19.04.2019

Організаційна структура

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.                              

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.              

Склад адміністративної ради Фонду

Прийма Ігор Михайлович 
Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, 

Голова адміністративної ради Фонду

Рекрут Світлана Валеріївна

директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Стринжа Олег Володимирович

директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України

Страхова Наталія Борисівна

заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів

Бедненко Владислав Миколайович

директор Юридичного департаменту Національного банку України

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу. 

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.             

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.