31.05.2011

Щорічне Засідання Європейського Форуму Страховиків Депозитів 2011 та Технічний семінар на тему «Фінансування системи гарантування депозитів (СГД) та використання фондів СГД», травень 2011р., м. Белград, Сербія

Працівники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) брали участь у Щорічному Засіданні Європейського Форуму Страховиків Депозитів (далі – ЄФСД) 2011 і Технічному семінарі на тему «Фінансування СГД та використання фондів СГД», які проходили 29 – 31 травня 2011р., м. Белград, Сербія.

На Щорічному Засіданні ЄФСД Фонд був представлений як новий член ЄФСД. Представники Фонду брати участь в обговоренні питань діяльності ЄФСД, затвердженні річного бюджету Асоціації та голосуванні на виборах внутрішнього аудитора.

На семінарі було розглянуто ряд важливих питань, а саме: необхідність переходу від системи Екс-пост до Екс-анте; методи стягування зборів на основі оцінки ризиків; схеми компенсації інвесторам, особливості їх фінансування у різних країнах; здійснення оцінки достатності фонду на основі аналізу ризиків; питання альтернативних способів фінансування на основі Швейцарської моделі; альтернативні способи фінансування, набуття повноважень щодо залучення кредитів та доступу до надзвичайного фінансування; ознайомлення з поняттям екстрений капітал та визначення спеціальних вимог до ліквідності; основні методи вирішення транскордонних питань фінансування; аналіз доцільність створення перехідного банку; зрозуміння поняття “інституційний захист» як альтернатива виплатам. Також учасники семінару ознайомились з особливостями здійснення відшкодування Агенцією зі страхування депозитів Сербії та досвідом інвестування коштів Фонду страхування вкладів Чеської республіки.