Квартальна фінансова звітність неплатоспроможних банків за 2015 рік