04.02.2021

Протягом 2020 року банки в управлінні Фонду задовольнили вимоги кредиторів на суму 7 640,74 млн грн

ПРЕСРЕЛІЗ 

У 2020 році сума погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, склала 7 640,74 млн грн.

Із зазначеної суми, зокрема, на погашення вимог Фонду, що виникли у т.ч. на покриття витрат на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 2 303,1 млн грн, на погашення вимог вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 552,4 млн грн, на погашення вимог юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 4 626,3 млн грн.

Протягом 2020 року сума погашення вимог забезпечених кредиторів склало 4 166,4 млн грн, з яких 4 029,8 млн грн –задоволення вимог НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

В цілому станом на 1 січня 2021 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52 314,8 млн грн, з яких 15 667,5 млн грн погашення вимог забезпечених кредиторів, в т.ч. 14 437,6 млн грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).


На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результати цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 січня 2021 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 60 позовних заяв щодо 41 банку. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 751 особа. Загальна сума позовних вимог складає 96 865,48 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 19 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 14 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 40 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 13 510,37 млн. грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 січня 2021 року Фонд гарантування ініціював 4 судових провадження про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 4 банків. Загальна кількість відповідачів – 4 особи. Загальний розмір заявлених позовних вимог складає 2 628,73 млн. грн.

Довідково. Деталізовані щомісячні дані про погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду,  публікуються на Офіційному сайті Фонду у розділі: «Банки в управлінні Фонду» - «Розрахунки з кредиторами банків в управлінні Фонду».