидії корупції. Функції

16. Відділ забезпечення роботи керівництва. Функції

17. Служба внутрішнього аудиту. Функції

18. Управління з питань комплаєнсу. Функції

До складу управління з питань комплаєнсу входить відділ контролю за дотриманням нормативних вимог.

19. Управління з питань інформаційної політики. Функції

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

 • відділ фінансової просвіти;
 • інформаційно-консультаційний центр.

20. Фінансовий департамент. Функції

До складу фінансового департаменту входять:

 • відділ контролінгу та бюджетування;
 • відділ управління коштами та консолідованої звітності.

21. Відділ координації закупівель та контрактування. Функції

22. Служба управління ризиками. Функції

23. Відділ організаційно-господарської роботи. Функції

24. Відділ загального діловодства. Функції

До складу відділу загального діловодства входять:

 • сектор роботи зі зверненнями громадян та вихідної кореспонденції;
 • сектор роботи з вхідною кореспонденцією.

25. Відділ захисту прав вкладників. Функції

26. Департамент правового забезпечення. Функції

До складу департаменту правового забезпечення входять: 

 • відділ юридичного супроводження діяльності Фонду; 
 • відділ юридичного супроводження виведення банків з ринку; 
 • управління судово-претензійної роботи. До складу управління судово-претензійної роботи входять відділ судового супроводження з проблемних питань та відділ судового представництва.

27. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.Функції

28. Управління з питань стягнення шкоди. Функції

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

 • відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;
 • відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях.

29. Відділ інформаційної безпеки. Функції

30. Служба внутрішньої та економічної безпеки. Функції

31. Департамент ліквідації банків. Функції

До складу департаменту ліквідації банків входять:

 • відділ організації процедур ліквідації банків. До складу відділу організації процедур ліквідації банків входить сектор підтримки роботи;
 • відділ сегментації та управління активами. До складу відділу сегментації та управління активами входять сектор оцінки неплатоспроможних банків та сектор підтримки роботи комітету;
 • відділ припинення процедури ліквідації;
 • відділ стратегії задоволення вимог кредиторів.

32. Служба аналітики управлінської звітності. Функції

33. Радник з питань євроінтеграції.

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 [email protected]
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 [email protected]
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 [email protected]
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58

[email protected]

Заступник директора-розпорядника Білай Ольга Сергіївна (044) 333-35-97

[email protected]

Директор фінансовий

Нужненко Олена Володимирівна

(044) 333-36-07

[email protected]Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти

Відділ методології та стратегічного планування

Начальник відділу Овчаренко Тетяна Віталіївна (044) 333-35-67 [email protected]
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73 [email protected]
Управління організаціїї виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку Начальник управління Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 [email protected]
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 [email protected]
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Кульчицький Олександр Павлович (044) 333-35-83 [email protected]
Департамент ліквідації банків В.о. директора департаменту Школьна Мар'яна Василівна (044) 333-36-11 [email protected]
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 [email protected]
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 [email protected]
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Ко[email protected]
Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями Начальник управління Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 [email protected]
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 [email protected]
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 [email protected]
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 [email protected]
Управління з питань комплаєнсу Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 [email protected]
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 [email protected]
Фінансовий департамент Директор департаменту Гаврилюк Наталія Борисівна (044) 333-36-13 [email protected]
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 [email protected]
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 [email protected]
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 [email protected]
Департамент правового забезпечення Директор департаменту Кадиров Владислав Володимирович (044) 333-36-04 [email protected]
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03 [email protected]
Відділ інформаційної безпеки Начальник відділу Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09 [email protected]
Відділ координації закупівель та контрактування Начальник відділу Мазур Тетяна Миколаївна (044) 333-35-66 [email protected]
Служба управління ризиками Керівник служби Білоус Юрій Олександрович (044) 333-35-66 [email protected]
Служба аналітики управлінської звітності Керівник служби Хомич Вадим Валентинович (044) 333-35-92 [email protected]
Служба внутрішньої та економічної безпеки Керівник служби Кахно Віталій Володимирович (044) 333-36-26 [email protected]
Радник з питань євроінтеграції Коноваленко Ірина Валеріївна (044)-333-35-67 [email protected]

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter