Перелік звітності

Перелік форм/файлів звітності та інформації, що подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визначений Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що на час дії Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140, подання звітності учасниками Фонду з 28.02.2022 здійснюється згідно з Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28.02.2022 №138 (із змінами внесеними Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 04.03.2022 №155 та від 06.06.2022 №389), яким затверджено Вимогу до складання та подання учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах особливого періоду (актуальна редакція Рішення №138).


РЕЄСТР ФАЙЛІВ ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

ПЕРЕЛІК
форм/файлів звітності, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 

(звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо)

Форма/файл
Назва
Періодичність подання
Строк (термін) подання
Спосіб подання
Форма № 1Ф / файл GBBX або GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф
а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;
б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;
в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних);
г) станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних
а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;
б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;
в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних);
г) не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання банком відповідного рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) (далі - вебпортал Фонду) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX або GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила), та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду).

Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Одноразово - для всіх учасників Фонду
Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг
Надається банком у паперовій формі і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку (за наявності) (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
файл GCCX
Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
файл GLLX
Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду 
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
(подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

файл GVVX
Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

файл_RO
Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO)
Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2 та 7 до Правил

файл_RC
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC)
Щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин другого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RC відповідно до додатків 2 та 8 до Правил, та відповідно до описів та контролів інформаційних рядків (кодів показників та їх значень) у розрізі складової коду показника "PPP", розміщених на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

Інформація про місце та дату оприлюднення аудиторського звіту разом з річною фінансовою звітністю
Щороку - для всіх учасників Фонду
Не пізніше одного місяця після строків, встановлених Національним банком України для оприлюднення
Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді листа
01X
Дані про залишки на рахунках
а) щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/неплатоспроможних
(першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних)
б) щомісяця станом на перший робочий день кожного місяця - для всіх учасників
а) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних
неплатоспроможних)
б) у строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120
а) надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила № 120), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
б) надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил


Примітка:

Відповідно до пунктів 14 та 16 розділу ІІ Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

учасник Фонду має право внести зміни до поданої ним до Фонду звітності та відповідно самостійно замінити подану/поданий форму/файл звітності:

  • для звітності, яка подається щодня та щодекади - не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності;
  • для іншої звітності - не пізніше другого робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності.

якщо кінцевий строк (термін) подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, строк (термін) подання звітності переноситься на перший за ним робочий день;

якщо звітна дата звітності, яка подається щодекади,- 01, 11 або 21 число місяця - припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий строк (термін) подання такої звітності переноситься на другий за ним робочий день, але звітна дата у декадних файлах звітності повинна бути 01, 11 або 21 число.