06.10.2020

Вирішення спірних питань між вкладником та банком

Трапляються випадки, коли між вкладником і банком виникають спірні питання. За законодавством України, кожен вкладник як споживач фінансових послуг може одразу звернутися до суду. Однак перед тим, як розпочати тривалий і не завжди ефективний судовий процес, ми пропонуємо вам ознайомитися з іншими способами врегулювання спірних питань.

Якщо спірні питання стосуються виконання банком умов договору банківського вкладу/банківського рахунку або по завершенню його дії, найперше необхідно звернутися безпосередньо до банку:

У випадку, коли спірне питання не вдалося вирішити безпосередньо з банком, необхідно звернутися до Національного банку України. Порядок звернення розміщено на сайті НБУ в розділі «Звернення громадян» за посиланням тут.

Якщо платоспроможний банк не виконує обов’язки, покладені на нього Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, (наприклад, не надає інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб, порушує порядок розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів) можна звернутися до Відділу захисту прав вкладників Фонду на адресу електронної пошти: cn-vzpv@fg.gov.ua.

У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо отримання відшкодування за вкладом у неплатоспроможному банку необхідно звертатись до Фонду. Інформація щодо порядку звернення розміщена на сайті Фонду у розділі «Звернення громадян»

Спадкоємці вкладників неплатоспроможного банку для того, щоб отримати відшкодування від Фонду гарантування мають письмово звертатись до Фонду. Примірна форма заяви та перелік додаткових документів, які потрібно надати, доступні за посиланням на сторінці Фонду у розділі «Для вкладників».

Якщо ви все ж таки вирішили звернутись до суду, то довідкову інформацію про судову владу України та відповіді на питання щодо реалізації права на судовий захист можна знайти на порталі Судова влада України. Пам’ятайте! Перед тим, як вчиняти значущі юридичні дії, варто отримати консультацію юриста.